onsdag 26 april 2017

Magdalena klämmer ut nya skatter av bilisterna!

Nya förslag om beskattning av bilar berör och upprör. Det som upprör är att den sittande regeringen ”ÄR” totalt inkompetent när man hänvisar till koldioxidutsläpp. 

Du måste också betala för onödiga och marknadsmanipulerande subventioner av sådant som inte är lönsamt=elbil, men av klimatalarmismen anses klimatsmart. Dessa subventioner övervakas av byråkrater som ser till att ingen fuskar med subventionerna. Högre skatter läggs på, för att subventionera den dyra elbilen med skattepengar. Det dessa klimatalarmistiska politiker blundar för är att:
elbilar är inte fossilfria utan har upp till dubbelt så höga CO2 utsläpp som en modern diesel vid motsvarande effektuttag.
Dessutom är elbilen FEM gånger smutsigare än bensinbilen!
 
Efter att ha följt flera debatter i SVT finns det klara brister på kunskaper hos politiker! Ingen tycks kunna skilja på "energi" eller "effekt"!
Hela regeringen ”borde” sätta sig på skolbänken för att inhämta elementära kunskaper om koldioxid.
De skulle då inse att: S
verige kan minska världens koldioxidutsläpp en tusendel. Sverige kan inte rädda världen från mer utsläpp än landet själv producerar. Ta bort alla svenska koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.

VARFÖR kan inte svenska politiker vara ärliga och säga att vi skatter bilisterna, för att det ger stora pengar och istället spela upp den totalt falska charden med att säga att koldioxidutsläppen orsaker problem med klimatet. Vilket otroligt ….snack!

Nu vill Magdalena ”håva” in ännu mer pengar till den redan överfulla ”pengakistan” hon sitter på. Man kan undra varför?
Inser hon inte att bilen är mycket viktig för alla som bor på landsbygden utan allmänna kommunikationer!
För att ”klämma” åt bilisterna ännu mer vill regeringen sänka gränsvärdet för att betala koldioxidskatt från 111 gram till 95 gram per kilometer. Avgiften är 22 kronor per gram koldioxid. Det betyder att alla bilar som släpper ut mer än 95 gram får en skattehöjning och för de som släpper ut mer än 111 gram – i praktiken de allra flesta bilar – får en skattehöjning på 352 kronor.

Ny bensinbil
Regeringen vill höja koldioxidavgiften från 22 till 77 kronor för bilar som släpper ut 95–140 gram per kilometer. För bilar som släpper ut mer än 140 gram blir avgiften 100 kronor per gram utöver de 140. Den här avgiftshöjningen ska gälla i tre år efter nybilsköpet. Efter det sänks skatten till de vanliga 22 kronorna per gram. För en bensinbil som släpper ut 125 gram betyder det en avgift på 2.310 kronor, plus den fasta avgiften på 360 kronor. Räknat över de tre åren blir avgiften 6 930 kronor. 
För en bil som släpper ut 200 gram blir avgiften över tre år 28.395 kronor. Det kommer alltså ”kosta” rejält mer att köpa en ny bil!

För ägare av en normalstor husbil kommer förslaget att leda till betydligt högre kostnader. Tidningen Husbil & Husvagn använder sin redaktionsbil, med ett utsläpp på 219 gram koldioxid per kilometer, för att illustrera hur den årliga skatten kommer att öka från 6 734 till 14 795 kronor om förslaget blir verklighet.

Ny dieselbil
Regeringen använder samma formel som ovan för att bestämma koldioxidavgiften för dieselbilar. Nya dieselbilar har dessutom ett bränsletillägg och ett miljötillägg. Miljötillägget är 250 kronor för nya dieselbilar. Bränsletillägget är faktorn 12,88 multiplicerat med bilens koldioxidvärde enligt bilregistret. För en dieselbil som släpper ut 125 gram blir koldioxidavgiften samma som för bensinbilen ovan. Men bränsletillägget blir då 1 610 kronor per år. Efter de tre första åren sjunker avgiften till samma nivå som i dag medan bränsletillägget per år består bilens hela livstid.


Miljöbil
Regeringen vill ge bonus – eller malus som de kallar det – till bilar som släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer. Bonusen börjar på 45 000 kronor för bilar med noll utsläpp och går sedan linjärt ner till 7 500 kronor som lägsta bonus för gasbilar och för bilar som har släpper ut 60 gram. Bilar som släpper ut 60-95 gram får varken bonus eller beläggs med avgift.

Tänk på det här
Regeringen har lite snällare beräkningar av CO2-avgifter för etanolbilar. Man tvingade alla cirka 2000 bensinmackar att installera E85 pumpar á 500.000/st som idag nästan inte används. Etanolbilen är idag en raritet! Återigen visar detta resultatet av den politiska hysterin! Vem betalar kalaset för dessa pumpar?

Man häpnar som sagt över den totala inkompetensen hos den sittande regeringen.Det finns ingen annan förklaring än att den drabbats av total ”grön hybris”
Man blundar totalt för problemen med miljöbilar=elbilar!


Fakta om elbilar
Det finns sekundära miljöeffekter för elbilen. Den är tre gånger giftigare för människan än en bil med förbränningsmotor. Produktionen av litiumbatterier är smutsig där tungmetaller används. Mycket av kobolt, nickel och grafit som används vid batteriproduktionen kommer från smutsiga gruvor i Kongo och Kina.
I en studie försöker också blicka tio år in i framtiden. Bil med förbränningsmotor kommer fortfarande ha en ekonomisk fördel jämfört med elbilen. $5 800 till $11 100 kommer fördelen att vara över livslängden om tio år. Jämfört med idag kommer skillnaderna att krympa. Skillnaderna i växthusgasutsläpp blir större d v s mindre för elbilen. De sekundära miljöutsläppen blir sämre för elbilen.
Skillnaden blir att
elbilen blir fem gånger giftigare för människan jämfört med bil med förbränningsmotor. Elbilen är inte ren utan smutsig!
Frågan är om inte annan renare teknik blir vinnare i stället för smutsig elbil med litiumbatteri? Kanske bränslecellen?

Alla som köper en bil av kvalitetsmärk idag, räknar med att behålla den i 20 år. Många på landsbygden har inte råd att köpa en dyr nyare bil utan köper äldre bilar. Det ser du också på bilparken i glesbygd, där bilarna är äldre. Så det finns folk som köper tio år gamla bilar.
Andrahandsvärdet på en elbil måste vara uruselt minst sagt.
Vem köper en sliten elbil efter ca 10 år med stora rep framför och ett snart utslitet batteri. Fullständigt sanslöst!
Länkar till ett test i teknikens värld nyligen: ”ny elbil smutsigare än gammal bensinbil”:

Foliehatten ställer härmed tre frågor direkt till den rödgröna regeringen:
Skall vi leva och acceptera dålig och opålitlig teknik på grund av politisk hysteri och varför är all konventionell teknik straffbeskattad? 
Bensinbilen är dessutom 5 gånger renare än en elbil. Varför straffbeskattar ni nya bensinbilar med 28.395 under 3 år?
Vilka fler skatter måste ni införa för att kompensera skattebortfallet från bensinbilar?

PS
Listpriset för ett S85 batteri i USA är $12000 = ca SKR 120.000!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar