söndag 23 april 2017

Centern är svensk politiks stora paradox!

Centerpartiet gör ett utspel om att drastiskt sänka nivåerna i sjukersättning, förtidspension för flyktingar.
De ska inte längre få tillgodoräkna sig arbetad tid i hemlandet, utan endast i Sverige. Ersättningen skulle i så fall minska från maximala 9000 kronor i månaden till cirka en tusenlapp. 

 På onsdagens presskonferens drar givetvis en vänsterjournalist snyftarkortet: ”Människor kan ju inte rå för om de blir sjuka, varför vill Centerpartiet straffa dem med lägre ersättning?”
Notera alltså att flyktingar har en snabbspår, andra svenskar och invandrare måste jobba ihop till sin sjukersättning i Sverige.
Journalisten kunde lika gärna frågat: Varför vill man straffa svenskar med nuvarande system?

Det man kan fråga sig är vem som införde undantaget? Efter lite letande finns följande fakta. År 2000 == Göran Persson!
Barbro Hietala Nordlund (S) motionerade 1998 för frågan:
Människor med utländsk bakgrund åtnjuter inte samma grundläggande sociala trygghet som svenska medborgare med svensk bakgrund. Bestämmelsen i 5 kap. 5 § i lagen om allmän försäkring (AFL), som infördes 1992, slår mot en av samhällets mest utsatta grupper: svårt sjuka flyktingar som får stanna i Sverige just på grund av sjukdom. ALF stadgar att pensionssökande måste ha en bosättningstid på tre år i Sverige fram till pensionstillfället för att förtidspension ska utgå.
Personer som senare blir svenska medborgare är även fortsatt hänvisade till socialbidrag för sin försörjning. Enligt vår uppfattning krävs förändringar i den aktuella bestämmelsen och därför bör de förhållanden som beskrivs i motionen ytterligare belysas. Rätt till förtidspension ska gälla alla oavsett etnisk bakgrund.
 
Sedan 1992 tycks man alltså som flykting/invandrare ha haft rätt till förtidspension efter tre års bosättning i Sverige. Motionens formuleringar ger intryck av att Nordlund ansåg detta system vara rasistiskt.
 
Under avsnittet "utskottets bedömning" finns även följande intressanta stycke;
Den kraftiga ökningen av de långa sjukfallen, som enligt vad som anges i propositionen kan komma att öka antalet förtidspensionärer, är enligt utskottet oroande. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen inom området. Utskottet noterar även att Riksdagens revisorer under hösten kommer att, i en förstudie, granska orsakerna till att antalet förtidspensionerade på grund av psykiska funktionshinder ökat under 1990-talet.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument...radet_GN01SfU1

Vad gömmer sig bakom dessa uppgifter - var det utbrända svenskar som ökade i antal eller förtidspensionerades flyktingar i större utsträckning?
Undantaget återfinns i Socialförsäkringsbalken 2010:110 kap 35 §§8-10.
Om det funnits motsvarande bestämmelser i äldre lagstiftning
är inte känt.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-...s-2010-110#K35
Det finns samma ordalydelse från år 2000. http://www.regeringskansliet.se/cont.../del-3-bilagor Så det lär inte vara något som Reinfeldt drivit, utan Göran Persson.
Edit: högst troligt, i propositionen sägs att socialförsäkringsbalken är en sammanläggning av tidigare lagstiftning utan materiella ändringar.

Att sedan flyktingar uppburit mer i förtidspension, än många svenskar har i ålderspension, är det ingen politiker som kommenterat. Dom har ju inte ens fått frågan, trots att journalisterna självklart borde rota i detta. Det är naturligtvis riktig ”dynamit” och kan påverka valutgången, om det uppmärksammas i valspurten.

Utspelet passar bra ihop med Centerns nya kaosliberala profil.
Centern har redan börjat tappa röster och detta utspelet kommer inte att göra någon skillnad.
Fri invandring av 30 miljoner men de ska inga bidrag ha, utan bo i kåkstäder och käka ris. Någon räknade ut att ris för 400 kronor i månaden räcker för att hålla svälten borta, så den förtidspensionerade flyktingen har då 600 kronor över att spendera på nöjen.
Blir detta raketen som lyfter C? Eller kommer vänsterliberalerna att vända partiet ryggen? https://www.svt.se/nyheter/inrikes/s...som-flyktingar

De har lyckats skapa en bild av sig själva som ett parti som står för "öppenhet". På en presskonferensen står deras migrationspolitiska talesman Johanna Jönsson och snyftar fram "ni är välkomna" (på arabiska) och Annie Lööf sitter obekymrat och hävdar att Sverige kan bli ett hem för 30 miljoner, en befolkningsökning relaterad till invandring.
Media har hittills valt att skildra detta som helt oproblematiskt. Ja, något positivt. De har blundat för de åtgärder Centerpartiet faktiskt föreslår och vilket samhälle det skulle leda till. Det här förslaget är dessutom inte isolerat. 
Centerpartiet har även föreslagit att den som får PUT ska få en peng i handen och själv hitta bostad. I en rad andra frågor finns frågetecken var partiet egentligen står. Många har exempelvis inte hört någon journalist pressa Centerpartiet på frågan, om vem som ska försörja familjen vid familjeåterförening. Nä,usch och fy. Annie Lööf fiskandes i grumliga vatten.
Detta måste
Aftonbladets Anders Lindberg gå till botten med omedelbart! Alla väntar med spänning på hans "kloka" ord!

Man kan hoppas att detta förslag öppnade ögonen för vissa, korkade feminister, vänster dårar, unga tjejer och invandringsvurmare, att Centern inte är rätt parti för dom!

C vill ha minimala trygghetssystem, för alla, men särskilt för invandrare och andra som inte kvalificerar sig i systemet C vill ha. Man vill ha en enorm befolkningsökning med en mycket stor underklass, som sådana som Annie Lööf lever på och göder sig på.

Förslaget är ett nollsummespel, eftersom försörjningsstödet kommer att kompensera för lägre sjukersättning. Enda skillnaden är att de slipper söka något jobb, för att få försörjningsstöd.
Den som kommer att sitta med ”Svarte Petter” är kommunerna! Det blir så, att utgiften flyttas till kommunerna. Visserligen får dessa ett bidrag av staten på 200 miljoner om året fördelat på 290 kommuner. = ”en fis i rymden.”

Summan av det hela är ingen förändring av bidragen. De kommer fortfarande att bli försörjda. Övriga bidrag
ssystem täcker upp förlusten, så det är ett helt meningslöst utspel från Centern. För Sverige en enorm byråkratiutökning, samt mer administrativt arbete för socialtjänsten. Centern säger att besparingen uppges bli 1.4 miljarder på 4 år. Är anledningen är att väldigt få blir beviljade sjukersättning överhuvudtaget?
Foliehatten är räknekunnig och inser att med ökat administrativt arbete för kommunernas socialtjänst kommer förslaget att öka kostnaderna och inte en besparing som Centern påstår. Räknekunskaperna är det nog ”lite si och så” hos detta parti!'
 
Regeringens samarbetspartner Vänsterpartiet är dock starkt kritiska till förslaget.
Wiwi-Anne Johansson, ledamot i socialförsäkringsutskottet:
”Det är ett huvudlöst förslag som leder till ännu mer utpekande av ”vi och dom”. Alla som bor här ska naturligtvis kunna få sjukersättning på grundnivå, det ska inte vara beroende av om man har svenskt pass eller är nyanländ. Det här går inte att acceptera.”
Är någon förvånad över kommunisternas utspel?

Foliehatten tror inte att det blir en raket för C. Möjligtvis för SD, då folk kanske ser vad som pågår i Sverige och hur flyktingars försörjning går till. Bara detta med genvägen är skandalöst. En flyktingförmån bland alla andra, man inte haft en aaaning om. 
 
Den som vill fördjupa sig i detta finns har lite fakta om sjukersättningen:
http://www.publicnews.se/farre-bevil...krav-uppnadda/

C är klart ute och fiskar i grumligt vatten här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar