torsdag 15 augusti 2019

Sanningens minut för JÖK-regeringen, när lågkonjunkturen kommer!

De flesta är överens om, att Sverige står inför en lågkonjunktur. Frågan är, hur ska Sverige möta en lågkonjunktur? Traditionellt har man alltid haft räntevapnet att tillgå. Man höjer räntan i högkonjunktur, för att minska överhettning och sänker räntan i en lågkonjunktur för att stimulera ekonomin. Hur Sverige kommer att klara en lågkonjunktur, beror till stor del på hur djup den blir och hur den påverkar arbetsmarknad och befolkning.
 
Vi har precis passerat en brinnande högkonjunktur och Riksbanken(RB) möte den med en rekordlåg minusränta. Flera ekonomiska experter anser, att räntevapnet är desarmerat, med ännu lägre minusränta och är inte ett vapen, att ta till i lågkonjunktur. Statens skatteintäkter kommer att minska, samtidigt som utgifterna skenar. Vi får se skattehöjningar, varav fastighetsskatten ligger nära till hands, höjda kapitalskatter och sist men inte minst det som ingen kan invända mot, höjda miljöskatter.
 

I en rapport anser Konjunkturinstitutet (KI) att svensk ekonomi bromsar in. KI pekar på att tillväxten i BNP de senaste 1,5 året, bara var 1,4 procent och ingenting tyder på, att den kommer att hålla, utan allt pekar på att nedgången fortsätter och att den kan bli ganska instabil. Det som är mycket allvarligt, är de senaste BNP-siffrorna från Eurostat. Sverige rankas nu som ett av de länder, där bruttoexporten, är större än privatkonsumtionen.

Många anser att det är en bra definition på en bananrepublik.
Slutsatsen man kan dra av Eurostats siffror är, att svenska hushåll inte längre kan rädda ekonomin, när en global recession skickar svensk export ner i källaren.


Sverige är enormt beroende av att få exportera och om den faller och ingenting kan motverka exportbortfallet, minskar också skatteintäkterna. Det enda finanspolitiska målet som då återstår för regeringen att balansera statsbudgeten, är att genomföra skattehöjningar och kraftiga utgiftsnedskärningar. JÖK-regeringen kan givetvis räkna med stöd av V, L och C. Varken L eller C har något annat alternativ, för hur de än vänder kappan kommer de, att utsättas för en svekdebatt.

Sedan 90-talet har det funnits en obalans i statens budget. Startskottet var den svenska invandringspolitiken som genomgick stora förändringar, vilket innebar immigration av 70-100 000 människor om året som ökade från 2015 till närmare 150.000 om året. Detta har medfört, att Sveriges utgifter för socialbidrag och annat understöd ökat exceptionellt snabbt. Enligt Eurostats publicerade siffror, hade Sverige under perioden 2010-2016, den snabbaste tillväxten i kostnaderna för offentliga bidrag, av de 26 EU-länderna.
5,7 procent om året ökade Sverige utgifterna för ”social protection benefits”, vilka inkluderar alla offentliga bidrag utanför Försäkringskassan och den klassiska vård-skola-omsorg
en.
I
nget annat land redovisar en ökning över fem procent om året.


Sverige har extra stora problem p.g.a. den tunga hopplösa kostnadsbördan man skaffat sig, genom totalt meningslös och ohämmad invandring. Det går igen i allt. Även om andra länder också har låga räntor och politiker som gör allt, förutom att fatta tuffa beslut, så förmår vi inte bara inte fatta tuffa beslut, utan dom beslut vi fattar är aggressivt naiva. Sverige har de senaste 25 åren gått ”all in”, på det som verkligen inte fungerar. Invandring!


Det är omöjligt, att svenska skattebetalare ska kunna klara av att försörja över 1 miljoner icke arbetande invandrare. Skatterna går säkert att höja en del, men inte så värst mycket mer, om de ekonomiska kugghjulen ska fortsätta snurra, men att höja skatter är inget styrmedel, för att stoppa en lågkonjunktur.

Foliehatten tror definitivt att slopandet av värnskatten kommer att läggas på is. Att höja skatterna för "dom rika" funkar alltid, när du har en S-ledd regering. Kom ihåg att värnskatten på 5% tillkom på 90-talet med det argumentet. Så räkna med att man slopar det utlovade slopandet av värnskatten, högre kapitalskatt plus en knippe miljöskatter.

S, V och MP kommer säkert att backa om värnskatten. Problemet är då, hur C och L gör, dom bör nästan vara piskade att fälla regeringen och då har vi ett nyval nästa år, under brinnande lågkonjunktur. Det enda som kan rädda frågan är om JÖK-regeringen följer det ingångna avtal. Löfven har att välja mellan nyval eller att avtal skall hållas.

Vad som kommer att kännas för samhället de kommande åren är en White flight, där personer med höga tjänste- och privata pensioner, helt enkelt lämnar landet.
 

Att öka skuldsättningen är troligt, men då kommer den redan katastrofalt svaga kronan att falla ännu mer, vilket gör alla svenskar fattigare och som kommer att hämma konsumtionen av importerade varor = lägre momsintäkter för staten. Foliehatten vill påstå, att den helt oansvariga och odugliga JÖK-regeringen, har försatt hos i ett skruvstäd.


Miljöskatter kommer, i den heliga miljöns namn, på bränsle, el, kött, plast, flyg, båt och annat, i en aldrig sinande ström. Likaså kommer man att höja kapital- och fastighetsskatter av "rättviseskäl". Den s.k. SINK-skatten för utlandsboende som höjdes för ett par år sedan, från 20-25% åker nog upp ett snäpp den med. Skatten på alkohol och tobak likaså. Punktskatterna drar in runt 130 miljarder per år till statskassan.

Till detta kan också läggas, att kommunerna och landstingen kommer att drabbas, lågkonjunktur=lägre skatteintäkter. Kommunernas kostnader för invandring efter de inledande två åren som staten betalar skenar. Redan nu har merparten av kommunerna behov av skattehöjningar. Vi kommer att få se alla kommunala taxor höjas, V/A och sophämtning.
Landstingen kommer säkert att bli tvingade, att höja besökskostnaden för ett läkarbesök.


Med en havererad krona och lågkonjunktur kommer konsumtionen och därmed punktskatter och moms att minska, samtidigt som statens utgifter ökar. Någonstans måste pengarna tass.

Vård-skola-omsorg kan skäras ned ytterligare, men då hamnar vi troligtvis på U-landsnivå. Det sista man vill göra är att dra ned på bidragen till ”pensionsräddarna”, för då vet man att det blir kaos! Att plundra pensionsfonderna brukar vara en populär åtgärd och kommer säkert att ske i någon form, om det blir riktigt illa.


Många inser inte, att desto fler som skall dela på den befintliga kakan, desto mindre får var och en. Mycket enkel matematik.

Låter man det gå som i Sverige får gemene man till slut väldigt lite att "röra sig" med. Detta är vad vår regering håller på med! Denna förljugna finansminister Magdalena Andersson har försökt dölja sanningen om vår ekonomi, med diverse dimridåer. Plötsligt är det våra gamla som är skulden till en vettlös invandring!


RB kan förutom att skriva ned styrräntan även expandera sin balansräkning genom att köpa obligationer, detta får liknande effekter som traditionell expansiv penningpolitik utan att RB för den delen rör den heliga styrräntan. Köp av främst statsobligationer har förutom ett påstått signalvärde (signalerar desperation om något kan man tycka) även ett konkret genomslag i ekonomin, eftersom köpen ökar efterfrågan på obligationer och sänker marknadsräntorna, förhoppningsvis på bred front. Detta förväntas öka de enskilda bankernas likviditetsöverskott mot RB och därmed likviditeten i hela banksystemet, vilket förhoppningsvis främjar utlåningen till hushållen och bidrar till ökad konsumtion, ökade investeringar och förhöjd aktivitet i ekonomin.
Tilläggas att RB redan har köpt statsobligationer för stora pengar, under de senaste åren, så även detta vapen är begränsat, om vi ställs inför en kraftig lågkonjunktur och om vi antar att den kommer snart. Det går förmodligen att göra ännu mer aggressiva kvantitativa lättnader (t.ex som i Japan i slutet av 90-talet då centralbanken inte bara köpte statsobligationer utan även andra typ av skulder.. det gick sådär) men till vilken kostnad på sikt? Det urholkar även kronan, vilket inte är positivt.


En oroande sak kan vara, vad som händer efter lågkonjunkturen. Om det globalt konkurrensutsatta näringslivet kommer att återrekrytera i Sverige eller om man väljer att expandera i länder, där det fungerar bättre, att rekrytera personal globalt och där pålagorna
(skatter) generellt är lägre. I allmänhet är det bökigt att flytta verksamhet utomlands, men här har företagen ett tillfälle, när det handlar om var man skall återrekrytera/expandera. De kapitalstarka svenskar/egenföretagare som kan, kommer lämna landet, då regeringen kommer öka skatterna i världens högst beskattade land ännu mer. De från medelklassen med arbetslivserfarenhet som har möjlighet att finna jobb utomlands kommer flytta med sina familjer. Det samma gäller unga och ny utexaminerade som har utbildning som efterfrågas utomlands.
Vi kommet få se ett
Exodus likt Island, Irland, Polen och de baltiska länderna upplevde vid 2008.
 

Det som Sverige skall göra för att hantera en lågkonjunktur är enkelt. Stoppa invandringen helt, skicka hem de som inte har asylskäl och därmed kunna sänka skatterna, stoppa lånekarusellen och låta de som har överbelånat sig, ta ansvar för sina egna beslut, samt se till att ha en vettig styrränta, så att kronan stärks.

Men eftersom det här är
land som styras av odugliga sossar, så vet vi redan vad som kommer att ske:
Ännu mer invandring.
Höjda skatter.
Förenklad och ökad tillgång till krediter och bostadslån.
Sänkt ränta och försvagad krona, så mycket det bara går.
 

Folk har lätt att glömma krisen som kom 1990, praktiskt taget över en natt. Man tvingades höja räntan till 500%, tre av våra storbanker var konkursmässiga och fick räddas av staten med ca 80 miljarder kronor. Nu sitter svenskarna med privata skulder på över 3000 miljarder och hoppas att inte samma sak skall ske igen. Obehagliga sanningar är lätta att glömma!
 

Foliehatten vill påminna om den 16 oktober och omröstningen om höjd pensionsålder! Det parti som inser att svenska äldre utslitna väljare är värda att satsa på… har nu straffspark..igen...
SD+M+KD kan ta den chansen....Sjöstedt har tungan på vågen i sällskap med C och L.
Vill/vågar dessa partier vara de som höjer pensionsåldern?

Redan 2017 visste Löfvén & Co, att kostnaderna för massinvandrade "pensionärer" skulle skjuta i höjden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar