måndag 4 december 2017

HIV och andra sjukdomar och skadeinsekter har ökat de senaste åren!

När Reinfeldtregimen för fem år sedan ingick migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet, kunde man ganska snabbt läsa i alternativ media, om konsekvenserna av överenskommelsen. Den skulle resultera i en ökning av skadeinsekter, sjukdomar och i okontrollerbara könsepidemier i Sverige. Ett av problemen man talar tyst om, är att illegala invandrare med hiv, kan stanna kvar i landet efter utvisningsbeslut och samtidigt få tillgång till ofantligt dyra bromsmediciner.

Statistiken talar sitt eget, obehagliga språk. På bara sex år har landets två största skadedjursbekämpare ökat antalet utryckningar mot vägglöss med mer än fem gånger. Samtidigt har antalet saneringar av både kackerlackor och råttor under samma period fördubblats.
Så sent som på 90-talet var ordet ”vägglus” ett närmast utdött begrepp. Vägglössen var helt utrotade i Sverige, men har kommit tillbaka med massinvandringen.
Vägglöss är betydligt värre skadedjur än man tror, eftersom deras bett förhållandevis tar rätt lång tid att läka.
Särskilt för äldre människor, så kan detta ge upphov till svårläkta liggsår. De blir svårbehandlade sår, eftersom de ibland sitter på ställen där liggsår normalt inte uppstår som i skrevet.
Aftonbladet och flera andra tidningar försöker bortförklara problemet, med att svenskarna ändrat resvanor under semestern och att vi numera ofta väljer att bo på ställen, där många andra sover. Svenskarna har rest till exotiska länder de senaste 40 åren och det är inte förrän de senaste 6-8 åren som problemen blivit rejält stora.
Vurmarna för mångkulturen vill inte på något sätt erkänna, att i invandringens spår ingår exotiska och sedan länge utrotade sjukdomar och skadeinsekter och att de kommit tillbaka. Det är direkt oansvarigt av vurmarna, att inte se det som ett stort problem. Hur försvarar man och står bakom en politik som på alla plan vrider samhället tillbaka minst 100 år?

Ett exempel är Region Skåne som skickade ut ett cirkulär PM om att screena för smittor hos nyanlända flyktingar och att ett projekt skulle tas upp om detta. Vilka landstingspolitiker som stoppade det hela har hatten ingen koll på, tyvärr.… men förmodligen vänstern med stöd av något borgerligt parti. Landstingspolitiker har väl sällan någon vårdbakgrund överhuvudtaget. .

Ygeman fabulerar som vanligt med sanningen, för att det fanns högljudda röster som i många år har varnat för konsekvenserna av den nuvarande och tidigare regeringars sanslösa massinvandringspolitik - vars enda syfte har varit att göra Sverige mångkulturellt, genom att locka hit människor från världens u-länder.
Redan 2012 erkände Folkhälsomyndigheten via Åsa Cronberg officiellt, att den alarmerande ökningen av hiv-positiva i Sverige beror helt och hållet den utomeuropeisk massinvandring.
världs aidsdagen den 1 december 2012 skriver Ingrid Carlqvist följande rader i ”Det Fria Sverige:”
Redan i november 2012 skrev Dispatch International en artikel med rubriken: "Sverige kan bli hiv-magnet! Artikeln lyfte fram riskerna med att locka tusentals hiv-smittade till Sverige, å andra sidan lyftes smitt begränsningen fram. Den som får gratis bromsmediciner (och tar dem) minskar sin smittsamhet med upp till 96 %. Artikeln vållade stort rabalderbland dem som arbetar med hiv-smittade.
Efter Ingrids artikel försökte Åsa Cronberg ta avstånd från sina egna uttalanden – inte för att de var fel i sak eller för att hon blivit felciterad, utan för att artikeln publicerades i en ”rasistisk” tidning.

På sin hemsida skrev
Folkhälsomyndigheten:
”Hiv-Sverige tar starkt avstånd från artikeln - Sverige kan bli hiv magnet”, publicerad på hemsidan Dispatch International den 8 november 2012. Frilansjournalisten Fredrik Nilsson har intervjuat Åsa Cronberg, rådgivare och jurist på Hiv-Sverige, angående papperslösas rätt till vård. Hon står för sina citat, men har tillsammans med Hiv-Sverige, vid flera tillfällen, uttryckligen motsatt sig publicering av artikeln.”
Idag visar statistik från Folkhälsomyndigheten tydligt att ökningen av hiv-fall nästan uteslutande beror på invandring. Sanningen svider när den kommer från fel källa = rasistisk sida. Sverige är underbart!

Folkhälsomyndighet:
”År 2015 rapporterades 450 fall av hivinfektion i Sverige, och under den senaste femårsperioden har i medeltal 455 nya fall rapporterats varje år. Av dem är cirka 80 procent utlandsfödda personer varav en stor andel fått hivinfektionen före ankomsten till Sverige. Åtminstone 107 av de rapporterade fallen har en tidigare diagnos i ett annat land men har rapporteras till Folkhälsomyndigheten under 2015, efter ankomst till Sverige.”

Socialstyrelsen: "För tio år sedan var det 451 personer i Skåne som sökte vård för en hiv-relaterad sjukdom. Förra året var det 725 personer.” Siffrorna i Skåne speglar utvecklingen i hela landet. År 2006 sökte totalt 1 684 personer i Sverige vård för hiv-relaterade sjukdomar medan siffran år 2016 var 6 273. Det är närmare bestämt drygt fyra gånger fler som söker vård i dag jämfört med för tio år sedan.
Anders Tegnell från folkhälsomyndigheten: ”Antalet nya smittade i Sverige beror mycket på flyktingströmmarna från länder med större problem med hiv än Sverige."
Sjukdomar som härjade i Europa på medeltiden som spetälska har nu kommit till Tyskland. Om du tittar på länken – varning för starka bilder! I en ny rapport från Robert Kochinstitutet (RKI), den federala regeringens centralinstitution för övervakning och förebyggande av sjukdomar, bekräftar en generell ökning i sjukdomar sedan 2015, då Tyskland tog emot ett tidigare oöverträffat antal migranter. En avvisad asylsökande från Jemen som erbjudits skydd vid en kyrka i norra Tyskland för att förhindra deportering, kan ha smittat mer än 50 tyska barn med en mycket smittsam typ av tuberkulos.
Vissa läkare säger att det faktiska antalet fall av tuberkulos är mycket högre än de officiella siffrorna indikerar och har anklagat RKI för att ha tonat ned hotet för att försöka undvika att ge bränsle åt anti-invandrar åsikter. ”Runt 700 000 till 800 000 asylansökningar lämnades in och 300 000 flyktingar har försvunnit. Har de blivit undersökta? Kommer de från högriskländer?" Carsten Boos, ortopedisk kirurg, i en intervju med tidningen Focus.

Av de runt två miljoner människor ska göra den stora vandringen hajj till Mecka i år, är nästan två tusen av pilgrimerna från Sverige. Samtidigt sprids flera virus i regionen. – Det finns en del att se upp för inför årets vandring, säger Andreas Jacks på Folkhälsomyndigheten. 

För Sveriges politiker borde det vara rätt självklart, att man inte kan ta emot massa främmande människor från andra länder, med sämre förhållanden och tro att de inte har med sig sjukdomar och skadeinsekter som sedan länge är utrotade i Sverige. Vi ser nu konsekvenserna av denna blindhet. En fråga som kommer upp och är rätt intressant att fundera över. När vi importerar djur är vi rädda för sjukdomar och djuren måste sättas i karantän.
Nu till frågan. Vi har mer än en gång läst i MSM att de som arbetar med nyanlända invandrare, har många smittats av TBC. FK betraktar inte detta som någon yrkessjukdom.
Varför hälsoundersöker man inte alla och sätter de med allvarliga sjukdomar i karantän?
Notan för bromsmediciner för hivpositiva till papperslösa måste vara hög!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar