söndag 12 mars 2017

SR påstår i en artikel: Tim Pool är ett hot mot demokratin!


I en debattartikel i SR Medieormen av Anna Törnkvist skriver hon att Tim Pool till och med är ett större hot mot demokratin än de kriminella gängen i Rinkeby.
Enligt Anna Törnkvist ägnar sig Tim Pool åt "fallskärms­journalistik!"

Uttrycket är ett begrepp som brukar användas om reportrar som flygs in för att rapportera från krig, oroshärdar och katastrof­områden.
Törnkvist tycker att det är fel när journalister hotas av kriminella gäng i Rinkeby. Hon har också förståelse för de som maskerar sig och går till attack, när man försöker rapportera från deras förort. Törnkvist "känner empati för Rinkebybor som används som ett slagträ i en större politisk debatt som är rejält infekterad och som kanske inte har lust att filmas av just en "fallskärmsjournalist."
Vänstermedias så kallade "journalister" tänker inte alls med hjärtat. De tänker med plånboken. De sysslar i de flesta fall med sitt eget varumärkesbyggande och en fåfäng godhetsposering syftande till att tillförskansa sig egna fördelar. Mer komplicerat än så är det inte. Som alltid: "follow the money"...
 
Foliehatten var absolut tvungen att googla namnet Ann Törnkvist. En bild framträder som bekräftar dilemmat med mycket av dagens journalistik. De ser sig själva som stjärnor, och när utomstående s.k. "fallskärmsjägare" kommer in och betraktar ”Utopia” med egna ögon, ser de sitt dagliga levebröd hotas. Att Törnkvists journalistik skulle skilja sig särskilt mycket från Pools betvivlar Foliehatten. Det handlar om att markera sitt revir.

Hennes hemsida illustrerar verkligen hennes hybris, vi
lket bekräftas av hennes önskan om arvode för att leda de okunniga utländska murvlarna till lämpligt journalistiskt och tillrättalagt grönbete.
Törnkvist:
”Do you need a reporter or photojournalist with experience across several media and a wide contact network in Sweden? Look no further. ”
När nu etablerade media krisar så gäller det att kunna ta extra påhugg för att klara livhanken:
Törnkvist:
”Couples have employed me to capture their weddings with my signature documentary style, focusing on emotions as much as formal composition. I work with existing light.”

För att tala om medias krigstermer verkar Ann Törnkvist snarast vara en legoknekt för sin egen vinning, än att hon skulle inneha någon form av patos för integrationsfrågor.
I den värld Anna Törnkvist lever i, är Tim Pools reportage ett större hot än förortsgängen. Han behöver inte henne och inte heller hjälp av någon annan inom mainstreammedia. Då journalister satt sig själv som garanten för demokrati, men att man nu inte längre är efterfrågad, ja rent av målas upp som orsaken till problemen, upplevs ju som oerhört skrämmande.

Är man oförmögen att märka av den ökade kriminaliteten, systemens sönderfall, kaoset i offentliga rum med mera blir det frustrerande att utländsk media skriver om det och att det tas som stora nyheter i de länder där reportrarna kommer. Men än värre att det bekräftar den bild alternativ media har gett under många år: den typ av aktör man av hela sitt hjärta valt att bekämpa. Det är väl just för att alternativ media inte ska få rätt som Törnkvist anser att hon bör anlitas som coach för utländska reportrar när de vistas här.
 
Fallet Tim Pool är intressant på många sätt, men just detta, i mötet med svenska journalister kanske extra intressant.
Tim frågade sina Twitter-följare vem han skulle prata med i när han var på besök i Sverige och fick genast massor av förslag. Så fungerar det i den digitala tidsåldern. Vanligt folk tipsar mer än gärna om vilka personer som kan tänkas ha något intressant att tillföra - och de gör det gratis. Det tar inte många sekunder att författa en tweet och tagga in en journalist eller länka till personens kontaktuppgifter.
Tim kan inte heller släppa mötet med en gammal journalisträv från SVT, som frågade honom "Vad kommer ditt reportage handla om?" Varpå Tim Pool svarade, något förvånad, "Det vet jag inte än."
I SVT-journalistens värld fanns redan en tydlig bild som skulle förmedlas - just det som Ann Törnkvist anklagar fallskärmsjournalister för att göra!

Tim Pools videosvar är så självklart. Foliehatten undrar om han fick en verklig inblick och någon slags förståelse för hur stor och bred scenen för alternativ media egentligen är i Sverige? Det är ingen liten lista numer.

För övrigt är Anna Törnkvists lilla debattinlägg så pass spretande och det säger än det ena och än det andra, att det känns som en uppsats skriven på högstadiet av ett brådmoget med ännu förvirrat och naivt barn med journalistdrömmar. Vi såg en del sådana inlägg för ett till två år sedan, men de verkade rensas ut. Börjar till och med journalisterna på SVT numera avkräva sig själva lite mer kvalitet, då får man vaska i det värsta bottenskrapet för att hitta någon som med bibehållen integritet, för det egna hantverket som kan tänka sig såga Tim Pool vid fotknölarna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar