måndag 19 augusti 2019

Förändra utjämningssystemet är en galen idé av Stefan Löfvén!

Stefan Löfvén har insett att större delen av Sveriges kommuner inte får sin ekonomin, att gå ihop. Den av sossarnas lagtvingande lag om kommunplacering av invandrare, har satt flera kommuner i prekära ekonomiska sitsar, eftersom kommun efter två år, får ta det hela ekonomiska ansvaret. En kommun får inte gå i konkurs!
För att komma tillrätta med detta problem, har sossarna och Stefan Löfvén tänkt till och nu man vill man se en förändring i utjämningssystemet .

SL: "Förslaget innebär att omfördelningen mellan kommunerna ökar från 9,7 miljarder till 11,5 miljarder, största ökningen ska gå till landstingen.
Förslaget innebär, att pengar flyttas från de rika delarna av landet och skall gå till fattigare delarna av landet. Det handlar om att stödja sosse-kommuner i norr och Jämtland-Härjedalen i synnerhet, där Centern har en massa som röstar på dem. Enligt den utredning som föregått förslaget skulle Stockholms län få betala 1,6 miljarder kronor mer. Enligt Löfven ska dock övergången kompenseras genom ett särskilt stöd, ett införandebidrag, till kommuner som får betala mer.

Foliehatten anser detta är ännu ett lamt "förslag" som mest verkar vara ett litet plåster, på ett betydligt större problem. Sossekommunalråd i glesbygden, har säkert ropat på ekonomisk hjälp hos flera statsråden, med krav på mer bidrag och det är nödhjälp, så att kommunerna klarar sig i ett par år till. Socialdemokratisk ekonomi-strategi när den är som bäst, slutar nästan alltid med höjda skatter.

JÖK-regeringens genomförda anhöriginvandring, det är som att ”hälla” ännu mer bensin, på dennekonomiska brasan! Nyanlända fortsätter att rulla in på samma nivåer som tidigare. Det kallas lite nya saker bara, men visst är det så, att systemet som redan knakar, kommer belastas enormt mycket mer kommande år. Ute i kommunerna,
har man insett att räddningen inte är att ta in fler människor från MENA. Det är den socialistiska regeringens logik, att man tar in lite mer nyanlända/flyktingar/barn/ensamkommande/anhöriga, för att rädda landet. Idag kan ingen spå hur många anhöriga som får komma, men Foliehatten gissar att detta blir ”droppen” som kommer att knäcka kommunerna!

Eftersom det är en JÖK kompromiss, så har man uppenbarligen kunnat hitta delar i den man gillar, även om S förmodligen är mer desperata än L, gällande Norrlandsrösterna. SD kommer nog gå fram starkt i de tidigare S fästena nästa val.
 
Det är klassisk sossepolitik, bättre att alla är lika fattiga, än att vi har skillnader i rikedomen. Hur har de tänkt att omfördelningen ska ske? Alla kommuner går idag minus, p.g.a invandringen. Ytterligare en ursäkt att höja skatten. Rikare kommuner ska alltså ge mer, men kompenseras med bidrag? Eh... tror Löfven att folk är hur dumma som helst? Var kommer pengarna från, vem är det som i slutändan bidrar med dessa, det vill nog de flesta gärna veta. Vi ska inte glömma att Strandhäll stod för en månad sedan och deklarerade inför FN i New York att Sverige skall vara 100% oberoende av fossila bränslen 2030. Det kommer att kosta skjortan och lite till, så alla undrar vem som kommer få ta notan.
 
Lena Hallengren på Twitter: ”Vi behöver ge bättre förutsättningar till bla sjukvård i toppklass och bra äldreomsorg i hela landet. Detta är ett viktigt steg.”
Man höjer inte den genomsnittliga nivån, genom att omfördela pengar. Istället höjer man den på ett ställe och sänker den på ett annat. Hallengrens tweet är bara tomt pladder, värdigt Bagdad Bob. Men visst, det är på den nivån de flesta ministerutspelen befunnit sig de senaste åren. Hur var det med Ygeman som skulle utvisa 80.000 migranter som fått avslag? Det fungerade inte heller.
 
Foliehatten är djupt fundersam över varför inte regeringen undersöker, var kostnaderna uppstår och försöker lösa detta problem? Att bara fylla på med pengar löser inga problem. Det cementerar fast nuvarande ordning. Orter som Filipstad och Bengtsfors kan inte vara avstjälpningsplats, för icke önskade personer. En kommun måste på sikt kunna försörja sin egen befolkning, inte ha en stor andel som lever av försörjningsstöd. De flesta förstår vad detta leder till i förlängningen. Fler och fler i dessa orter kommer att tycka: "Vad fan får jag för pengarna?"

De betalar redan de högsta kommunalskatterna i Sverige, får bidrag från andra kommuner, men har ändå grundskoleklasser med 27 nationaliteter i varje klass. De svenska invånarna i arbetsför ålder, kommer att flytta från dessa orter, så fort de kan. Kvar kommer bara att vara gamla pensionärer som är så rädda, för att rånas och de skyndar sig hem, innan det mörknar.

Vad är lösningen? Naturligtvis kan Sverige inte ha en invandring av personer det tar i snitt 9 år innan de är arbetsföra och kommer i arbete. Volymen invandring (asylsökande och "familjeåterförening") är i samma storleksordning eller större än det antal svenskar som föds i landet. Även de med minimala kunskaper i matematik, inser att detta inte är hållbart. Vi bör därför bestämma oss, för hur många vi kan ta emot per år och följa det.  

Foliehatten undrar om JÖK-regeringen är senila som inte ser vad som håller på att hända? Foliehatten undrar varför de har öppnat portarna på vid gavel igen? Är det så, att JÖKen vill rasera Sverige? … eller vad är det fråga om?

Vi är i slutet på en lång högkonjunktur, har negativ ränta, men pengarna räcker inte! Man pratar om omfördelning mellan rika och fattiga kommuner men det handlar snarare om omfördelning mellan de som lönearbetar och nyanlända bidragstagare. När ska svenska folket få veta de faktiska kostnaderna, för de senaste årtiondenas massinvandring? Tystnaden talar sitt tydliga språk och det finns primärt två skolor:
De som tror att man gjort bort sig och nu sitter i skiten, men inte vill säga det högt av olika anledningar.
De som tror att man nu slutför det som Reinfeldt började. Kollaps av kronan för att gå in i Euro, vilket kommer kollapsa den belånade medelklassen med omedelbara räntehöjningar.

Att svensk media helt plötsligt skulle rapportera sakligt och sanningsenligt, så skulle en stor del av befolkningen vakna upp och förstå vad som händer... man kan alltid drömma!
 
Politiker har i decennier öst pengar över glesbygden och stolt proklamerat att ”hela Sverige ska leva” och gråtit blod över avfolkningen av landsbygden. Trots detta har urbaniseringen fortsatt i en allt snabbare takt, företagen blir färre och folk som inte har jobb måste då flytta. Den verkliga dödsstöten blev när S/C/MP införde pumplagen och E85. 2000 mackor/småaffärer försvann. Ingen vill egentligen att landsbygden ska avfolkas och dö ut, ändå gör den det. Det är en strukturell utveckling som är omöjlig att hejda då det har med den tekniska utvecklingen att göra.
Förr var modernäringen jordbruket, men så är det inte längre och därmed behövs inte folk på landet mer. Vi kan sörja detta faktum men det är bortkastade pengar att försöka stoppa detta faktum.
Sedan ett antal år är det bostadssituationen som styr var invandrarna hamnar. Men när glesbygdskommuner bara har några hundra, så har Stockholms kommuner tiotusentals invandrare. Situationen är inte hållbar för någon.
De kommuner som faktiskt rev kommunala bostadsbestånd för 20 år sedan, när industrierna lade ner, har sluppit lindrigare undan. Där privata värdar äger hyreshusen har de bara ett syfte. Att tjäna så mycket möjligt på fallfärdiga bostäder.

Glesbygdens småorter borde läggas ner och kommuner slås samman till mycket större enheter,
de är inte nationalekonomiskt bärkraftiga. Trenden kommer inte att vända, småkommuner och glesbygd kan inte i längden försörjas med allt mer bidrag. Att flytta pengar gör att någon eller något får mindre och så uppstår problem där.
Sverige har förmodligen passerat en gräns nu och farten kommer att öka, så även förfallet i landet.
Det som hörs från styrande är.... bla bla bla... skattehöjning ... bla
bla miljö.
Allt hänger samman,
fler människor- större behov. I dag har Sverige för många som behöver och för få som bidrar. Så krasst är det . Frågan är bara hur långt det kan drivas. Vad kan kommun och landsting spara på? Skolor, dagis, vård ... eller personalkostnaderna. Detta sker med en ökad befolkning. Istället skulle infrastrukturen byggas ut, så att den följde befolkningsökningen.
 
Förslaget är bara till för att vinna populistiska röster och för att hålla ihop en regering som ingen vill ha, inte ens de som ingår i den
och den kommer att öka spänningarna mellan storstad och glesbygd. Stockholms kostnad ökar med 17,3 miljarder till 2030

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar