fredag 29 december 2017

Fusk avslöjat av CSN!

I stort sett alla bidragssystem har de senaste åren drabbats av fusk. Läser man mellan raderna inser man, vilka som fuskar! Man kan inte bli annat än imponerad av fuskarnas uppfinningsrikedom!
Regeringen vill ändra systemet för studielån för ”svenskar” som studerar utomlands. Bakgrunden är att de generösa reglerna, visat sig öka skuldsättningen och bidragsfusket. En ny rapport från CSN visar att brottsligheten med studiemedel för utlandsstudier ökat kraftigt sedan 2015. Brotten har också enligt CSN blivit mer organiserade. Inte bara det. Är du ny i Sverige kan du ta ett lån på 35000, för att utrusta din lägenhet. Förra året kom man på 225 fall, där personen hade återvänt till hemlandet.

374 bidragsbrott har upptäckts, motsvarande 36 miljoner i felaktiga utbetalningar.
Dessutom vill man stoppa lån för studier vid lärosäten som bryter mot svensk värdegrund. En rapport beställd av Finansinspektionen har visat, att studielån förekommit bland personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak. DN har också uppmärksammat, att studenter beviljats studiemedel för att studera vid islamiska universitetet i Medina i Saudiarabien, endast öppet för män.
Promemorian innehåller också förslag om att kunna vägra studiemedel för utlandsstudier för svenska studenter som studerar på religiösa universitet där till exempel kvinnor inte är tillåtna. Det handlar om att studiemedel inte bör lämnas för utbildningar som är oförenliga med den svenska regleringen på området som exempelvis regeringsformens bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter.

Nyligen lade regeringen fram ett nytt förslag som ska begränsa uttaget av studiemedel för utlandsstudier. Bakgrunden är att man 2015 införde generösare bestämmelser som bland annat gjorde det möjligt med ett högre uttag av så kallade merkostnadslån för undervisningsavgifter. Det där är ju bara ett värdegrundssäkrat sätt att slippa säga ”Islam” eller att misstänkliggöra länder som Pakistan, för att inte vara lika bra som något annat land. Skulle man säga rakt ut vad man menar så kommer aktivisterna ilande, säkert som myggor, halv tio en sommarkväll.

Anna Ekström gymnasie- och kunskapslyftsminister till SVT Nyheter: ”Vi ska verkligen se till att studiemedel inte går till bidragsbrott och inte går till utbildningar som inte är okej.”

En följdfråga på detta är, hur ska man utforma reglerna för vilken utbildning som är "okej?" Egentligen är det en fråga man kan tycka, att SVT:s reporter borde ha gått till botten med. Men som vanligt är det mer av en pressrelease än ett journalistiskt verk.
Departementet har känt till om fusket i nästan ett år,  efter skriverierna i våras om utbetalningar till islamska hokus pokus-skolor i Saudi. Det här är den mest inkompetenta regeringen Sverige haft någonsin, så en sån enkel sak som att inse att staten inte ska stå för studier utomlands, kan ta tid innan det går in. Nu prioriterar man, att gå före övriga världen genom att kriminalisera CIS-männens betalsex-eskapader utomlands.

En annan följd av reformen efter 2015, blev att skuldsättningen för studerande på gymnasiala språkkurser har ökat kraftigt, enligt uppgifter från CSN. Genom att minska utbetalningar av stora merkostnadslån tror man, att detta problemet kommer att minska, eftersom det blir svårare att snabbt få ut stora summor genom att till exempel förfalska studieintyg och betyg. Dessutom studerar allt färre personer vid de utländska prestigeuniversiteten, samtidigt som utlandsstuderande på eftergymnasial nivå lånar mer än tidigare.
För att bromsa utvecklingen mot högre skuldsättning föreslår alltså regeringen att bestämmelserna om merkostnadslån för undervisningsavgifter ska ändras. Bland annat ska det inte gå att få en mycket stor lånesumma utbetald vid ett och samma tillfälle.

Regeringen lyfter också fram att CSN har blivit bättre på att undersöka, följa upp och polisanmäla misstänkt bidragsfusk.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i maj nästa år men ska tillämpas från halvårsskiftet. Men först ska remissinstanserna säga sitt.
Man blir imponerad av den svenska regeringens hanterade av svenska skattemedel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar