fredag 15 december 2017

Ingen i MSM eller SVT vågar ställa frågan vad den egentliga anledningen till att pensionsåldern höjs!

Sverige har en journalistkår som är i fullständig världsklass så bara lugn, du kommer få fullständig neutral, oberoende avrapportering, av vad som är orsaken till den höjda pensionsåldern, eller hur?
Den som minns valreklamen 2010: "Pensionsbroms eller migrationsbroms, du bestämmer". Vi har bara sett början.. Sedan 1980 och till idag har vi tagit emot över två(2) miljoner pensionsräddare och vi slår inte av på takten!
Magdalena Andersson i oktober 2017: ”Sveriges behov av välfärd ökar snabbare än våra intäkter.” Flaggar för höjd pensionsålder! Magdalena: ”Tittar man på de som börjar jobba vid 30 bör det finnas möjligheter att arbeta längre än till 65.”

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en ekonomirapport för drygt 1 månad sedan fastslagit: ”Sveriges folkmängd ökar i en rasande takt och den här utvecklingen innebär väsentligt ökade kostnader att hantera.”Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL: ”Från och med 2018 förväntar vi oss att behovet av välfärd ökar betydligt snabbare än skatteintäkterna.”
I rapporten slår SKL larm om att det krävs en rad åtgärder för täppa till gapet mellan kostnader och intäkter, som riskerar att skena mot 59 miljarder år 2021.
Det är den snabba befolkningstillväxten till följd av det stora flyktingmottagandet i fjol och ett barnafödande som närmar sig historiskt höga nivåer sätter stor press på kommunerna och landstingen. SKL säger det som inte har rapporterats i SR, SVT och MSM, att det är den stora invandringen som är orsaken till höjningen av pensionsåldern!

Igår slöts en pensionsöverenskommelse och röstar man på S, MP, L, M, KD eller C så ska man bara hålla käften och jobba på. V och SD står utanför!  Huvudargumentet för den höjda åldern är: ”I takt med att vi lever längre måste vi också jobba längre om pensionerna ska kunna fortsätta växa!”
Medellivslängden är ointressant och SCB har siffror på detta! Återstående medellivslängd vid 65 år är desto mer intressant. De senaste 20 åren har den ökat med knappt 3 år. De senaste 100 åren med 6 år. Om en pensionär lever ett år längre i snitt, så räcker det med att han arbetar ett halvår längre för att betala för sin längre pensionstid. Pensionssystemet är bara en illusion eftersom den som inte jobbar(invandrare) ändå får nästan lika mycket eller mer. Den absoluta huvuddelen av det som målas upp som pengar du jobbat ihop till pensionen är pengar du skulle få ändå.
Kan någon av alla som är för höjd pensionsålder och menar att det behövs för att vi bli äldre. Förklara då följande:
Hur kommer det sig att Sverige som är ett av de länderna i EU som har höst andel arbetande män och kvinnor, har högst skattetryck, men ändå vi
sämsta pensionerna i hela EU.
Varför måste inte andra i-länder öka sin genomsnittliga pensionsålder
(Polen sänker till 60 år) mer än Sverige, med tanke på att de har tagit emot färre - ibland en försvinnande bråkdel - så många "pensionsräddare" som Sverige?
Varför förutspås Sverige ha de näst sämsta pensionerna inom EU om 30 år, trots EU:s högsta pensionsålder och störst mottagande av "pensionsräddare"?
Eller för att ställa frågan annorlunda: hur kan kvinnorna i Japan gå i pension vid en ålder av 60 år, samt männen vid en ålder av 61 år, trots att man har en längre medellivslängd än svenskarna och inte har tagit emot nästan en endaste "pensionsräddare?"

Är det någon som tror att den "allmänna, nödvändiga" höjningen av pensionsåldern kommer att bli "allmän" även för politikerna, högre tjänstemän och invandrare med ÄFS (65 idag)?
ÄFS
Enligt Pensionsmyndigheten kan en invandrare ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att man fyller 65 år. Man behöver aldrig ha arbetat en dag i Sverige!
En skälig levnadsnivå innebär att invandren ska ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att man har betalat för sitt boende. Som skälig levnadsnivå räknas 5 499 kronor per månad (2017) för dig som är ensamstående och 4 495 kronor per månad (2017) för dig som är gift, sambo eller registrerad partner. Är
din totala inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad lägre än skälig levnadsnivå, får du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i denna nivå. 
När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till 6 200 kronor i månaden för ogifta och 3 100 kronor i månaden för gifta, registrerad partner eller sambo. I vissa fall kan gifta personer räknas som ogifta. Det kan till exempel gälla om den ena maken eller makan vistas på sjukhem. Inkomsten beräknas efter avdrag för skatt. Är ni gifta räknas era inkomster ihop och delas sedan lika mellan er.
 
Riksdagen
Här är några av huvuddragen i riksdagsledamöternas eget tjänstepensionssystem, den så kallade ålderspensionen:
Full pension tjänas in på 30 år.
Pension kan tas ut från 61 års ålder.

Pensionen är förmånsbestämd och garanteras av skattebetalarna.
Riksdagsledamöternas tjänstepension (ålderspension) är en så kallad förmånsbestämd pension. Det betyder att nivån på pensionen är förutbestämd som en viss del av inkomsten, Den påverkas exempelvis inte av kraftiga börsfall. Enligt Statens tjänstepensionsverk tjänar en riksdagsledamot under ett år in tjänstepension som motsvarar 1 000 kronor i månaden. Full tjänstepension, efter 30 år, är därmed cirka 30 000 kronor per månad livsvarigt. De unika villkoren för riksdagsledamöterna gäller deras tjänstepension. Inom den allmänna pensionen har ledamöterna samma villkor som övriga löntagare.
Hur det sossarna brukar säga ”allas lika värde” gäller tydligen inte för riksdagsmän och invandrare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar