måndag 20 mars 2017

Väldigt få begriper att koldioxid inte värmer upp!

Igår kunde vi se i ett inslag i Rapport om väderpåverkan och de klimatförändringar som sker och att vi måste leva klimatsmart! Bara ett inslag i en lång rad som SVT ängar sig åt! Inslaget handlade om att många unga under 25 oroar sig mest för klimathotet. Dessutom "skippar" 20 % av alla unga tjejer köttet för att klimathotet har skrämt upp dem. Stackars barn. Tacka fasingen för det, så som skolan hjärntvättar, indoktrinerar och desinformerar om klimatet.
Det är tradition hos SVT att ta med ett klimathot i nyheterna varje söndag… och kritiska röster är som bortblåsta!

Det journalisterna på SVT och svenska politiker inte begriper är att koldioxidutsläpp
är en länge odlad myt, som det inte finns någon grund för. Det finns inga mätningar som gör det troligt att koldioxid påverkar klimatet så mycket att det kan märkas.

Endast hypoteser, spekulationer och “datamodeller”, olika beteckningar på vad som egentligen är “gissningar”.
Däremot finns det mycket forskning som visar att koldioxid
INTE kan ha påverkat klimatet. Enklast förklarat av att “temperaturen kommer alltid före halten koldioxid”. Då kan det inte vara koldioxiden som styr temperaturen. Vetenskapen slår fast att CO2 är en livsnödvändig gas. Utan denna i tillräcklig mängd upphör fotosyntesen och släcker allt liv på vår planet.

Senare tids överdrivna tro i vissa kretsar att en växthuseffekt orsakad av människans utsläpp av CO2 leder till skadligt ökad temperatur, har allt starkare ifrågasatts när det framkommit bevis kring fusk och manipulationer i FN/IPCC underlaget inför
klimatmöten i både Köpenhamn och Paris. Vi minns försurningen, ozonlagret och nu CO2 – samma skrämselpropaganda. Tio EU-länder sjunger inte längre med i denna visa, där Sverige tyvärr är en av solisterna.

Enligt vetenskapen är utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären kontinuerlig och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet. I december 2014 uppmättes 0,04 procent (nära 400 ppm = parts per million) CO2 i atmosfären varav människans andel är cirka 1 procent och ganska betydelselös.
Den höjning vi sett från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten som gynnas av en något högre temperatur. Öknarna har minskat, skördarna ökat och jorden har blivit cirka 10 procent grönare. En minskning av molnmängden med 2 procent, skulle vara tillräckligt för att förklara den knappa temperaturökningen anses det.

Tyvärr tyder forskning inom NASA att vi inom något decennium går mot avkylning och en kallare planet när solaktiviteterna minskar och molnmängden åter ökar i kommande solcykel 26.
Vad skall klimathysterikerna skylla på då?
Igår hade Vetenskapsradions veckomagasin i P1 ett långt inslag om Stora Barriärrevet. Korallblekningen skylldes naturligtvis på vår användning av fossila bränslen. Att det varit en kraftig El Nino nämndes inte med ord. I lördags visade Rapport bilder från Peru på oväder som drabbat landet pga av El Nino!

Reportern i veckomagasinet hade inte heller någon kunskap om att korallrev har existerat i hundratals miljoner år och upplevt stora klimatförändringar som istider och värmeperioder.
Korallblekning beror på att korallerna ”kastar ut” sina symbiotiska alger som ger upphov till färgerna, när dessa inte längre producerar någon näring, oftast beror detta på att de är dåligt anpassade till den rådande temperaturen. Koraller kan överleva ganska länge utan alger, och oftast, men inte alltid dyker nya eller samma symbiotiska alger upp och etablerar sig åter.
Intressant nog tycks det föreligga en liknande relation mellan växter och symbiotiska kvävebindande bakterier, men i det fallet är det koldioxidhalten som styr. Vid höga koldioxidhalter ökar växten mängden symbiotiska bakterier och vice versa.

En El Nino kan medföra att soluppvärmt ytvatten medför en plötslig temperaturstegring som kan påverka vissa arter negativt. Men alla arter har en inbyggd förmåga till anpassning, vilket är anledningen till att de överlevt i miljoner år. Om temperaturen på jorden ökar av någon anledning så anpassar sig arterna. Ett varmare klimat på jorden medför ett jämnare klimat mellan pol och ekvator. Temperaturen i tropikerna regleras av ”termostaten”, d.v.s. när ytvattentemperaturen överstiger 28 grader ökar avdunstingen med molnbildning och kraftig nederbörd, åska, som följd och vattenytan kyls ner igen. Under perioder med varmare klimat ökar bredden på den tropiska zonen och minskar under istider.

Forskaren i inslaget hade gjort prognoser till 2050 och till 2100 och påstod att bara en snabb avveckling av fossila bränslen kunde rädda korallreven. De prognoserna grundar sig på felaktiga teorier om koldioxidens klimatkänslighet. Klimatet varierar av naturliga orsakar i vilket fall som helst.
 
I flertalet partier måste det nu råda krisstämning av ”vi-har-varit-naiva” typ och hur skall vi hantera det här? En del moderater är frustrerade, för att de sitter i dikeskanten och ser på när SD spurtar förbi, den här gången på energi och klimatfrågan. Många i M är mycket kritiska till att M deltar i klimathysterin och inte svänger i tid. Ju längre partierna väntar med att erkänna att det där med klimathotet var visst inte så bra desto större blir fallet.

Den svenska skogen växer så det knakar, 25% ökad växtkraft och det beror enbart på högre halt koldioxid i atmosfären. I någon mån kan föryngring också bidra. Hur mycket blir 25% på skogen och 25% på grödor värt i kronor. Någon som vet?

När skall de svenska politikerna vakna? Förmodligen inte i närtid, eftersom fler och större skatter på koldioxid planeras – allt för miljön! Ack, ja idi…... fortsätter!
Det där med livets gas är alldeles för svårt för dom!


Paul Watson, en av Greenpeace grundare:
”Vår tids samhällsomfattande lögn är klimathysterin.
Det är lätt. Allt du [Al Gore och Rockström] behöver göra är att
tala om för dem [folket] att de är under attack och sedan
fördöma pacifisterna [förnekarna] för bristande patriotism
[vetenskap] och anklaga dem för att utsätta landet för fara.
Det fungerar likadant i alla länder. /Herman Göring.
Görings beskrivning över hur man säljer in ett krig till
befolkningen ekar över tid och rum. Börjar vi analysera hur det
har gått till att starta krig eller att få unga män och kvinnor att
dö för det som sedan visat sig vara lögner, ser vi snabbt att
ingen har varit så träffsäker i sin beskrivning som Göring.
- Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk
tror är sant som har betydelse.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar