måndag 11 december 2017

Häxjakten på dieselbilar!

Idag pågår en kampanj mot dieselbilar som är en ren häxjakt! Nu vill regeringen förbjuda dieselbilar att köra i städerna. Samtidigt skriver SvD att elbilar inte är en lösning där de hänvisar till en rapport från IEA. ”År 2040 kommer vi att ha 300 miljoner elbilar. Men de globala utsläppen blir inte mycket mindre för det, spår internationella energimyndigheten, IEA, i sin årliga rapport.”

Elbilens smekmånad är över” skriver DN! Vad skall ”de gröna khmererna” satsa på nu? De vill att vi föregår med gott exempel. Först med etanol, först med gas, först med diesel, först med elbil. Nu vill de förbjuda dieselbilar och man börjar ifrågasätta elbilar från flera håll!
Det är faktiskt enklare att ersätta några politiker än hela fordonsflottan av dieselbilar. Vid det här laget är det nog få i Sverige som inte har genomskådat miljöfascisternas ideologi. Det var i alla fall trevligt av dem att visa sina kort före valet…..

De gröna khmererna S och MP har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och införa miljözoner i städerna. I Stockholm är förslaget att hela innerstaden ska bli miljözon 2 och Gamla Stan miljözon 3. Miljözon 2 kan införas redan 2020 och beslutet kan redan tas nästa år. Dieselbilar ska uppfylla kraven enligt Euro 6 och bensinbilar Euro 5 enligt förslaget. I praktiken kommer en massa dieselbilar och en hel del bensinbilar att förlora allt sitt värde och spridningseffekterna blir stora. Skillnaden mot att konfiskera de äldre bilarna är inte stora. Det kommer att drabba de mindre rika i Stockholm. För miljözon 3 kommer bara el- och vätgasbilar tillåtas. För båda kategorierna finns undantag.
Euro 6 uppfyller alla nya bilar från 2016 och från 2011 Euro 5. För att komplicera det hela ytterligare, så uppfyller många bilar inte vad de specificerats för i verkliga tester.

I utredningen försöker Transportstyrelsen sig på en ekonomisk kalkyl och beräkning av värdet på dieselbilar. Hela beräkningen är helt absurd, för de har glömt bort en viktig komponent! De har glömt bort de dynamiska effekterna. Marknaden för äldre bilar kommer att kollapsa. 100.000 begagnade bilar kommer ut på marknaden bara i Storstockholm. Men även i övriga landet kommer man också vilja sig göra av med bilar som inte uppfyller de nya kraven. Dieselbilar med Euro 5 blir nästan osäljbara. Mycket få kommer att vilja köpa dem, då de inte får köras i städerna. Alla förstår att efter Stockholm kommer flera andra städer att följa efter. Likaså kommer priset för de äldre dieselbilarna som uppfyller Euro 6 att öka. Tillgång och efterfrågan. Spridningseffekterna blir stora och det berör hela Sverige. Tänk så glada alla bilhandlare blir, då massa gamla bilar blir värdelösa!

Det är inte första gången som fullständigt vansinniga och tokiga beslut som ska fattas, där en konsekvensutredning saknas. Alla med någorlunda sinnen i behåll, inser att det blir enorma konsekvenser, att införa Miljöpartiets förslag om miljözon i Stockholm till 2020. Foliehatten förutsätter att Socialdemokraterna ännu en gång kommer att ”kröka” rygg och stödja Miljöpartiet som annars hotar med att avgå. Detta under antagandet att det blir ett rödgrönt styre i Stockholm efter valet 2018.

Uppenbarligen förstår inte de gröna khmererna att omställningar måste få ta tid. 5 år för så stora samhällsomställningar är givetvis för kort tid. Det krävs minst en bils/lastbils livslängd och denna är minst 20 år med tanke på att fordonen i förslagets kalkyl inte skrotas utan säljs som begagnade i flera led efter att de inte passar in i zonerna längre. Sverige lär komma att exportera många funktionsdugliga fordon till utlandet framöver – vilket är en stor skada för miljön.
Sverige har samtidigt flera andra omställningar på gång. Samtliga är unika jämfört med omvärlden och därför belastande för svenskt näringsliv respektive exporten. Vad dessa idealister ständigt glömmer, är att vi lever av, vår välfärd är beroende av, producerande företags exportintäkter. Införande av hållbarhet och vindkraft är en annan katastrof, som skall betalas. Nämnda omställning behöver vara ca 100 år för att vara ”hållbar”. Sedan tillkommer den obegränsade invandringen av individer som inte platsar i svenskt samhälle och skall försörjas, samt i allt för hög grad inte heller tycks vilja försörja sig själv.

Att producera en ny bil gör definitivt avsevärt större miljöskada än sådana fordon åstadkommer, vilka man vill rensa ut i förtid, under sin optimala återstående livstid.
Att som politiker sätta upp miljöreglerna för försäljning av personbilar och sedan förbjuda dem att användas, är att jämställa med konfiskation av egendom.
Gröna politiker har tidigare uppmanat till köp av dieselbilar, eftersom de uppfyllde miljökraven och var bränslesnåla. Eftersom de gröna khmererna nu tänkt till, förutsätter Foliehatten att de också tänkt till och bygger ut kollektivtrafiken! Hur ska annars kollektivtrafiken klara en kraftig ökning av resandet?

Nu till en annan intressant fråga om miljözonerna eftersom man överhuvudtaget inte tagit upp straffpåföljderna vid överträdelser. Foliehatten undrar om han tolkade förslaget rätt, eftersom det blir körandet som skulle bli förbjudet.
Vad blir straffet om jag vägrar sälja/byta bilen eller om jag ertappas köra en icke godkänd bil i en miljözon? Böter eller fängelse? Beslagtas bilen utan ersättning? Kan körkortet dras in?
Vad händer med turister som kör med icke godkända bilar? Kommer de att förbjudas att köra in i miljözonerna? Frågorna är många och svaren får man se i himlen!
Är det Transportstyrelsen som ska administrera kontrollapparaten? Måste ju till en enorm kontrollapparat för detta.

De gröna khmererna tycks vara totalt omedvetna om, att en ny avgasrening för dieselbilar håller på genomföras för alla nya dieselbilar som gör dem mer miljövänliga än elbilen!
Den
tyska tidningen Auto motor und sport testade i augusti 48 bilmodellers
avgasutsläpp utmärkte sig en bilmodell som klart bäst – BMW 520d med RDE, "Real Driving Emissions." Bakom den effektiva avgasreningen hos BMW 520d finns egentligen inga hemligheter, "bara" en väldigt hög teknisk nivå som är resultatet av decenniers utvecklingsarbete. Inte minst har det varit en mycket tuff utmaning att möta de hårda, amerikanska avgaskraven som är betydligt strängare än i Europa.
Den teknik som BMW använt sig av i USA, och som nu införs på bred front, på alla dieselmodeller även i Europa. NOx-utsläpp enligt avgasnormen Euro 6 är 80 mg/km för dieselmodeller. Under RDE-mätningen som gjordes ihop med brittiska Emissions Analytics släppte BMW 520d ut endast 28 mg/km NOx. Ett i det närmaste otroligt lågt utsläpp av kväveoxider som alltså bara är en dryg tredjedel av gränsvärdet 80 mg/km.
Mäktiga krafter i Tyskland där en efter annan den senaste tiden påpekat, att dieseldrivna bilar kommer att dominera försäljningen de närmaste 20 till 40 åren, för att vi helt enkelt inte har några bättre alternativ. Bränslet kanske kommer att framställas av annan råvara än crude oil och få namn likt HVO där ”V” står för vegetable och uppfyller EU-normen för diesel.
Vi ska komma ihåg att Tyskland klarade 2:a världskriget och Sydafrika sanktionerna med syntetiska bränslen från kolfyndigheter. Bensin och diesel kan på det sättet bli tillgängligt i 400 år framåt. Så vårda din bil väl, det kommer att finnas bränsle så länge den fungerar. Vad gör MP och S?

Om de gröna khmererna hade insett vad det kommer att innebära för dieselbilarnas utsläpp med den nya avgasrening, borde förslaget med miljözoner hamnat i papperskorgen.

Alla känner till att MP är ute efter i det närmaste bilfria städer. Den höjda bilskatten och bensinskatten som kommer nästa år, är ett steg i denna riktning. Trängselavgifterna i Stockholm och Göteborg har höjts och planeras höjas igen med utökade tider, parkeringsplatser tas bort, nya områden byggs med få parkeringsplatser. De som gynnas är rika personer som har råd med nya bilar, hyra garage som kan kosta 3000 – 4000 per månad i Stockholms innerstad.
Politikeradeln som inför dessa tokigheter drabbas givetvis inte av detta, utan de kan precis som tidigare åka obegränsat med taxi på skattebetalarnas bekostnad.
Att S blivit en lydig knähund till MP visade beslutet om de illegala ensamkommande från Afghanistan som får stanna i Sverige. Vi kan nog vänta oss att Centern stödjer förslaget, att ta din bil för ”miljöns och klimatets” skull.
Bilen är en symbol för individens frihet och är en nödvändig för transporter. Sådant gillar inte socialister och de gröna khmererna. Hur tänker MP och övriga socialister och idealister? Skall alla viktiga kuggar i arbetslivet förbjudas att transportera sig själva till sina arbetsplatser? Att konfiskera bilar är då direkt kontraproduktivt. Därför bekämpas bilen med allehanda skatter som ständigt höjs. De i glesbygd kommer särskilt i kläm, då de inte har något annat alternativ.

Snart borde det finnas zoner där man slipper Miljöpartister. Miljöpartiet vet verkligen hur man förpestar den mentala miljön. Däremot så är dom väldigt liberala när det gäller knark. Kanske för att det är många miljöpartister som använder droger.
Det vi ska hoppas på, är en MP-fri riksdag redan 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar