tisdag 4 april 2017

Utländsk polis får operera i Sverige!

Redan i sommar kan utländska poliser få verka operativt i Sverige. Det framgår av ett lagförslag från regeringen som främst tar sikte på större händelser som till exempel idrottsevenemang eller terroristattacker. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli.

Idag har svensk polis begränsade möjligheter att ta hjälp från utländska polismyndigheter eftersom dessa endast i undantagsfall får utöva operativt polisarbete i Sverige.
En sådan reglering försvårar samarbete vid gränsöverskridande grov brottslighet har man på EU-nivå försökt att stärka möjligheterna till samarbete genom två EU-beslut: de så kallade Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet.

För att förenkla utbyte och samarbete vill regeringen inkorporera EU-besluten i svensk rätt - någonting man nu lägger fram i en proposition.
Om förslaget går igenom skulle svensk polis kunna utföra patrullering och spaning tillsammans med utländsk polis vid till exempel stora idrottsevenemang.

Polisen skulle även kunna ta hjälp av utländsk polis vid operationer och insatser för att förhindra och bekämpa terroristbrott.
Det står att regeringen vill ha en inkorporering av dessa två EU-beslut.

Idag har brottslingarna i EU fri rörlighet och den grövsta kriminaliteten innefattar gränsöverskridande verksamhet, inte minst terrorismen, vilken Sverige bidrar en del.
I Brysselattentaten kom flera terrorister från Sverige.
Det är dessutom inte så mycket som skaver när man ökar polisens befogenheter utan att behöva spara på människors fri- och rättigheter?

Självbestämmande är inget hot för samarbete. Att lämna ifrån sig makt kan däremot vara ett hot mot demokratin och grumla transparens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar