onsdag 28 augusti 2019

Halalslakt är det djurplågeri?

Elever i Järfällas skolor kommer inte längre erbjudas halalkött på lunchen. Kommunen har i ett nytt livsmedelsavtal valt att prioritera djurskyddet och då lever halalköttet, som äts av många muslimer av religiösa skäl, inte upp till kraven.
Kommundirektören Christina Rapp Lundahl: ”De får välja mellan andra alternativ, till exempel vegetariskt.”
Beslutet är en del av kommunens inköps- och upphandlingsstrategi, som ska ”bidra till ett socialt, etiskt och ekologiskt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle”.

Religionsfrihet betyder inte att man har frihet att ändra hela samhället efter sin religion. Vi har en icke konfessionell skola och då ska det inte ingå några religiösa ritualer. Då bryter skolan mot skollagen.

1 kap. 6–7 §§ i skollagen finns bestämmelser om konfessionella inslag i
förskole- och skolverksamheten. Där anges att all undervisning ska vara
icke-konfessionell oavsett huvudman för verksamheten. För den delen av
utbildningen som inte är undervisning får en fristående förskola eller skola
med konfessionell inriktning ha konfessionella inslag, men deltagandet ska
vara frivilligt för den enskilde eleven.

Skolmatspersonal - sjukhuspersonal - dagispersonal ska inte tvingas, att delta i religiösa ritualer som halal slaktat kött.

Enligt 2 kap. 2 § RF är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad
mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller
annat sådant hänseende. Medborgaren är också gentemot det allmänna
skyddad mot tvång att delta i sammankomst för opinionsbildning eller
annan meningsyttring.
Religionsfriheten, liksom den negativa religionsfriheten som beskrivs som
rätten att avstå från religion, skyddas också av artikel 9 i lagen (1994:1219)
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Ingen arbetsgivare får ens fråga om du kan tänka dig att laga halal för du behöver inte bekänna religion inför din arbetsgivare.

Förskolan och skolan ska vid måltidssituationer erbjuda ett fullgott alternativ för barn som har önskemål om anpassad mat som har samband med en diskrimineringsgrund. Det kan till exempel vara någon form av vegetariskt alternativ. Den anpassade maten ska förstås också vara god, näringsriktig och lagad med omsorg.
Jordbruksverket: Religiös slakt
Det är tillåtet att bedöva fjäderfän och får med el före slakt. El-bedövning är idag den absolut vanligaste bedövningsmetoden vid vanlig slakt av fjäderfän. Metoden används även i relativt stor utsträckning vid vanlig slakt av får. El-bedövning före slakt accepteras av många av världens muslimer. Detta gör det möjligt att halalslakta fjäderfän och får här i Sverige utan att man kommer i konflikt med djurskyddsbestämmelserna.
Nötkreatur måste däremot alltid bedövas med bultpistol eller motsvarande innan avblodning sker. Eftersom bedövning med bultpistol inte leder till att hjärtat omedelbart stannar kan även den metoden accepteras av
vissa muslimska grupper.

För något år sedan så gjordes en undersökning och det visade sig att majoriteten av dom svenska så kallade halal-slakterierna fuskade och bedövade inte ett dugg. Det var alltså en fabrik av djurplågeri. Halalslakt som utförs i Sverige sker på samma sätt som vanlig slakt. Nötkreatur bedövas med bultpistol därefter skärs halspulsådern. Djuret är vänt mot Mecka och en muslim läser en bön i samband med slakt är den enda skillnaden. Svenska slakteriet måste självklart uppfylla samma lagar oavsett om det är ”vanlig” slakt, halal slakt eller koscher slakt. Så frågan kommunerna borde lyfta är istället om MSM endast ska köpa svenskt kött.
Kommunens beslut är inte någon politisk aktivism eller ställningstagande emot någon viss religion. Det handlar mer om att alla varianter av specialkost och undantag gått över styr. Det är mycket dyrt att hålla med många rätter och specialkost och det går ut över den vanliga maten som majoriteten äter, då det knappt blir några pengar över till den. Det finns även en miljöaspekt som går emot kött och då blir det ännu lättare att ta bort halalmaten.
Trenden i hela samhället är vego, men för barn är den inte lika näringsrik och bör inte serveras i en skola, enligt Foliehatten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar