söndag 4 augusti 2019

Antalet anhöriginvandrare kan överstiga en halvmiljon efter märkliga signaler från Migrationsverket.

I bildandet av JÖK-regeringen ingick ett avtal om utökad anhöriginvandring. Förslaget röstades igenom i riksdagen med stöd av C, KD, L och V.
Förslaget innebär att den nuvarande tillfälliga lagen, som trädde i kraft 2016 och begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd, förlängs till och med 19 juli 2021.
Det innebär också att alternativt skyddsbehövande – likt flyktingar – får rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Det gäller inte personer under 21 år. Förändringarna började gälla 20 juli 2019.
 
Migranter som tar hit anhöriga behöver varken kunna försörja sig själva eller de anhöriga. Avtalet innehåller även en tre månaders respit på försörjningskravet vid familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande. Det innebär att ingen kommer att omfattas av något försörjningskrav för att deras anhöriga ska beviljas uppehållstillstånd. De behöver alltså varken kunna försörja sig själva eller sina anhöriga.

I juni uppskattade Migrationsverket, att det under 2019-2021 kommer komma omkring 8.000 anhöriga till alternativt skyddsbehövande.
Senaste prognosen från MV för åren 2019-2021 , över 300.000.
 
Enligt Ekot har det kommit in "fler ansökningar än förväntat", men om det handlar om ansökningar från anhöriga till så kallade flyktingar eller anhöriga till alternativt skyddsbehövande, kan MV inte mäta.
Det går inte att dra den slutsatsen, det kan mycket väl vara så, men det går inte att se det i de underlag som vi har, säger Henrik Holmer, ekonomi- och planeringschef på Migrationsverket, till Ekot.

Budskapet från MV är mycket märkligt och det ser nästan ut som om de inte kan räkna. Foliehatten gissar att det råder stor panik efter anhörigansökningarna hos MV. De 100.000 per år kommer inte att räcka på långa vägar. Foliehatten gissar att det kan vara fråga om, minst det dubbla. Givetvis är Löfvén & Co underrättade. Om Foliehattens antagande stämmer, kommer JÖK-regeringen att få "svettas" rejält, för att ro detta i hamn!

"Människor i nöd" går att räkna i tiotals, kanske hundratals miljoner runt omkring i världen. Att öppna upp för märkliga rättsosäkra asyler för några hundratusen per år i ett högproduktivt västland, med noll behov av analfabeter och lågutbildade är extremt dyrt och ineffektivt och dessutom orättvist mot de svagast som aldrig kan ta sig hit.

Om Sverige går dåligt ekonomiskt, kommer vår förmåga att hjälpa i världens riktiga katastrof- och svälregioner att minska ytterligare.
Det är synd om de svagaste (längst ned i hierarkin) som redan är födda och bor i Sverige! Det är de som först kommer drabbats och hårdast. Personer med LSS-stöd, psykiska hinder m.m. Samtidigt som vi har flera miljoner ekonomiska kriminella utlänningar i samhället med svenskt medborgarskap som belastar och utnyttjar systemet bäst de vill. Ygeman lovade att S skulle utvisa 80.000 och det stannade vid att han ”öppnade munnen!”Ge dem fängelse, dra in deras medborgarskap och släng ut dem permanent. Det räcker med att man belastas av svenskfödda kriminella.
 
Frågan är varför vi tar emot migranter! I Irak har IS krossas totalt. Till Libyen skickar man nu stöd från EU, för att hindra människor att migrera till Europa. I Afghanistan rör det sig inte ens om ett regelrätt krig och i länder som Eritrea och Somalia är det knappast frågan om verkliga asylskäl p.g.a. krig.

Om familjen suttit fyra år i flyktingläger, utan att skadas, så är det inte sant att personen ifråga egentligen varit i behov av skydd, om även han stannat med sin familj. Dom som kommer till Sverige kan bo komfortabel i FN drivet flyktingläget i Jordanien, det finns inga skäl att komma till Sverige som MENA invandrare. Sverige är koloniserat idag, vi släpper in orcherna i Midgård gladligen, vänstern vill få oss att tro att, att det är arbetskraft som är gömd i hästen som vi släpper innanför landets gränser, men det är bidragstörstade orcher och som håller på att tära sönder Sverige.

Sedan
1980-2018 har enligt MV som har bättre statistik än SCB, har Sverige tagit in 2 431 780 "nysvenskar." De kommande tre åren ytterligare minst 300.000. Snacka om demografiskt ingenjörsskap.
 Familjeåterföreningen skall ske, genom att personen skickas hem. Sedan kan Sverige istället hjälpa på plats, vilket dessutom kommer fler till del. Sådana som inte kunnat eller haft råd att skicka ankare till Sverige.

Makthungern hos den styrande klicken gör, att de importerar röstboskap som troget kommer att rösta på den rådande ordningen, så länge som de får sina "mutor" dvs. "gratis allt" som behövs i livet, detta på den arbetande befolkningens bekostnad.
Sveriges geopolitiska ställningstagande baseras på att slicka den största hunden i analen och tro att det möjligen kan ge fördelar i framtiden, trots att historien visat att detta förhållningssätt är helt fruktlöst och endast leder till beroende och ensidigt utnyttjande.

KD hade chansen men sumpade det hela, trots majoritetens stöd. Man imponerade i flera debatter. Bland annat i SVT opinion live. Valet för ökad anhöriginvandring blev då en besvikelse och en kräftgång för KD. Man kan inte dra sig ur.
Förklaringen till att KD röstade för, var att falangen runt Alf Svensson tog över. Han har synts i flera sammanhang och talat om ökat ansvar för invandring. Uppenbarligen har hans kontakter påverkat EBT:s falang. Tyvärr misstog de sig. Med den historik KD har, kan de inte kosta på sig att svaja. KD har sedan gammalt svårt, att kunna behålla intellektuella, vilket man tolkar som konsekvens av Alfs dominerande närvaro.
 
De senaste åren har präglats av starka incitament att ta sig till Sverige och svaga incitament för att stanna i hemlandet. Det är detta förhållanden som måste reverseras.
Tillfälliga uppehållstillstånd, ålderstester och skärpt anhöriginvandring bidrar till detta. Skära ned asylinvandring och anhöriginvandring till ett minimum. Många tar sig hit i hopp, om att ta med sig hela släkten. Går inte detta då faller planerna ihop.
Sedan måste vi skära i de bidragssystem som finns. Mindre pengar och andra förmåner i Sverige. Andra förmåner är t.ex. sådant som tillgång till medborgarskap som är stor lockelse för många.
Skärpta krav för att bli svensk medborgare. Det skall inte vara möjligt att efter 25 å i Sverige, behöva tolk och att man inte kan prata svenska.
Andra viktiga åtgärder är att täppa till möjligheterna att leva illegalt. Gör det olagligt för kommuner att ge bidrag till papperslösa. Avskaffa MÖK med MP från 2011. I korthet, avskaffa de Pull-faktorer som gör Sverige ett attraktivt land för migranter som inte är självförsörjande.
Steg nummer två är helt enkelt att sänka tröskeln för att återmigrera. Detta styrs delvis av sådant som tillståndet i hemlandet, där Foliehatten tror att Sverige har små möjligheter att påverka. Men betänk att Syrien börjar stabiliseras rejält. Assad har vunnit och vapenvila råder i stort sett i hela landet, utom i någon enstaka ficka.

EU har nu fått en rejält problem på halsen. Trump har signalerat, att de över 2500 IS-marodörer som sitter fängslade i Syrien, kommer att släppas. Trump säger nu, att det är upp till varje land, att plocka hem sina marodörer. Sverige hade hoppats, att en krigstribunal skulle inrättas i Haag som nu grusas. Det kan vara fråga om flera hundra IS-marodörer
och kanske även flera fruar med gott om barn som har Sverigeanknytning .

Om Sverige går in med kraftiga insatser för att möjliggöra återvandring, kommer det att effekter. I Nederländerna har över 30 000 tackat ja till återvändarbidrag. Nederländerna har också tagit emot betydligt färre än Sverige, vilket innebär att antalet potentiella återvändare är betydligt färre.
Tyvärr tror Foliehatten, att vi är relativt långt ifrån en sådan här lösning politiskt, men det var samtidigt inte speciellt längesen sedan vi var långt ifrån en åtstramning av migrationspolitiken och det kändes som att Sverige alltid skulle ha den "generösa" öppna migrationspolitiken som försatt oss i denna situation. Det kan bli den ekonomiska kostnaden som gör, att JÖK-regeringen, måste agera.

Tiderna förändras och politiken förändras. Europa har varit med om betydligt värre hot historiskt. Med rätt vilja och tålamod är detta en baggis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar