torsdag 16 mars 2017

Fordonsmålvakter får fortsätta som vanligt!

Civilutskottet i riksdagen vill skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter. Regeringen säger dock nej.

Fordonsmålvakt kallas en person som registreras som ägare till ett fordon i stället för den verklige ägaren. Upplägget används ofta för att den verklige ägaren ska slippa att betala skatter och avgifter, eftersom det är fordonsmålvakten som är betalningsskyldig. Fordonsmålvakterna har ofta stora skulder, vilket innebär svårigheter för myndigheterna att få in skatter och avgifter från dem. I december 2013 fanns det enligt Kronofogdemyndigheten=KFM 100 000 personer med fordonsrelaterade skulder. Det totala skuldbeloppet uppgick till ca 1,8 miljarder kronor. Bland de enskilt största skuldslagen finns fordonsskatt och felparkeringsavgifter. En betydande del av skulderna hos KFM kan hänföras till s.k. fordonsmålvakter.

Enligt parkeringsbolag och Krono­fogden varierar bilarnas värde kraftigt. Ibland är det fallfärdiga fordon, ibland nya fräscha bilar.
Totalt är det elva personer, samtliga män, som äger mer än 1.000 fordon var. Det finns 121 personer som äger mer än 100 fordon.
Högst upp på listan står en 56-årig man skriven i Göteborg. Han är registrerad som ägare av 2.906 fordon. Sedan den hårdare lagen trädde i kraft i fjol har han skaffat ytterligare 397 fordon.
Mannen har samtidigt registrerade skulder hos Kronofogden på 24,3 miljoner kronor. Det är långt ifrån något rekord. En 30-årig man i Malmö, som äger 1.835 fordon, har skulder på 54,6 miljoner.

Hur svårt kan det vara att lägga in i polisens register att bilarna ska beslagtas och skrotas om dom får syn på dom. Detta är ju grov kriminalitet. Om de 2906 bilarna bara är värda 5000 kr styck så är det ju nästan 15 miljoner. Personen borde ju kunna tas in och förhöras. Kan han inte redogöra för var pengarna kommer från som han köpt fordonen för, så skulle han väl kunna buras in eller?

Riksdagen uppmanade också regeringen i ett tillkännagivande att skyndsamt lägga fram förslag som förbättrar fastighetsägares möjligheter att få hjälp med att avlägsna otillåtna bosättningar.
Den senaste lagändringen som gjordes 2014 för att stoppa sådan upplägg är dock inte tillräcklig enligt riksdagens Civilutskott.
Upplägget används ofta för att den verklige ägaren ska slippa att betala skatter och avgifter, eftersom det är "fordonsmålvakten" som är formellt betalningsskyldig.
I juli 2014 genomfördes lagändringar som innebär att Kronofogdemyndigheten har rätt att ta ett fordon i anspråk för betalning av trängselskatt, fordonsskatt och kommunala felparkeringsavgifter.
Civilutskottet vill dock att man gör ytterligare förändringar för att minska möjligheterna till lönsamheten när det gäller att utnyttja fordonsmålvakter.

Men regeringen säger nej till förslagen och pekar på att mer långtgående åtgärder riktade mot fordonsmålvakter skulle kunna innebära inskränkningar i äganderätten.
Dessa fordonsmålvakter har skulder på flera miljarder och regeringen anser att det kan innebära inskränkningar i äganderätten. Man baxnar!
När man hör Ygeman prata om att man skall bekämpa brottsligheten inser man, att det är bara ”snack”!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar