fredag 22 december 2017

En koskit inte bra för klimatet anser Rapport i ett inslag!

I gårdagens Rapport visade de ett inslag om att äta oxkött inte är bra för klimatet. En forskare från Göteborg fick lägga ut texten och han berättade att det korna prutar, metangas inte alls är bra. Om vi minskade att äta oxkött, skulle vi kanske uppnå målet till 2050 med att temperaturen inte skulle höjas med 2 plusgrader. Nu skulle vi istället äta kyckling och fläskkött!

Foliehatten höll på att tappa kaffekoppen i pur förvåning! Dumheter och okunnighet staplades ovanpå varandra. Kontentan av inslaget var, att vi måste minska oxköttkonsumtion i Sverige, för att få ett bättre klimat! Bedrövligt!

SVT sänder
numera inslag, minst en gång i veckan som handlar om påverkan och höjningen av koldioxidutsläppen, utan minsta lilla fakta kontroll! Forskaren kunde berätta att utsläppen av koldioxid och metangas kommer att värma klimatet och det är dags att åtgärda detta, genom att äta mindre oxkött!

Kossorna ”fiser” metan som de alltid har gjort. Sveriges boskapsbestånd har minskat från 1930-talet till dagens, med fyra femtedelar, 1.900.000 till 350.000. Sverige har 0,1 procent av världens nötkreatur och 0,2 procent av världens åkermark.

I Naturvårdsverkets rapp 6653 påstår forskare på SLU, att ett kilo kött orsakar lika mycket utsläpp som 10 liter bensin!
I rapporten anges siffror på miljöbelastning av olika livsmedel baserade på en sammanvägd bedömning från olika källor! Den som förstår sammanhanget i naturen, inser att rapporten är vinklad. Forskare som säljer sig för pengar!

Faktum är att all mat består av kolföreningar, utom i vatten och salt. Växterna tar upp koldioxid från luften, djur äter växterna och vi köttet. Slutet på dessa processer är förruttnelse, där metan och koldioxid bildas. Så att kolet återförs till naturen!

Faktum som forskarna i rapporten blundade för, är att kolet i maten tagits från luften och det återgår till luft. Det är ett väldigt naturligt kretslopp! Att jämföra kött med bensin är mer än korkat – det är idiotiskt
precis som hela inslaget i gårdagens Rapport. Undrar hur mycket pengar denne forskare får i anslag, för att skriva rätt saker? Har han läst vad WWF skriver?
 
Enligt WWF är:
”All boskapsuppfödning innebär utsläpp av metangas som bidrar till växthuseffekten. Ny forskning tyder på att utsläppen kompenseras i betade gräsmarker. Genom upptag av koldioxid i växterna och lagring av kol i marken blir nettoeffekten ändå positiv i naturbetesmarkerna och växthuseffekten minskar. Permanenta gräsmarker som inte plöjs har visat sig ha kol sänkande förmåga i paritet med skogsmarkerna. ”
Med lite faktakontroll hade reportern fått fram vad WWF anser, men det är inte PK-riktigt!! Men även vargens ”prutande” är ett miljöproblem!

Skräckexemplet är ett inlägg i “Svensk mat- och miljöinformation”, där Sanna Ekendahl och Mathilda Jerenius förklarar att “metan har 23 gånger starkare effekt på klimatet än koldioxid per viktenhet” samt att kossorna även andas ut lustgas “med en cirka 300 gånger starkare effekt på klimatet än koldioxid”.
De två damerna kallar sig “folkbildare”, för vem undrar man! Att det är fake news och politisk agenda som går ut på att skrämma folket med klimathotet, är mer än horribelt!
Typiskt för unga världsförbättrare är, att de saknar sinne för proportioner. Det finns så få “viktenheter” metan i atmosfären att den gasen inte kan jämföras med koldioxid. Dessutom gäller att metan oxideras av luftens syre, så att det försvinner ganska snart. Detsamma gäller för lustgas, där man gissar/tror att bilmotorer producerar större mängder än kor.
Men för alla tre gaserna gäller att ingen som helst verkan på klimatet är trolig.

IPCC har på alla sina 25 år inte lyckats bevisa någon verkan av koldioxid. Det finns övertygande bevis för att klimatet främst styrs av kosmiska faktorer som solens varierande aktivitet och regelbundna variationer i Jordens bana runt solen, samt av oscillerande strömmar i haven.
Här ett bra förslag till den rödgröna regeringen som febrilt letar efter nya möjligheter till nya skatter: inför metangasskatt för ko innehav, samt moms på metangas-skatten.

För att sysselsätta några fler byråkrater föreslår Foliehatten att en statlig utredning tillsätts. Efter några år skall de lämna ett betänkande till regeringen, angående kors prutt vanor och vilka volymer en ko i snitt pruttar per dygn?
Det blir givetvis klubbat i riksdagen och att alla mjölkpaket ska förses med en varningstext.  "Det är inte bra för miljön att dricka mjölk".

Tillsätt också en ny myndighet till de andra 343, ”Metanverket”, som ska ha någon avdankad miljöpartist som generaldirektör, direktörer, ett antal byråchefer, assistenter, byråkrati med tjänstemän och experter som jobbar på tekniska lösningar med att montera in metan absorberande hightechmanicker i rumpan på korna.

Sverige skall vara ett föregångsland på miljöområdet anser den rödgröna regeringen. Här är ett område som inget annat land har forskat på och vi kan bli världsledande och ett föredöme för alla andra och det skulle ge nya jobb och bli en export succé!
Loggan till det nya statliga verket är självklar?
 
En koskit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar