tisdag 21 mars 2017

Julmustförfattarinnan Anna Carlstedt och utfrågningen i Agenda!

Flera hundra före detta IS-krigare har kommit tillbaka från Syrien och Irak och de rör sig fritt i det svenska samhället. Ingen förutom SÄPO har kännedom och uppgifter om vilka de är och kommunerna som skall ta hand om dem, saknar all information och de står maktlösa.
 
I söndagens Agenda blev Anna Carlstedt, samordnare mot våldsbejakande extremism utfrågad om de återvändande IS-krigarna. Hon lyckades inte svara på en enda fråga som Anna Hedenmo ställde. Hon bara ”mässade” på, hur bra dom hade lyckats. En värdig efterträdare till Mona Sahlin. Man kan fråga sig om dessa kvinnor har nån ”tankecell” som fungerar? Genom att ge Mona Sahlin, Alice Bah Kuhnke och Anna Carlstedt "ansvar" för Sveriges skydd mot jihadister visar det att det inte finns någon vilja hos regeringen eller ….
Det är många frågor som behöver svar!Är Alice och Anna insyltade i något?
Samtidigt finns det uppgifter om Alice Bah Kuhnke tidigare verksamhet som borde lyftas upp och studeras närmare.
2009 startar Alice Bah Ku
hnke "Sektor3". Alice anser att Sverige behöver mer av den kraft som finns i den ideella sektorn och hon blev verksamhetsledare Sektor3.
IOGT-NTO är en av de organisationer som varit mest aktiv i bildandet av Sektor3, och förbundets vice ordförande Anna Carlstedt är med i styrelsen.
Där har vi en koppling mellan Alice och Anna och varför hon utnämndes till samordnare.

Det hela är extra
intressant, då Sektor3 främst fungerat som en plattform för islamister från Ibn Rushd-sfären, dvs svenska Muslimska Brödraskapet, vilket nyligen redogjordes för i Norells MSB-rapport. Det är från det här ”träsket” som Bah Kuhnke och Carlstedt kommer ifrån.


Johan Westerberg,Ledarsidorna skriver:
”Forums förre ordförande var ingen annan än Anna Carlstedt innan hon gick till Röda Korset 2015 för att därefter bli nationell samordnare. Forum fick fart först ur resterna av organisationen Sektor 3 som hade liknande ambitioner men där en av huvudmännen abrupt drog tillbaka sin finansiering. Sektor 3:s. verksamhet, och del av personal i form av Anna Ardin, förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidari
tet, som står Omar Mustafa nära, gick över vid Sektor 3:s nedläggning.
Tro och Solidaritets ordförande, Ulf Bjereld som även sitter som ordförande för den nämnd som fördelar forskningsanslag inom humaniora och statsvetenskap, är Ship to Gazas mest kända svenska namn. Ship to Gaza samarbetar även med det turkiska IHH som har nära relationer med bland annat Muslimska Brödraskapet.
Detta plötsliga tillbakadragande av finansieringen skedde eftersom de insett att Sektor 3 utvecklades till att bli en plattform för ett särintresse, studieförbundet Ibn Rushd, enligt säkra källor till Ledarsidorna.se. Sektor 3:s mest namnkunnige chef under del av denna period. och som var Sektor 3:s första chef och grundare var dagens kulturminister, Alice Bah Kuhnke.”


Banden med Ibn Rushd-sfären av det som återuppstod ur askan efter Sektor 3, Forum, är fortfarande starka och studieförbundet Ibn Rushd med sin förbundsrektor Omar Mustafa är en ofta förekommande gäst på olika seminarier och delaktig i projekt.SUM, MMRK, det mer kända IFIS, Islamiska förbundet i Sverige men även Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med den numera riksbekante Yasri Khan. Mehmet Kaplan har varit grundare eller aktiv på något sätt i de mest kända. Olika organisationer men med i praktiken samma krets av personer bakom. Eller personer som avlöst varandra genom åren i respektive styrelse. Detta förfarande beskrivs i artikeln ”Fördröjningsstrid”(bortplockad från nätet) för den som är mer intresserad av hur dessa skapar en illusion av bredd.
Alla med kopplingar till varandra inom det som kan kallas ”Ibn Rushd – sfären”. Denna sfär är den sfär som Alice Bah Kuhnke känner mycket väl sedan hennes tid som generaldirektör för Ungdomsstyrelsen och utgör hennes huvudsakliga maktbas. Hon känner dessa personer väl, personer som gång på gång tycks göra undermåliga bakgrundskontroller på sina talare eller föredragshållare. Eller som är födda med en kronisk naivitet. De har alla ministerns öra. Så sent som 2015 bjöds de in till ministern samtidigt vilket du kan ta del av som inbäddat dokument. https://ledarsidorna.se/2016/06/bala...-pa-slag-lina/


Bah Kuhnkes historia slutar dock inte vid hennes tid på Ungdomsstyrelsen. Vid grundandet av den oberoende tankesmedjan Sektor 3, finansierad av bland annat COOP, Fonus och andra delar av Folkrörelsesverige, utvecklade hon verksamheten till att i praktiken endast syfta till att ge Ibn Rushd – sfären ytterligare en plattform. Ingenting finns kvar på internet, alla spår är raderade idag, om du inte söker ”old-web” samt i gamla cache – minnen där vissa av aktiviteterna fortfarande är kvar. Bah Kuhnke sade upp sig från Sektor 3 2013 efter att delar av styrelsen och finansiärerna till slut dragit i handbromsen då den ansåg att Bah Kuhnke utvecklade Sektor 3 i fel riktning.


Att svenska S/MP politiker utåt inte tagit hotet från jihadister på allvar börjar nu bli plågsamt uppenbart för de flesta och de avslöjades på ett brutalt sätt både i denna intervju med Anna, men också med Alice Bah Kuhnke veckan innan i Agenda. Finns det kanske en orsak till att att de spelar "ovetande?" Med de uppgifter som finns om båda dessa kvinnor, är det många frågor som söker svar från dem. Hur mycket känner de till?

Att Agenda och SVT inte gjorde en bättre ”research” är märkligt. Då borde de fått fram ovanstående uppgifter och då hade bägge intervjuerna tagit en hel annan riktning och avslöjat dessa besvärliga fakta. Men det kan också vara så, att SVT inte vill att detta kommer fram!

Skulden faller givetvis
även på Alliansen som under 8 år inte lyfte ett finger för att försöka åtgärda den här "utmaningen".
Islamistisk fundamentalism är numera väl etablerat i Sverige.
Säpo pekar ut terrorism som det största hotet mot Sverige.


Frågan är varför man i Agenda inte tog upp den omfattande sponsring av islamistiska och jihadist organisationer som staten ägnar sig åt?


För sanningen är att staten länge har sponsrat sådan verksamh
et via bidrag och hittills har man inte gjort ett ”smack” för att förhindra islamism. Att sossarna med sina kopplingar till Muslimska brödraskapet skulle göra något åt saken är tämligen uteslutet.
Det enda som kan få saker på rätt kurs är påtryckningar utifrån, t.ex att andra länd
er börjar kräva visum och neka svenska myndigheter känslig information, med hänvisning till omfattande islamism inom administrationen.

Man beräknar att Sverige har exporterat drygt 300 terrorister till IS och närmare 200 har återvänt. I ingressen till utfrågningen av Anna intervjuades Magnus Ranstorp:
Två av dessa har varit inblandade i terrorattackerna i Paris och Bryssel, men inte ens detta verkar ha fått demokratiministern att intressera sig för sitt ansvarsområde.”Man skäms. Europa har plågats av ”slakt” och bomber medan Sverige har "skyddat" och "ömmat" för dessa mördare. Dessa muslimska terrorister är enbart en mängd bland andra som stöds av socialisterna. PK
K, PLO, Al-Shabaab, Hamas är fler andra exempel.
”Bolibompalandet” Sverige är helt förstört av socialismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar