söndag 9 april 2017

Privat sjukförsäkring nästa att beskattas!

Ja, kommunisten Sjöstedt har rätt. Staten är den stora vinnare, och folket är förlorarna och stört förbannade! http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=6667075

Vänsterpartiet menar att man på det här sättet prioriterar ”jämlik vård framför ojämlik”.

Sjöstedt fortsätter: ”Vi har i dag ett skattesystem som gynnar de som har mycket förmåner och som ofta också gynnar de som har höga inkomster. Vi tycker det är rimligt att vi har ett rättvisare skattesystem och att vi använder pengarna för en bra sjukvård för alla.”
Vem tror honom? http://www.svt.se/nyheter/inrikes/privat-sjukvardsforsakring-beskattas-fran-nasta-ar

Sjöstedt låtsas inte känna till att svenska politikerna under senare decennier ställt allt högre krav på arbetsgivarna, att sörja för personalens välbefinnande. Blir den anställde sjuk skall arbetsgivaren betala sjuklön till den anställda från kalenderdag 2 till 14. Sjuklönen är 80 procent av lönen. Efter fjortonde kalenderdagen tar Försäkringskassan över. Alla känner till att sjukvårdens förmåga att ta hand om och hjälpa den som blir sjuk blivit allt sämre, nästintill en katastrof. Många arbetsgivare har därför kommit fram till, att man tjänar på att ge de anställda en sjukförsäkring, så att de direkt kan träffa en läkare när de skadar sig eller insjuknar.
 
Av de drygt 600 000 svenskar som har försäkringen har över två tredjedelar den genom sin arbetsgivare. Näst flest har den genom att ingå i en gruppförsäkring via fackförbund och branschorganisationer, visar statistik från Svensk försäkring.

Det är alltså bestämt nu. Detta är en del av regeringens vårbudget -vår propositionen- som kommer att gå igenom, eftersom Alliansen inte har för avsikt att göra något för att störa Löfvén fram tills eventuellt höstbudgeten, alltså mot slutet av året. Den 1 juli kommer alltså den nya skatten att börja gälla för alla som har en privat sjukvårdsförsäkring.

Vad gäller idag?
Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde. I vissa fall görs värderingen schablonmässigt.   
Hittills har det "särskilt reglerats" att sjukvårdsförsäkringar är skattefria.

Skatteverkets regel för vad som ska vara skattefria förmåner är att de "har bedömts ha väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter". Terminalglasögon har "väsentlig betydelse", sjukvårdsförsäkringar har det inte. Det regeringen vill göra är alltså att ta bort ett undantag i Skatteverkets regler.

Vaccinationer beskattas redan om de inte anses ha betydelse för utövandet av tjänsten. T.ex är malariavaccinationer är skattefria om de görs i samband med tjänsteresor till Afrika. 
Men influensavaccinationer för kontorsarbetare i Sverige är det inte.
Att privata sjukvårdsförsäkringar betalda av arbetsgivaren idag inte förmånsbeskattas beror på att just denna löneförmån omfattas av undantag. Att så är fallet beror på att politikerna tidigare valt att gynna denna löneförmån framför andra löneförmåner. Dessutom får även privata kliniker sina kostnader liksom övrig sjukvård betalt av Staten/Landstingen. En privat sjukvårdsförsäkring minskar trycket och köerna hos den offentliga vården.
Detta skall alltså nu straffbeskattas...
 
Förmodligen kommer extremt många försäkringstagare att välja bort försäkringen när detta införs kommer statens prognostiserade intäkter som vanligt bli avsevärt lägre än vad man räknat med. Den främsta konsekvensen blir att andelen med privata försäkringar minskar vilket minskar resurserna till vårdsektorn och leder till längre vårdköer.  
Dessutom har Sverige lägst antal vårdplatser i Europa trots världens högsta skatt, och socialisterna vill så klart att ingen skall kunna slingra sig undan 
Men det spelar mindre roll för regeringen och dess väljare. Det här förslaget känns bra i magen och det är ju det viktigaste.

Har verkligen Alliansen nerver till att avstå att rösta nej om denna höstbudget? Hur ska dom förklara detta för sina väljare? Det blir svårt för folk att glömma detta till valet 2018. Varje gång man är sjuk och väntar på vård kommer Alliansröstaren att påminnas om detta. Det kommer att gnaga…..

Man börjar umgås med tanken att välfärden är tänkt att vittra bort, att man bara betalar till den utan att få ut nåt, den har t.o.m. upphört inom vissa delar av vården. Då reder man sig själv. Och detta ska alltså beskattas. Det blir nu dubbel skatt för att få vård och överleva. Det är inte solidaritet att gemensamt finansiera vården eftersom den inte levereras. Det är inte solidaritet att tvinga svenskar att betala vård till invandrare, som är här på lösa grunder, för det är de som överutnyttjar välfärden mest och betalar minst. Det blir snarare som ett påtvingat utlandsstöd - på bekostnad av vår egen hälsa!

Vad kostar en sjukvårdsförsäkring och vilken funktion har den?
Garanterar tillgång till privat sjukvård, vanligtvis inom 2 veckor. M
ed skatteförslaget och ingen privat försäkring, behöver de flesta vänta ungefär 9-12 månader på operation.
Vad den kostar
försäkringen går inte att säga, har bl.a. med ålder, kön och rökning att göra. Kan kosta mellan 4-700 kr /mån. Har du haft någon sjukdomshistorik kan det dock vara ”kört” med att få teckna.
 
I privata sjukförsäkringar brukar ingå en självrisk på 500 - 1500 kr vilket gör att många drar sig för att använda dem och istället vänder sig till den offentliga vården.
Som småföretagare måste de flesta företagare ha en privat sjukförsäkring, eftersom man helt enkelt inte kan vara sjukskriven i månader i väntan på remiss till specialistläkare. Om företagaren inte arbetar så får personen inte in pengar till hyra och mat. Men nu får företagare en extra ”dolkstöt i ryggen” av regeringen.
Att sossarna
och kommunisterna hatar småföretagare är inget nytt.

Sedan så har vi detta flagranta uttalande av socialisterna i frågan: behovet av privata försäkringar "kommer att minska".  Sjuka kommer använda sig av den offentliga vården i högre utsträckning:
Det är ju en förmån, att andra också gynnas betyder inte att det inte ska beskattas.
En allmängiltig regel är att det skall beskattas enkom, för att det är en förmån.
Förslaget väntas ge en miljard! I praktiken kanske hälften eftersom man inte vet hur många som kommer att hoppa av sin försäkring.

Återigen visar den sittande regeringen med hjälp av kommunisterna att alla skall vara jämställda utan tanke på konsekvenserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar