tisdag 26 december 2017

Koldioxidutsläppen är för politiker en religion – dieselbilar straffas!




Kväveoxidutsläppen i Sverige har minskat radikalt och kommer att fortsätta att minska med de nya avgaskraven från EU 2018. Svaveldioxidhalterna i luften, de har minskat i hela västvärlden. Miljözonerna som föreslås i Stockholm är ett uttryckt hat mot dieselbilar, från vissa inkompetenta politiker. Bevis för detta, kan du se i Bil Swedens diesel faktablad. http://www.bilsweden.se/i-debatten/bilsweden_tycker/dieselpersonbilar-behovs-de.

Hade vi haft politiker med förstånd och inte som nu galningar som är så fanatiska i sin tro på koldioxidutsläppen! All
feak forskning som inte stöder koldioxidhypotesen kommer inte i närtid att påverka den klimathotstroende politiska adeln, lobbyisterna och massmedia. Det behövs nog ett 30-årigt krig för att vinna.
Tänk alla hundratals miljarder som Sverige slänger ut på, att minska koldioxidutsläppen som inte är till ingen som helst nytta. Utan slöseriet på att ”ställa om” till ingen nytta skulle vi ha råd med anständiga pensioner, fungerande sjukvård, fungerande polis och ett försvar värt namnet!

Se
dan har vi förstås det, att detta kan förkasta koldioxidhypotesen och IPCC:s klimatmodeller. CO2 hypotesen av IPPC är en religion
som är baserat på datamodeller, än en trovärdig vetenskaplig forskning. Det kvittar hur mycket vi talar om klimatet, ett faktum är att det finns ingen fungerande klimatmodell som verkligen kan simulera Jordens klimat i detalj. De som säger, att de vet hur Jordens klimat fungerar ljuger. Det är verkligheten.

Nu visar ny forskning, att solens påverkan är större än vad IPCC:s klimatmodeller påstår. Att det är solen bestämmer temperaturen, borde vara en uppenbar sanning för alla. Det som är intressant och mätbart är Globalstrålningen som uttrycks som summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln. Globalstrålningen mäts på en horisontell yta och det är den strålningen som i huvudsak värmer Jorden. Minskar globalstrålningen minskar jordens temperatur, ökar globalstrålningen ökar jordens temperatur. Den ökning som vi haft i globalstrålningen i Europa sedan 1983 är 10% vilket ger en ökning av jordens temperatur på 0,4 -0,5 grader Celsius. Globalstrålningens ökning i Sverige är väl dokumenterad av SMHI sedan 1983. En ökning av globalstrålningen (solinstrålningen som träffar jordytan) på 10%, vilket är uppmätt av SMHI, borde väl innebära en ökning av temperaturen. Hur mycket kan vara svårt att beräkna, men om Globalstrålningen minskar med 10% och globala temperaturen då minskar med 0 .5 grader Celsius, så kan man sannolikt påstå att ökning av globalstrålningen med 10% ger en ökning av globaltemperaturen med 0,5 grader Celsius.
1991 hade vi ett kraftigt vulkanutbrott av Pinatubo, en vulkan på ön Luzon i Filippinerna och globalstrålningen sjönk under ca ett år med ca 10 %. Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader. Under den här perioden var koldioxidhalten något ökande, beroende på att vulkanen släppte ut ca 20 miljoner ton koldioxid . Nu får alla klimatförespråkare svårt att hävda att utsläppen av koldioxid är problemet! Det innebär att gammelmedia i Sverige lär tysta ner detta. Att erkänna att de ha fel, finns inte på deras karta!

Det är mycket bra att bilindustrin via Bil Sweden informerar om dieselbilarnas utsläpp. I informationen framgår det tydligt hur miljömaffian verkar. Alla bör läsa detta utdrag med stor omsorg och inse hur våra politiker fungerar, för att få fram, så ofördelaktiga fakta som möjligt!

”Skärpningarna av avgaskraven har hittills varit framgångsrika och bidragit till förbättrad luftkvalitet, framförallt i städerna. Här är det dock viktigt att känna till att Sverige har infört egna luftkvalitetsnormer, som är betydligt tuffare än motsvarande EU-direktiv. Det europeiska luftkvalitetsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket betyder att länderna får sätta strängare värden på nationell nivå, vilket Sverige alltså gjort. Dessutom har man i Sverige en mät metodik som skiljer sig från andra länder i Europa, vilket innebär att man främst mäter där halterna är som allra högsta (i gatunivå), det vill säga i mer belastade miljöer än vid bakgrundsmätning (i taknivå”
).
Det man fundera över är varför Sverige har infört höga krav parat med mätningar som inte är direkt i nivå med bilarna. Visst är det ambitiöst, men det gör det svårt att utvärdera data, jämfört med andra länder. Vem har beordrat detta?

Varför gnälla på luftkvalitén nu och samtidigt stå vid grillen, elda stearinljus inne och i kakelugnar, för att det är mysigt verkar vara gnäll för gnällandets egen skull.
Att luftkvalitén är betydligt bättre nu, än på 40-50 talet, trots flerdubbelt antal bilar kommer man inte ifrån. Allting luktade då, varenda bageri och sockerbruket i Örtofta spred sin betdoft, pappersindustri och all annan industri luktade. För att inte tala om Londontrafiken på 70-talet. Det stack rejält i halsen, att gå omkring där på den tiden.
Man kan undra över regeringens politik i frågan dieselavgaser, men man får ju också ha i åtanke, att vi har att göra med personer i total avsaknad av kompetens i frågan.
I andra länder(Tyskland) ser man en framtid i dieselbilar och inte i elbilar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar