torsdag 8 augusti 2019

Nya idiotier från FN:s klimatpanel!

Det finns inga gränser för globalisternas kontrollbehov. "Hela världens matproduktion måste förändras..." Det är det senaste idiotiska påbudet från FN:s klimatpanel.
Uppgifter som läckt från en rapport av FN:s klimatpanel, där  panelen anser, att hela världens matproduktion måste förändras, för att hålla planetens temperaturer på en säker nivå. Bland annat måste jordens befolkning börja äta mer vegetarisk och vegansk kost.
Det räcker inte med att minska koldioxidutsläppen från att fordon, industrier och kraftverk. Hur mat produceras och hur mark brukas måste ställas om, för att minska den globala uppvärmningen.
Dessa konstateranden av FN:s klimatpanel IPCC ska presenteras i Genève senare i veckan och som tidningen The Guardian skriver om.
Enligt rapporten står jord- och skogsbruk för nästan en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser. Dessutom kommer nästan hälften av de globala metanutsläppen som är en av de kraftfullaste växthusgaserna, från boskap och risfält. För att minska uppvärmningen måste matsvinnet och köttkonsumtionen minska och IPCC föreslår bland annat, att en övergång mot vegetarisk och vegansk kost, men också förändringar i hur mark brukas. Till exempel genom att öka möjligheterna för kvinnliga jordbrukare.

Foliehatten tar sig för pannan. Har nu också FN blivit rasister och kompletta idioter? Varför skulle en kvinnlig jordbrukare vara bättre än en manlig, eller tvärtom? Jordbrukare som jordbrukare. När nu FN börjar kategorisera det i form av kön/ras, börjar man undra, vad FN håller på med! Det vore bättre, att lägga ner FN som enbart producerar massor av politiska agendor och är ett stort slöseri med pengar.

Svenskan Inga-Britt Ahlenius avslöjade att FN är en organisation som är vansköt, korrupt och att hon hade hittat svindleri i en sådan omfattning som ingen hade förväntat sig. Att situationen nu blivit bättre, tvivlar Foliehatten på. De behöver få in pengar, för att fortsätta med den korrupta verksamheten.

Första steget till att lösa världens miljöproblem är att minska miljöbelastningen av överbefolkningen. Om det verkligen vore människans påverkan på klimatet FN oroade sig för, så borde FN i rimlighetens namn, först och främst inrikta sig på att minska befolkningsökningen, i framför allt Afrika. Befolkningen växer, så det knakar! Då skulle också på sikt folkvandringarna upphöra. Men då måste också utvecklingsländerna lyftas ur sin djupa okunskap, något som tyvärr sprider sig i de utvecklade länderna till synes medvetet. En rädd och okunnig befolkning, är lättare att kontrollera.

Om vi skall följa FN:s agend
a, att det är koldioxiden som är problemet, kan man undra varför FN inte tar itu med befolkningsökningen i Afrika? Det skulle minska koldioxiden avsevärt, eftersom varje människa släpper ut koldioxid. Idag har Afrika en befolkning på 1,2 miljarder och 2100 beräknas den vara otroliga 4,5 miljarder!
Människa
andas in syre som blir CO2 vid utandning och varje person släpper ut cirka 6 ton. Sveriges totala utsläpp blirr c:a 630 miljoner ton. Afrikas befolkning på 1,2 miljarder släpper ut 7,2 miljarder ton koldioxid och det kommer att stiga nästan 3 gånger fram till 2100. Jämför med Sveriges siffror och fundera över, vad FN och Sverige, håller på med!
FN bryr sig inte om dessa fakta, eftersom det inte är lika glamoröst och då får de inte heller ha med sina fingrar i världspolitiken. Snacka om korruption på allra högsta nivå!
Att de inte ägnar detta någon som helst uppmärksamhet visar klart, att det inte är klimatet som är agendan, klimatet är bara medlet som just nu används för att försöka ta kontroll.
 
För några år sedan sändes i SR en debatt mellan Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och Thomas Kätterer, professor i systemekologi vid SLU som handlade om hur klimatvänlig den svenska ekologiska odlingen är.
Kätterer som har stöd av flera andra professorer på S
LU, säger att bara hälften så mycket mat som idag, skulle produceras, om man odlade 100 procent ekologiskt. Sveriges matförsörjning skulle då bara blev 25%!
Det ekologiska jordbrukets hörnpelare är att man ska avstå från att använda lättlösligt mineralgödsel, trots att mineral- och stallgödsel bryts ner till precis samma kemiska beståndsdelar.
E
kologiska produkter har ibland även hållbarhetsproblem som t.ex. ger hälsovådliga mögelgifter som aflatoxin.
Den ekologiska odlingen lakar ut 10 gånger mer ammoniak än den konventionella och i klartext betyder det att ekologisk odling påskyndar föroreningar i hav, vattendrag och sjöar. Övergödning och algblomning i Östersjön fanns redan före konstgödning och besprutning på grund av, att plöjda åkrar läckte ut sina näringsämnen i åar och älvar.
Den organiska gödseln räcker inte på långa vägar, eftersom djurhållningen minskar i Sverige. Då kompletterar de ekologiska odlarna med hönsgödsel, benmjöl, köttmjöl och avfall från livsmedelsindustrier. Förutom de hygieniska problemen med detta, är det besvärande för de ekologiska odlarna att dessa produkter oftast härstammar från gårdar som använder handelsgödsel.

Idag importerar Sverige
cirka 50% av den mat vi äter och den är utan kontroll av kvalité och är störst i Europa. Vid minsta problem av leveranser kan det innebära hungersnöd i Sverige. Långa transporter i Europa medför miljöförstörningar.
Kätterer menar också, att åkrarna också bör omges av en väl tilltagen vall som fångar upp överflödigt kväve samtidigt som det utgör föda åt djuren.
Föreställningar om att ekologisk odling är klimatsmart och ger bättre livsmedel är felaktiga. Hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en hög kostnad, skriver fyra forskare med anknytning till SLU.
 
"Globalism" handlar om att koncentrera jordbruket till särskilt gynnsamma regioner, billig arbetskraft, samt många soltimmar. Ett alldeles lysande sådant exempel hittar vi i allra sydligaste Spanien. Titta gärna på Google Maps, på satellitbilderna. Många grönsaker därifrån, hittar du, i din butik. Ekologiskt?
Det är praktiskt taget ett helt
landskap som "jordbrukarna" har satt plastskynken över, för att kunna odla så mycket aubergin och zucchini, tomater, jordgubbar m.m som EU-konsumenterna kräver, till så billigt pris som bara möjligt. På Madagaskar ser du samma sak. Det är ingen naturlig ekologi odling, utan massproducerat.
SVT har i något inslag visat hur det ser ut!
Det odlas bara "onödiga" grödor till
västerländska marknaden (med just västerländska ägare).

"Jordbruk" och "Globalism" handlar alltså inte om "småskaligt, närproducerat" som du kan hitta i närområdet, men tyvärr, ack så dyrt!

Foliehatten anser att FN:s klimatpanel yrar och är mycket dåligt pålästa och det visar ännu en gång, vilken agenda FN har. De bryr sig om sånt trams som fakta.
WWF
anser:
”All boskapsuppfödning innebär utsläpp av metangas som bidrar till växthuseffekten. Ny forskning tyder på att utsläppen kompenseras i betade gräsmarker. Genom upptag av koldioxid i växterna och lagring av kol i marken blir nettoeffekten ändå positiv i naturbetesmarkerna och växthuseffekten minskar. Permanenta gräsmarker som inte plöjs har visat sig ha kol sänkande förmåga i paritet med skogsmarkerna. ”
Så här motiverar WWF viltets nollutsläpp:
”Om man betraktar viltet i våra skogar som en del av det naturliga ekosystemet, till skillnad från våra lantdjur som vi föder upp för att de ska leverera kött, ägg och mjölk, blir utsläppen av växthusgaser från viltkött små. Metanutsläpp från vilda idisslare, såsom älgar, hjortar och rådjur, antas då utgöra naturliga utsläpp och belastar inte viltköttet”.

Sanna Ekendahl och Mathilda Jerenius har i ett inlägg i “Svensk mat- och miljöinformation” som är rena rama skräckexemplet, där de förklarar att “metan har 23 gånger starkare effekt på klimatet än koldioxid per viktenhet” samt att kossorna även andas ut lustgas “med en cirka 300 gånger starkare effekt på klimatet än koldioxid”.
De två damerna kallar sig “folkbildare”, för vem undrar man! Att det är fake news och politisk agenda som går ut på att skrämma folket med klimathotet, är mer än horribelt!
Typiskt för unga världsförbättrare är, att de saknar sinne för proportioner. Det finns så få “viktenheter” metan i atmosfären att den gasen inte kan jämföras med koldioxid. Dessutom gäller, att metan oxideras av luftens syre, så att det försvinner ganska snart. Detsamma gäller för lustgas, där man gissar/tror att bilmotorer producerar större mängder än kor. Men för alla tre gaserna gäller att ingen som helst verkan på klimatet är trolig.

IPCC har på alla sina 25 år inte lyckats bevisa någon påverkan av koldioxid. Det finns övertygande bevis för, att klimatet främst styrs av kosmiska faktorer som solens varierande aktivitet och regelbundna variationer i Jordens bana runt solen, samt av oscillerande strömmar i haven.

Foliehatten har ett bra förslag att ge till FN. FN letar febrilt efter nya möjligheter till öka sin makt. De kan inrätta en ny panel och byrå Metanverket” för metangas och innehav av boskapsdjur. Loggan till det nya FN verket är självklar! En koskit!
För att sysselsätta några fler byråkrater föreslår Foliehatten att FN tillsätter en utredning. Utredningen skall utreda kors prutt vanor och vilka volymer en ko i snitt pruttar per dygn och hur det påverkar miljön? FN skall också se till, att på alla världens mjölkpakt ska förses med en varningstext och att en skatt påförs. så att skatten går till FN:s byråkrater, så att de kan producera fler floskler.
På mjölkförpackningen: "Det är inte bra för miljön att dricka mjölk."

Den danske klimatdissidenten Björn Lomborg skriver följande om klimatpolitikens kostnader: ”I år kommer världen enligt International Energy Agency att spendera 162 miljarder amerikanska dollar på att subventionera förnyelsebar energi, stödja ineffektiva industrier och hjälpa villaägare i medelklassen att anlägga solpaneler. I tillägg så kommer Parisavtalet att kosta världen mellan 1 000 och 2 000 miljarder dollar om året fram till 2030,”
Lomborg fortsätter: ”Märkvärdigt nog kommer inga av dessa utgifter att få några mätbara effekter på temperaturen under innevarande sekel.”
Vad är syftet med hysterin ? Varför vill FN skrämma skjortan av oss?

2 kommentarer:

 1. Tanzania är ett föregångsland i mycket ... men så har dom också fått många många miljarder biståndskronor från Stormakten Sverige ... miljarder att använda som dom ville ...
  Presidenten för detta arma land uppmanar nu landets kvinnor att ställa sina kroppar till nationens förfogande ... producera så många barn som det nu bara går ... barn som skall göra landet rikt och blomstrande.

  SvaraRadera
 2. Överbefolkningen är problemet. Mindre kn-ande hjälper.
  Vi var runt 2 miljarder när vi kom in i 1900-talet nu går vi mot 10 miljarder.
  Hälften så många på jorden = halva matkonsumtionen..
  Ett litet kärnvapenkrig kanske löser problemet?
  Finns ju "rena" kärnvapen som bara slår ut människor utan att förstöra för mkt av infrastrukturen?

  SvaraRadera