torsdag 29 augusti 2019

Sverige delar ut medborgarskap till personer utan känd identitet!

Kopplingen mellan demokrati, skatt och (intjänade) medborgerliga rättigheter har blivit i det närmaste osynlig p.g.a. en juridisk aktivism för "mänskliga rättigheter" av makten, vilken utgår från en idealism, av närmast religiös karaktär.
Man måste skilja på mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter. Den insikten saknas i svensk debatt, för i Sverige är begreppet "medborgerliga rättigheter" i det närmaste utmönstrat.
Medborgerliga rättigheter, tillgång till socialförsäkringssystemen, tillkommer medborgarna i gengäld för att de är ålagda medborgerliga skyldigheter. Det är en medborgerlig skyldighet att betala skatt.
I debatten för någon dag sedan mellan Nyamko Sabuni och Jimmie Åkesson, tog han också upp, att så fort en person beträtt svenskt territorium, omfattas personen också av medborgerliga rättigheter som nästan fri tand-och sjukvård, trots att personen vistas illegalt i Sverige.

I Sverige har svenska politiker och svenska s.k. journalister den egendomliga uppfattningen, att medborgerliga skyldigheter inte ska balanseras av några korresponderande rättigheter. Denna egendomliga utgångspunkt är grunden, när icke-medborgare ges tillgång till skattefinansierad sjukvård utöver akut vård.
Svenska väljare har aldrig tillfrågats, om de delar svenska politikers uppfattning, att svenska medborgare och väljare ska åläggas denna skyldighet, utan att dessa skyldigheter i gengäld ger dem några särskilda rättigheter. Foliehatten misstänker, att en majoritet av väljarna, inte alls sympatiserar med makten.

Svenska politiker har kunnat driva sin
mycket märkliga linje utan större protester, så länge som fenomenets omfattning var varit s.a.s. ”på marginalen.”
Foliehatten anser att den linje som svenska politiker slagit in på, är ett bedrägeri utan dess like, mot väljarna som nu blir synligt, eftersom det inte längre sker på marginalen. Svenska politiker struntar fullständigt i, att det är "en fråga om rättvisa."
 

De senaste dagarnas händelser i Sverige, visar nu, med all tydlighet, att svenska väljare omedelbart känner på sig, att de är utnyttjade och bedragna av makten.
Media är helt ointresserade av att ta upp och skriva om, att svenska väljare/skattebetalare blir så grovt bedragna. Medias mål är uteslutande "en bättre integration", hur nu detta ska gå till.
Om man har ögon att se med, så är det uppenbart att svenska politiker de senaste 20 åren, har strävat efter att platta till distinktionen mellan medborgarna och de som har någon form av tillstånd (tillfälligt eller längre) att vistas i landet, men som inte är (eller inte har valt att anstränga sig för att bli) svenska medborgare. Numera är praxis, att den som haft PUT i några år, automatiskt blir medborgare. Den demokratiska grunden för denna ”nerkapning” är höljd i dunkel, men förmodligen är sossarna livrädda för att förlora makten. Makten delar ut medborgarskap till personer som inte har gjort sin identitet känd!

Vänstern har stora synpunkter på, vad som hände de tyska nazister som flydde till Sydamerika och fick asyl där. I själva verket är Sverige värre än de sydamerikanska länderna. Det har visat sig, att Sverige deltat ut medborgarskap till massmördare, IS-terrorister och kriminella i parti och minut! Massmördare från Balkankriget och Ruwanda.
Sverige i ett nötskal, under Stefen Löfvéns styre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar