lördag 25 mars 2017

Opinionsundersökningar och SVT!

Varje månad presenteras opinionsundersökningar från ett antal institut. Väljarstödet varierar väldigt mycket mellan instituten.
Tittar vi på det senaste valet 2014 och jämför med valresultatet mellan instituten ser vi en väldigt klar bild.

Alla etablerade opinionsproffs utom hårt kritiserade norska Sentio underskattade SD. Sentio – som är väletablerat i Norge – har mer eller mindre mobbats av konkurrenterna i Sverige och har ”SD-stämplats”.
 
De telefonbaserade instituten Ipsos, Novus
(TV4), ST-Inzio (Aftonbladet), Sifo(SVT), Demoskop och Skop missade alla det verkliga valresultatet med mellan 15% och som sämst för Sifo med 33%. Det var framför allt SD siffror som underskattades och MP:s siffror som överskattades grovt.
Man vet ju inte längre om det går att lita på de opinionsundersökningar som presenteras
och att en del opinionsinstitut siffror speglar inte verkligheten.

Verkligheten tycks också vara svår att acceptera för SVT. SD har fått mycket bra siffror i Sentios och Yougovs opinionsmätningar de senaste åren. Det har medfört att SVT inte längre redovisar institutets siffror i sin nyhetsrapportering.

SVT:s rapportredaktör:
”Det är ett publiceringsbeslut som vi har fattat.”

Sentios arbetspartner Clints används
däremot flitigt av SVT när det gäller andra saker än just Sentios väljarbarometer. För två och ett halvt år sedan dök webbpanelen upp för att göra en nyhet om att "Tre av fyra svenskar har klimatångest" och så sent som i maj 2016 rapporterade SVT om en undersökning om svenskars arbetsvanor som genomförts med hjälp av Cints webbpanel. Det verkar inte beröra SVT i sitt beslut.

Nu är frågan vad som i det ena fallet som SVT använder i sina undersökningar anses som seriösa i sin metod undersökning i andra fall anses oseriösa, men metodiken är den samma för att komma fram till ett resultat. En förklaring vore nog på plats av SVT:s ledning hur man tänker i frågan.

För något år sedan kunde vi läsa följande på SVT Nyheter:
Policy för opinionsmätningar
Relevans

SVT Nyheter redovisar bara mätningar där minst en förändring jämfört med tidigare mätning är statistiskt säkerställd. Om vi för jämförelsens skull redovisar resultat för partier där förändringarna hamnar inom felmarginalen anger vi det.
Urval 
Det är bara undersökningar med ett slumpmässigt urval som kan sägas ge en statistiskt korrekt bild av opinionen. SVT Nyheter presenterar endast i undantagsfall resultat från självrekryterade paneler och aldrig när det gäller väljarundersökningar. SVT redovisar inte resultat om urvalet är för litet.
Bortfall 
Om mer än hälften av de tillfrågade inte svarat på frågorna publicerar SVT Nyheter inte undersökningen.
Öppenhet 
SVT Nyheter ska alltid redovisa relevant bakgrund, som till exempel vem som beställt undersökningen, hur frågan är ställd och när undersökningen är gjord.

Har man utgångspunkten att SVT försöker att neutralt återspegla verkligheten efter bästa förmåga verkar denna policy vara en aning ogenomtänkt. Inte bara för att de institut som bäst förutsett valresultatet för "vissa partier" plockas bort.
Det här ger ju den intressanta effekten att ett parti kan öka med en procentenhet i månaden under lång tid utan att det rapporteras överhuvudtaget.
Kommer SVT leva upp till sin policy kommer det nog bli mycket få mätningar som publiceras framöver.


Att SVT
nyhetsrapportering saknar omdöme har vi kunnat observera under en längre tid. Men att deras dumhet och idioti skulle vara så omfattande trodde man inte.
Det är otroligt patetiskt och genomskinligt eftersom både Yougov och Sentio gått alldeles utmärkt tidigare, i synnerhet när det visat på framgångar för MP. 
Det handlar alltså inte det minsta om metoderna utan är helt enkelt förtäckt propaganda precis som vanligt. Opinionen visar fel och SVT döljer den då med en gång - man har inte brytt sig om att dölja tidigare men nu gör man plötsligt det, knappast en slump.
F
rågan är om det inte ligger en medveten strategi bakom deras klantiga agerande.

Men
kan undra om de inte är så att de skjuter sig själva i foten. För när valet kommer 2018 så kommer ju alla korten att läggas på bordet. Var skall de då gömma sig?
Dessutom har man i en artikel på SVT nyheter skrivit om hur frivilliga väljarundersökningar ger skev bild av opinionen. Undersökningarna baseras inte på slumpmässiga urval– och är därför meningslösa rent statistiskt. I Sverige syns det på Sverigedemokraterna, som konsekvent är större i frivilliga mätningar än i de som görs slumpmässigt. Nyhetsredaktionerna måste ta större ansvar för att säkerställa korrekta metoder och resultat.
En deltagarfrekvens på 50 procent anses ur ett historiskt perspektiv vara katastrofala siffror. Men i ett internationellt perspektiv är Sverige ett otroligt bra undersökningsland. I USA är bortfallet i vissa fall över 90%, med andra ord är det där bara en tiondel som svarar på undersökningarna.
Deltagarfrekvensen är ett problem som inte skall underskattas. Men det som nu sker, inte bara på DN:s ledarsida utan även på nyhetsredaktionerna, är att problemet i stället överskattas – och det riskerar leda till en felaktig uppfattning om att tillförlitliga undersökningar inte kan genomföras.

SVT anser att Sifos mätningar är i högsta grad pålitliga och deras prognos var sämst i valet 2014.
Inga undersökningsmetoder ger ett säkert resultat... Enda sättet att utvärdera en metods pricksäkerhet är att jämföra undersökningarna med valresultatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar