söndag 12 mars 2017

Miljöpartiet är ute och reser igen!

Miljöminister Karolina Skog ,MP vill se färre bilar i Sveriges städer. Detta eftersom män kör bil oftare än kvinnor, och därmed "stjäl plats från kvinnorna!"

Karolina Skog menar att Sverige under decennier haft bilen "på en piedestal" i stadsplaneringen. Enligt henne funkar det inte längre.
Foliehatten förstår inte vad Skog menar när hon säger att det handlar bland annat om "ytineffektivitet". Skog anser att en bil i Sverige står stilla 97 procent av sin livstid. För varje bil finns det sedan åtta parkeringsplatser och mycket körbanor.
Det är oacceptabelt! Dessutom anser Karolina Skog också, att det är en viktig jämställdhetsfråga.
Skog påstår att när bilarna breder ut sig i städerna tränger nämligen män undan kvinnor från stadsrummet. Detta eftersom män kör bil oftare än kvinnor. Av den anledningen måste utrymmet för bilar i städer krympas.
 
Karolina Skog:
”Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme – på bekostnad av kvinnor.”
Det Karolina Skog inte vill tala om, är att hon bor då i Enskede och tunnelbanans gröna linje går alldeles utanför fönstret. Kniper det så kan hon förstås göra som andra ”viktiga” miljöpartister och ta gratis taxi på skattebetalarnas beskostnad. En politiker börjar heller inte jobba i gryningen som många män gör, utan hon kan välja och vraka på kollektiva alternativ!
Av hennes resonemang förstår man, att hon inte äger en bil och inte har en aning om hur Sveriges allmänna kommunikationer ser ut.

Vi kan se att miljötalibanerna börjar bli desperata i jakten på frågor de tror intresserar väljare. Det syntes inte minst i SVT Agenda härom veckan, där Karolina var nära att ta till ”lipen” när Anna Hedenmo pressade henne om flyg- och kilometerskatterna som ingen är intresserad av att införa.

Det var riktigt skönt att se att Anna Hedenmo slutat gulla med det patetiska partiet.
Att Miljöpartiet hatar bilen, är ställt utom allt faktum. På själva kvinnodagen presenterade Skog förslaget och givetvis spelade Skog ut kvinnokortet, för att förhoppningsvis få fler röster. Dagen efter blir det något annat, men målet kommer att vara detsamma - att hindra folk från att ha bilar. Det har inget med miljön som sådan att göra heller, Miljöpartiet är emot bilar, även om de drivs av el, biodiesel eller något annat förnybart.

Det handlar om samhällsdestruktion. MP bildades 1982 i syfte att skada samhället genom att anföra miljöargument, vilket de naturälskande svenskarna har svårt att värja sig emot. Många i denna rörelse hade först varit aktiva inom allehanda socialistpartier, Vietnam-grupper och fredsrörelsen. Ingen av dessa verksamheter kunde fullt ut rå på, det då tämligen robusta Sverige. Men genom miljörörelsen kunde man delta i eroderingen av det fungerande Sverige. Man kan inte förstå MP utifrån demokratiska parametrar, utan från dess motsats.

Det Karolina Skog inte förstår är att bilen, såväl som lastbilen, är helt avgörande för ett fungerande modernt samhälle. Genom att på olika sätt slå mot motorbranschen så skadar man Sverige, man inskränker mycket riktigt människor frihet och flexibilitet och människor blir lättare att kontrollera - allt enligt totalitarisms önskan. 
Bilen ger folk frihet. Det är friheten som MP hatar, inte bilen i sig. MP gillar socialism, islam och annat som går ut på att ”banka” ned folk i skorna.
Det enda som har större frihetssymbolik i den västerländska kulturen är väl motorcykeln. Men den vågar sig inte mupparna på, eftersom dom då retar upp en massa knuttar, och det vågar dom inte.
 
Det är det här dogmatiska genusvridandet som förstör den moderna vänstern. När Karolina Skog säger att bilar ofta körs av män än kvinnor blir det automatiskt så, att man ska göra om hela stadsplaneringen för att få jämnställdhet på alla plan av mänsklig aktivitet. Det är centralt och viktigare än vad som fungerar för människor. 
Hur utryckningsfordon, handikappade eller barnfamiljer ska ta sig fram, är kanske inte det viktigaste, utan huvudsaken är att kvinnor som oftare jobbar i centrum och åker mindre bil får mer plats och att män som ofta jobbar i industrier utanför stan med sämre kommunikationer får mindre plats. Män har i genomsnitt längre restid till jobbet än kvinnor har och reser mer i arbetet. Enligt SCB:s tidsanvändningsstudie reser män dubbelt så mycket som kvinnor till och i jobbet. De arbetar mycket oftare som t.ex. säljare eller lastbilschaufför. Villigheten att resa mer är en del av förklaringen till att män jobbar mer, tjänar mer pengar och betalar mer skatt.
Hur avgör Skog hur mycket plats bilar ska få ta i en stad - vilket riktmärke använder hon för att kvantifiera bilism mot fotgängare? När råder en jämställd distribution av gång- och bilväg?


Karolina Skogs enögda förslag är en kombinationen av män och bilar och det är en given ”hat mix.”
Ett annat problem är att hon tillåts vara statsråd, att vara förvirrad miljöpartist är inte acceptabelt i ett tolerant samhälle, att ha dem i en regering, det drar ett löjets skimmer över regeringens legitimitet. Vem minns inte den feministiska snöröjningen, där bilar skulle slira fram i snömodden medans cykel och gångvägarna skulle vara snöfria!

Karolina Skogs grundanalys är sprungen ur en begränsad kunskapsmängd - det är genussnöröjningens motsvarighet i den mycket mer permanenta stadsplaneringen. Självklart kan stadsplaneringen främja fotgängare framför bilister och det kan vara värt att minska bilismen i stan, för det finns det goda argument, men att göra det på såhär svag grund innebär också, 
att implementeringen troligtvis kommer bli skit. Så blir det liksom alltid när marxistiska idéer, ska vara den enda grunden för politiska beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar