torsdag 22 augusti 2019

Lågkonjunkturen kommer att ge JÖKen problem!

Lågkonjunkturen står och bultar på Sveriges port. Att den kommer att beröra Sverige, är ställt utom allt tvivel. Hur mycket den kommer att påverka Sverige, beror på hur djup och lång lågkonjunkturen blir. Om den blir djup får Sverige stora problem och Ledarsidorna har redan siat om, att i november kommer Sverige att få stora problem! Frågan är hur många av de förslag som man varit överens om som kommer att genomföras?

Enligt DN:s genomgång har partierna bakom januariavtalet redan utlovat nästan 19 miljarder kronor i nya reformer nästa år. Men Konjunkturinstitutet säger i sin senaste prognos att det egentligen inte finns något reformutrymme alls i höstbudgeten, om regeringen ska leva upp till det finanspolitiska ramverket. Där finns överskottsmålet som säger att statens finanser ska gå plus 0,33 procent över en konjunkturcykel.

Ylva Hedén Westerdahl är prognoschef på Konjunkturinstitutet: Våra beräkningar visar att man precis når det målet. Då finns det inga pengar kvar för ofinansierade reformer. Men regeringen utgår inte från våra siffror, de utgår från sina siffror och de ligger högre. Så de kommer antagligen att se att de har en del pengar att spendera, ett reformutrymme på ungefär 20 miljarder kronor, samtidigt som de når överskottsmålet.”

Vem kan lita på Magdalena Andersson och hennes siffror? Vem glömmer hennes numera klassiska ord: ”Ladorna är fulla!”
Är det någon som tror att Magdalena och S kommer att vara ärliga när de räknar? Nej, de kommer att räkna på sådant sätt, att de når överskottsmålet. När det sedan visade sig att Magdalena hade räknat fel, får vi höra bortförklaringar, värdig en sosse!

Redan idag finns det en rad förslag som motsvarar i stort sett hela den summan och mer därtill. I januariavtalet finns fem kostsamma punkter som partierna är överens om, att genomföra i höstens budget:

En av MP:s hjärtefrågor
är utvecklingstid (friår) som innebär rätt till tjänstledighet i upp till ett år med ersättning motsvarande a-kassa. Enligt MP beräknas det kosta statskassan två miljarder 2020 och fyra miljarder följande år. Enligt Foliehatten är detta ett helt vansinnigt förslag att genomföra i en lågkonjunktur. Ett förslag värdigt ett flumparti!

C:s förslag om ingångsavdrag. Slopad arbetsgivaravgift de två första åren för att i första hand gynna nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Enligt C:s ursprungsförlag skulle det kosta 12,1 miljarder per år att genomföra. Skattesänkningar för att anställa, omvänd diskriminering! Foliehatten undrar vem vill anställa personer som inte kan svenska och inte har någon utbildning och som inte passar in på arbetsmarknaden. I en lågkonjunktur kommer företagen istället avskeda eller permittera anställda. Ett förslag värdigt C som i första hand vurmar för invandrare och inte svenskar. Foliehatten hoppas att svenska folket får upp ögonen över vilken politik C för. Tyvärr är hoppet litet efter C:s stödjande av gymnasieamnestin. En amnesti som blivit ett fullständigt fiasko, då det visat sig, att ytterst få klarar av att komma in på gymnasiet.
Foliehatten hade en diskussion på FB med en ledande C-politiker i kommun. Denna person tyckte att förslaget var utmärkt. Nu kunde de få en utbildning och sedan ett jobb och kunna försörja sig. Foliehatten försökte visa med statistik afghanernas skolresultat, utan att denne person tog till sig fakta. Det visar bara hur långt från verkligheten dessa C-politiker är.
 
L:s förslag om värnskatten. L drev igenom att den så kallade värnskatten på årsinkomster över 689.300 kronor slopas den 31 december. Förslaget gynnar höginkomsttagare och kostar 6,1 miljarder kronor att genomföra.

C:s förslag
om ett integrationsår. Olika satsningar för att i första hand få in nyanlända på arbetsmarknaden, bland annat på SFI. Enligt C:s förslag beräknas kostnaden till 650 miljoner kronor per år.

S förslag om sänkt pensionärsskatt. S har drivit på för att minska skillnaderna i beskattning mellan arbetstagare och pensionärer. Från den 1 januari nästa år sänks skatten med 4,33 miljarder kronor för pensionärer över 65 år.

Kommer allt bli bättre nu med man spenderar 20 miljarder kr i reformer med JÖKEN
och kommer det vara rätt utgiftsområden man prioriterar? Foliehatten tycker att ”reformer” är fel ord att använda. En utökad offentlig sektor och sociala kostnader är ingen reform, det är snarare ett steg i fel riktning. En reform vore att kapa statsbudgeten med 25%, chocksänka skatterna och lägga ned något hundratal totalt onödiga myndigheter.
 
Ni som röstade på C
och L som lämnade M och KD, för att hålla SD borta från inflytande, får ni nu 100% utdelning?
Vad tycker ni om dra in värnskatten för alla rika? Det kostar 6 miljarder kr? Hur ska det minska ökade klyftor?
 
Foliehatten undrar hur det går med språkkraven för medborgarskap? Vår sörja till regering har inte uttalat ett dyft om det sedan JÖK presenterades. Det var mycket prat innan. Foliehatten håller med Eskilstunas sossepamp Jimmy Jansson, att det är en självklarhet, att man skall kunna svenska, när man blir medborgare. Idag finns det mängder av personer som varit i Sverige över 20 år och fortfarande behöver tolk. Tolkkostnads notan är ganska dyr. Tyskland och andra länder tar nu i med hårdhandskarna, med de invandrare som åker tillbaka till sitt hemland på semester. Foliehatten undrar varför MV fortfarande ger PUT till personer från Syrien och Afghanistan. Det senaste halvåret har afghanerna ökat sin invandring till Sverige.
Pratat om minskad invandring, är just prat. Vi ligger på samma nivå som tidigare, men försöker man troll
a bort det, med att kalla det för något annat istället!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar