måndag 27 mars 2017

Annie Lööf den nya ”stjärnan” i skattehöjarligan!

Annie går från klarhet till klarhet. Hon syns i SVT och media hyllar henne som den nya ”stjärnan” och Centerns medlemmar "svävar" högt i skyn. Det senaste är att Annie blir Alliansens nya ledare tills alla upptäcker vad Centern och hon egentligen går för.
 
I SVT Nyheter kunde vi läsa att en skatt på bilar och utsläpp skall införas! Undrar om detta förslag kommer att göra Sverige till ett U – land? Om förslaget går igenom, kommer befolkningen att flytta in till våra städer och lämna glesbygden helt?

Påstående!
Det finns ingen
som vetenskaplig grund som säger att hybrid/batteridrivna bilar är bättre för miljön än vad bensindrivna/dieseldrivna bilar är. Ett ton batterier per bil, gör att det blir en viss miljöpåverkan.

Detta borde undersökas vetenskapligt innan det tas ut enorma drivmedelsskatter på bensin och diesel och innan så kallade enorma miljöbilspremie införs på batteridrivna bilar? Det finns inte något vetenskapligt underlag att kalla vissa bilar miljöbilar bara på grund av att de släpper mindre CO2. Det vore lämpligt med en vetenskaplig studie med en jämförelse mellan el/bensin/diesel bilar och deras miljöpåverkan, helst innan man inför straffskatter respektive miljöpremie på bilar.
Vi har i dag ingen som helst aning om bilar med batteridrift är bättre än bilar med förbränningsmotorer sett ur ett miljöperspektiv.

Lotta Gröning: Jag trodde faktiskt inte att regeringen skulle vara så ogenomtänkt att den utformar en skattepolitik som gynnar människor i städer och slår undan fötterna från människor på landsbygden.”
 
Magdalena Andersson till SVT Nyheter: ”Vi behöver minska klimatutsläppen. Det är en ödesfråga för vår generation.”
Lol, ja miljön är ju verkligen finansministerns bord.

Annie Lööfs senaste utspel är att ge 100.000 kronor i bonus till personer som köper miljöbilar med andra ord elbilar, med mycket låga koldioxidutsläpp!

Annie Lööf: ”Det här är en fråga som kommer att prioriteras av oss vid kommande alliansförhandlingar!”
Vem skall då betala för hennes fantastiska idé?
För att finansiera det hela föreslår Annie att de som köper vanliga diesel- och bensinbilar, och SUV:ar, det vill säga bilar med höga utsläpp, eller över 121 gram koldioxid per kilometer, få betala avgifter på 25.000 eller 50.000 kronor vid köpet.

Den som har en fot i verkligheten skrattar eller gråter och undrar vad Annie Lööf håller på med! Hon tycks leva i sin egen verklighetsfrånvända lilla värld, där hon tror att politiker skall styra marknaden.
Hon tycks tro att subventioner vid bilköp som håller uppe bilproducenternas priser på marknaden är lösningen, för att locka köpare att välja elbilar. Varför inte istället låta marknadskrafterna ordna till saken.

Undrar om Annie Lööf är medveten om verkligheten för elbilen.

Fakta om elbilen idag:
95% av alla elbilar som säljs. köps av det offentliga, dvs av våra skattepengar.
Väldigt dyr – medel Svensson har inte råd att köpa den. Priser på mellan 300-500.000
Batteriproblem. Batterierna har en begränsad livslängd och är dyra att ersätta, 50.000 för ett nytt litiumbatteri.
Begränsad körsträcka. Max 40 mil.Vintertid ännu kortare eftersom värme tar mycket på batteriet.
Att ladda hemma innebär att du måste installera 16 ampere uttag och därmed högre fast avgift. Cirka 9000 per år + installationskostnad på cirka 10.000.
Enligt Svenska Kraftnät behöver en utbyggnad av stamnätet genomföras om antalet elbilar går upp till en miljon, Kostnad 200 miljarder. Vem skall betala?
Förmodligen av alla på elräkningen.

Staten behöver intäkter oavsett fordonstyp. Så räkna med elbilar kommer få 10000~ i skatt per år. Inte imorgon. Men när elbilar påverkar skattebasen. Då slår staten till.

Ett faktum är att de som betalar upp till 45000 istället köper nollsummebilar? Om kostnaden i snitt blir 2000 extra för de som köper nybil med relativt höga co2 utsläpp så räcker det med att endast 1 av 20 av dessa istället köper en elbil för att staten faktiskt förlorar pengar på detta förslag.
Men visst, konspirationsanhängare och klimatförnekare går ofta hand i hand. 
Foliehatten är lite nyfiken på vad en klimatförnekare är för något. Är det någon som alltså förnekar att det finns klimat?

Äntligen visar miljömupparna i Centern sitt rätta jag i skattehöjarligan så att väljarna har en chans att säga sitt när den tiden kommer. Alla centerpartister som gått i ”spinn” den senaste tiden kommer att få en chock efter valresultatet 2018!

Koldioxidutsläpp
Hur vore det om miljömupparna tar det lite lugnt i sin strävan försöker göra Sverige till världens miljö smartaste land, när vi redan nu ligger i framkant i utsläpp av koldioxid per capita - internationellt. Sverige är en av de renaste länderna som finns när det gäller utsläpp. Skulle Sveriges industriutsläpp stanna i en vecka skulle det inte ens det påverka klimatet med 0,01%.
 
En avgörande orsak till detta är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Hela det svenska energisystemet har allt mer frångått användningen av fossila bränslen där det låga elpriset varit den avgörande faktorn vi omställningen.  Sverige har kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. Trots massiva protester från miljömupparna att fortsätta driva kärnkraftverken så är just dessa som är nyckeln till att den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin som har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom kraftproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraft.
Denna omställning har skett utan kraftiga skattehöjningar utan där i stället marknadskrafterna styrt utbudet där överproduktionen av el via våra kärnkraftverk och på senare tid en massa onödiga vindkraftverk har fått ner priset på elenergi som bidragit till det minskade fossila bränslen.
Det fungerade utmärkt för att få ner användandet av fossila bränslen utan varken skattehöjningar eller subventioner, utom för vindkraften, där man försökte gick förbi marknadskrafterna via subventioner.
Naiva centerpartister var en av dessa som trodde subventioner var lösningen på att lösa energiproblemet och komma ifrån kärnkraften på sikt. Inte minst lokala centermedlemmar ute i kommunerna som såg en chans att tjäna pengar på att etablera vindkraftverk på sina ägor än ett homogent klimatintresse som styrt Centern i vindkraftsfrågan.

Man kan ju fråga sig hur Sveriges utsläpp sett ut om Centern med flera fått sin vilja igenom att skrota kärnkraftverken på sin tid?


Men det viktigaste för att få en ändrad bilflotta med miljöbilar i Sverige är knappast att hålla fast vid ett högt inköpspris på elbilar via en hög subvention som gynnar bilfabrikanterna. Vi fick bort fossilanvändningen i Sverige med lägre elpriser som konkurrerade ut det fossila användandet. Varför inte låta marknadskrafterna styra även i fordonsbranschen där priset på fordonet, energivinsten för brukaren är det som bestämmer valet av fordon. Idag kan ingen säga hur lång livslängden blir på en elbil.
Livslängden kan bli en avgörande faktor för elbilens genomslag. Idag känner vi till att batterierna inte håller speciellt länge och är dyra att ersätta.

Att köra en bil med 127 CO2 i utsläpp idag, ligger på ca 2000 i skatt, med detta system så skulle skatten stiga till det dubbla. För en Volvo 90 d5 tex kommer skatten stiga från ca 5000-6000kr idag till närmare 15000kr.
Samt
idigt kommer höga politiker att sitta i sina tjänstebilar som vi betalar, klart att de inte bryr sig om skatten.

Svenska folket kommer som vanligt knyta näven i fickan och glatt betala in all extra skatt. Bara att gratulera svenska folket som röstat fram dessa politiker, nu får vi precis vad vi önskat.

Undrar om inte Annie Lööf glömt andra som använder bränsle.
Annie hur blir det för åkerinäringen... eller bönder som behöver nya traktorer.... eller skogsbrukare som har behov av maskiner....
Skall de också drabbas av nya höga skatter?


Men varför lägger politikerna fram detta förslag just före valet? Hade dom varit "smarta" så hade dom gjort som sist, lovat att inte höja skatterna, sen efter valet så hade dom gjort det ändå. 
Nu kommer ju Jimmie att få ännu mer röster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar