lördag 1 april 2017

Är Johan Rockström seriös vetenskapsman, opinionsbildare eller sagoberättare?

Johan Rockström, är i verkligheten i grunden agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet, med intresse för för Naturresurshushållning. Inom det senare området försvarade han 1997 vid Systemekologiska institutionen på Stockholms universitet en avhandling för doktorexamen inom ämnesområdet Naturresurshushållning, med titeln ”On-farm agrohydrological ...” och har aldrig sysslat med klimatforskning och har ingen som helst utbildning i ämnet.
Han är professor i naturresurshushållning på Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.
Rockströms eventuella bidrag till klimatområdet avser personliga visioner om sakförhållanden, som genomgående avvikit från även de mest alarmistiska scenarios FN:s klimatpanel IPCC någonsin hävdat. Han har veterligt inte publicerat en enda vetenskaplig artikel i den grundläggande frågan om klimatförändringars drivkrafter. Många anser att han erhållit sin professur i ett cornflakes paket!
I stort sett varje söndag sänds ett klimatinslag i SVT-Rapport. Johan Rockström förekommer ofta i dessa inslag. Rockström har via SVT ständigt förknippas med epitetet ”Sveriges klimatexpert” och i den rollen anlitats i ett otal sammanhang i SVT, SR och våra större dagstidningar för att ge expertutlåtanden.
Istället för att ”korrigera” media har Rockström genomgående spelat med och verkar ha uppskattat missförståndet.
I Rapports klimatinslag framgår det tydligt att det inte finns ett ”journalistiskt uppdrag”, annat än att leverera det som uppdrags/arbetsgivaren kräver och det är programchefen som har ansvar för inläggen.

I SVT
påstår Johan Rockström att ”förnekelsen” är över och menar att det knappt finns någon som tvivlar på människans skuld till förment farliga klimatförändringar. De som har avvikande uppfattningar anser han lika trovärdiga som de som säger att jorden är platt. Religion får aldrig ifrågasättas och därmed behöver man inte göra några faktaundersökningar och ”sanity checks. ”
Det är ett både oförskämt och felaktigt påstående och en osmaklig etikettering av tusentals skeptiker och forskare världen över. Avsikten kan inte vara annat än att skapa associationer till verkliga förnekare från en historisk mörk tid.
Verkligheten är att klimatförändringars drivkrafter fortfarande är dåligt kända och i den mån växthushypotesen är allmänt accepterad råder stor osäkerhet om dess faktiska betydelse.

Det är märkligt är att massmedia och SVT inte kan ta ansvar i denna fråga och uppmuntra till en debatt i klimatfrågan. Det som tycks gälla, är att frågan är färdigdiskuterad och att ingen kritik får förekomma mot den gängse uppfattningen.
Det står förstås var och en fritt att tro (!) vad man vill. Den som uttalar en ståndpunkt som sägs baseras på vetenskap har två möjliga utgångspunkter. Antingen accepterar man vetenskapssamhällets konsensus eller så har man en egen vetenskapligt grundad åsikt. Det senare kräver, i det aktuella fallet, att man har en utbildning i fysik och matematik på högsta akademisk nivå kombinerat med forskningserfarenhet som gör det möjligt att kritiskt granska klimatforskningen.
Har Johan Rockström denna utbildning och forskningserfarenhet? NEJ!
Att CO2 är en växthusgas och bidrar till uppvärmning är det ingen som ifrågasätter, men det ifrågasätts om bidraget är av betydande grad eller om det övervägande är naturliga variationer, och det ifrågasätts om en uppvärmning är negativ, en del hävdar att den är positiv, t.ex. genom ökad växtlighet och ökade skördar.

IPCC är inte vetenskap, IPCC är politik förd utifrån vetenskapliga arbeten. Foliehatten
har aldrig grävt ned djupt i någon IPCC-rapport, men har sett ett flertal insatt och kompetenta personer hävda att t.ex. SPM (Summary for Policy Maker), vilket är den sammanfattning som politiker brukar grunda sig på, är full med politiskt drivna teser som inte har stöd i den underliggande forskningen som SPM skall sammanfatta. Vetenskapsmän har lämnat IPCC för att de känner att deras arbete missbrukas och det lär till och med vara en vetenskapsman som tvingades hota med rättsliga åtgärder för att få sitt namn borttaget från rapporten, då han inte ställde sig bakom hur man använde hans arbete och slutsatserna man drog baserat på det.

Agronomen Johan Rockström borde veta att växter behöver ljus, vatten, värme och koldioxid för att bli frodiga. Varför hatar han koldioxiden som många trädgårdsmästare tillför i sina växthus? Vad är han rädd för? Att bli arbetslös när den datorsimulerade klimatbubblan spricker på grund av felaktiga ingångsvärden?
Rockströms påståenden är som att höra en galen "Klimat Maranata Pastor."

Staffan Heimerson "sågar" Rockström efter hans vinter prat  i SR:
”Hade en pastor i Livets ord öst ur sig lika mycket ensidighet skulle ärkebiskopen kontaktat SR för ett genmäle. Men nu var det den kändis som två år i rad av Naturvårdsverkets tidskrift krönts med titeln ”Miljömäktigast i Sverige”. Då är det basta.”
Johan Rockström anser att det råder i det närmaste konsensus bland en majoritet av världens forskare att vi faktiskt påverkar klimatet kraftigt och han menar att vi kan ha nått ”point of no return.”
På det svarar Martin Kinnunen:
”Johan Rockström framstår mer som en opinionsbildare, än som en forskare. Det låter väldigt annorlunda om man läser Kungliga vetenskapsakademiens utlåtande. Man får ofta intrycket att alla tycker likadant, men det har nog blivit en smal korridor kring vad man får tycka i den här frågan.”
Riksdagsledamoten Martin Kinnunen är skeptisk till klimatforskare som Johan Rockström, som han menar för fram ”tvärsäkra prognoser” om hur människan påverkar klimatet.
”Att göra kostsamma utsläppsminskningar i Sverige gagnar inte någon. Det har blivit en smal korridor kring vad man får tycka i den här frågan.”
Att göra kostsamma utsläppsminskningar i Sverige gagnar inte någon. Det kommer inte att minska utsläppen på global nivå, det kommer att skada svenska jobb och svensk tillväxt. Det finns ingen anledning till att vi ska minska utsläppen mest av alla och låta andra länder minska mindre.

Kinnunen har läst Kungliga Vetenskapsakademiens utlåtande om klimatförändringar och forskningsläget. Där är man väldigt tydlig med att man vet inte inte hur allting varierar och allting hänger ihop. Det är väldigt komplicerat, helt enkelt. De bedömer att givet man inte gör någon förändring så landar vi på 1–4 grader. Ligger det på en grad så är det förmodligen inga problem alls. Ligger det på fyra så får det mer dramatiska konsekvenser för vissa. Det bör man försöka motverka, bland annat genom att ha en bra politik för att hantera mer extrema väder. Däremot skall man inte vara orolig för enskilda väderhändelser, som att det är varmare än normalt under en vecka på Arktis ett år. Det är ju inte mer dramatiskt att det var det nu än att det var det under en vecka på 70-talet.

Kärnan i klimatspektaklet är i själva verket det politiska spelet och om det skrivs det alldeles för litet om, trots att motiven borde vara uppenbara för alla normalt seende:
att stärka FN:s roll i världspolitiken,
att öka skattebaserna i västvärlden och
att ta ställning för ett särintresse: kärnkraftsindustrin.

I Sverige har det sistnämnda argumentet varit helt avgörande, i det tydliga syftet att dölja den obehagliga sanningen om det reaktorprogram som enligt Palme skulle rädda oss från backstugornas elände.
Det tycks vara ett misstag av politikerna att förleda människor att tro att de faktiskt skulle kunna få bestämma själva, nu ser vi att sådant inte fungerar…
Politiken anser att de måste fatta de viktiga besluten om hur människor skall leva. Fastän de inte har någon som helst kompetens att göra detta. Deras beslut grundas helt och hållet på politiskt ideologi övertygelse och nu ser vi resultatet – Sverige skall vara ett föredöme för alla världen i klimatfrågan – till vilket nytta?

Man kan säga att MP för vidare en gammal tradition som funnits i årtusenden och gjort politik av den, vad MP sysslar med är egentligen en modern variant av regndans.

Gång efter gång visar det sig att regeringens och politiker i gemen hänvisning till vetenskap, bara är tomma ord. Det är bara deras ideologiska villfarelser som upphöjs till sanning, ivrigt påhejade av särintressen nödtorftigt maskerade till folkopinion.
 
Idag är det 1:a april och för Rockström är det ständigt 1:a april!

Senaste nytt från riksdagen den 1 april!
Riksdagen har precis haft ett möte och avskaffat sig själv och infört riktig demokrati via folkomröstningar!!! Politikerna har insett att de var fult att ljuga och roffa åt sig av folkets pengar via höga riksdagslöner i Sverige och i EU. De kommer att anmäla sig till arbetsmarknadens förfogande imorgon 2/4. De har även insett att EU och FN leder fel och tagit Sverige ur dessa parasitorganisationer. Klimatfrågan som allting annat var ju en lögn, så vi ska börja riva alla vindsnurror fr.o.m. imorgon 2/4. En sanningskommission har blivit utsedd för att komma tillrätta med alla lögner som florerar i samhället. Det ska bli ”fint” att tala sanning igen och svara på varandras frågor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar