torsdag 13 april 2017

Organisationsförbud i Sverige?

Regeringen vill kriminalisera deltagande i terrororganisationer
http://www.svt.se/nyheter/regeringen...organisationer
Regeringen tillsätter en snabbutredning för att kunna kriminalisera deltagande i terrororganisationer som i Norge. Det meddelade justitieminister Morgan Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin på en pressträff på S-kongressen i Göteborg
. Givetvis finns det ett gediget politiskt stöd för det nya organisationsförbudet!


SVT Nyheter:
Sju av åtta riksdagspartier har redan sagt att de öppnar för att kriminalisera samröre med terrororganisationer, enligt en rundringning som SVT Nyheter har gjort
.

Annie Lööf på Twitter:
”Bra att regeringen nu drar igång en snabbutredning för att kriminalisera samröre!”
Man får väl förmoda att det är vänsterpartiet som är det enda riksdagspartiet som inte vill ha en kriminalisering !
Foliehatten förstår att med terroristdådet började det ”brinna” i baken på regeringen! Nu handlar det om att visa sig vara handlingskraftiga och agera snabbt!
En snabbutredningen skall tillsättas som skulle visa sossarna emine
nta förmåga att styra Sverige.

Men Foliehatten har upptäckt att redan
2016-04-30 föreslog regeringen att en organisationsutredningen skulle tillsättas!
Enligt inrikesminister Anders Ygeman skulle utredningen tillsättas i början av 2017 och vara klar 2018!

Med dessa fakta ställer man sig följande frågor:
Varför hade inte utredningen tillsatts?
Vad är anledningen till att den har legat och samlat damm?
Tillväga gångsättet är typiskt för den rödgröna regeringen. Man går ut och meddelar att man tillsätter en utredning för att få tyst på kritikerna och begrava denna känsliga fråga för den rödgröna regeringens vurm för islamister. 2018 är ett valår och de hoppades givetvis att denna utredning skulle glömmas!
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/an...lagstiftningen

När Ygeman deltog i Aktuellt och Agenda "andades" han inte en bokstav om detta.

Morgan Johansson:
I Sverige har det blivit brottsligt att resa för att delta i strider för en terrororganisation och förbudet mot att finansiera terroristorganisationer har vidgats. En utredning arbetar vidare med möjligheterna att kriminalisera ytterligare delar, för att förhindra att personer reser eller deltar i konflikter för terroristorganisationer.”

Morgan Johansson tror inte att den grundlagsfästa föreningsfriheten behöver bli något problem:
”Samma problematik finns ju i Norge, och deras grundlag skiljer sig inte så mycket från vår. Där menar de att det, utan att förbjuda organisationen som sådan, går att förbjuda deltagandet och för det krävs en viss aktivitet. Jag har öppnat för det.”

Norge har alltså en sådan lag och britterna har haft en i flera år. Den infördes för att bekämpa våldsbejakande islamism, men har nyligen också använts för att förbjuda den nazistiska organisationen National Action.

Att varje nation måste sätta sin egen säkerhet före individers frihet, om det är de två alternativ man har är självklart.
Se
dan kommer det att klagas och gnällas en del och vissa terrorister kommer se det som berättigat att angripa Sverige. Men då får man sätta hårt mot hårt och slå tillbaka.
Så fungerar det med revolutionära minoriteter i andra länder, de måste hållas lite i schack. Att vi ser oss som extra goda betyder inget. Andra länder som har sådana här inskränkningar, är inte onda.

Svensk rättvisa bygger på ett individuellt, inte kollektivt ansvar för brott. Alltså att den som döms för något ska ha haft både uppsåt att begå brottet och på något sätt deltagit i eller främjat brottet.

Detta sagt, så kan man överväga ett förbud mot deltagande i organisationer som uteslutande eller huvudsakligen ägnar sig åt brott, om den som deltagit varit medveten om vad organisationen sysslar med.
För en gångs skull håller Foliehatten med Oisin Cantwell, att man bör vara mycket försiktig med den typen av lagstiftning eftersom den lätt kan komma att missbrukas.
Under inga omständigheter bör man göra som Annie Lööf vill och kriminalisera "sympatier" med dessa organisationer.


Sen har
många lite förtroende för att Sverige lyckas genomdriva en sådan lagstiftning, men när nationer står under press så har de inte så mycket val. Sen gnälls det från godhetsfolket om att "historien kommer döma oss" men skyddar man inte nationen har man snart ingen nation. Att vilja göra åsiktsförbud blir extremt svårt.
Bara en sådan sak, ska man sättas i fängelse om man delat en IS-flagga?

Lustigt så fort saker kan svänga. Ena dagen ska vi hjälpa
IS-sympatisörer integreras i landet, sedan händer någon liten "olycka" i Stockholm, för att använda Åsa Romsons ordval och nu diskuteras att begränsa åsiktsfriheten. Vad trodde man egentligen IS är? Någon liten harmlös grupp som aldrig kommer drabba oss eftersom vi är snälla?

Det är en svår pedagogisk uppgift att kritisera ett förslag om "organisationsförbudslag" i efterdyningarna av en terrorattack. Kritiken mot en sådan lagstiftning måste komma från ett konservativt håll, i stil med: "ni spelade hazard med vårt trygga land utan att förstå vad ni gjorde och nu försöker ni fixa det med lagstiftning !
Det vore en önskvärd debatt.


Man kan inte ha en lag som bara förbjuder islamistorganisationer. Det om något vore religiös diskriminering och skulle få domstolarna att reagera. Ett organisationsförbud, om det införs, kommer rimligen att ta sikte på om en organisation förespråkar eller förhärligar våld. Sedan kan det bli så, att tillämpningen av lagen främst drabbar militanta islamister, precis så som skedde i Storbritannien. Men det beror i så fall på att våldsproblematiken finns främst hos dessa organisationer.

I Agenda debatten i SVT preciserade Anders Ygeman att regeringen inte vill förbjuda våldsförhärligande åsikter, bara mer konkret stöd till eller deltagande i vissa organisationer. Detta till skillnad från Annie Lööf, som vill förbjuda också "sympatiserande" med dessa organisationer och spridande av deras åsikter.

Denna regering och tidigare hade haft möjligheter att driv på för att kriminalisera organisationer och medlemskap i sådana organisationer som har brottslighet på programmet. Man hade kunnat motarbeta Hells Angels redan på 80-talet, men man valde bort det. Vid alla tillfällen när man hade kunnat göra något ingripande mot samhällsskadliga organisationer så har man misslyckats.
Skälet är enkelt - våra politiker saknar den moraliska ”staken” i ryggen som krävs för att göra rätt. Så länge man inte orkar och vågar kasta bort det socioekonomiska paradigmet som dominerande förklaringsmodell, så kommer man heller inte att orka och våga ge sig på gangsterligor, terrororganisationer och inte heller medlemskapen i dessa organisationer/ligor.

Egentligen borde man kunna bygga vidare på högmålsbrotten i BrB, närmare bestämt högförräderi, eftersom det är det det är. Systemhotande organiserad brottslighet och terrorism är högförräderi, men man vågar inte öppna den dörren.

Foliehatten tror inte att man kommer att få igenom en sådan lag. Och det av framförallt två skäl:

1. Religionsfriheten. Även om man med rätta kan diskutera huruvida IS och dylika grupper verkligen är drivna av religiös tro så går det inte att avfärda. Eftersom det då även blir en så kallad minoritetsreligion som blir "utpekad" vid en sådan lagstiftning så kommer man att få på tafsen av jurister.

2. Politisk aktivism bland journalister, myndighetspersoner och intresseorganisationer. Det här är människor som både är hängivna och galna, och dessa kommer göra allt i sin makt för att relativisera och förminska de problem som förs fram. Hittills har dessa grupper, bevisligen, haft mycket stor framgång.

Foliehatten skulle inte bli förvånad om en kommande lagstiftning explicit kommer att slå mot Nordiska Motståndsrörelsen. Därutöver tror han på en tandlös lagstiftning som dock innehåller några gummiparagrafer som kan tolkas fördelaktigt vid behov. Ungefär som lagen om hets mot folkgrupp.
Det är ju rätt självklart att PK-partierna, PK-media osv mycket hellre skulle använda det mot "nazister" än mot islamister, radikala muslimer och vänsterextremister och kommunister.
Det juridiska skyddet för religionsfriheten finns dock framför allt på europeisk nivå, eftersom de katolska länderna är mer socialt konservativa än Sverige. När HD sa att det inte var HMF när den där pingstpastorn på Öland kallade homosexuella för en "cancer på samhällskroppen" så hänvisade de till en prejudicerande dom i Europadomstolen.

Foliehatten tror däremot inte att ett förbud mot IS och al-Qaida infiltrerade grupper skulle få juridiska problem på EU-nivå, eftersom flera EU-länder redan har sådana förbud.

Vad gäller den inhemska politiska eliten, var
alla i Agenda rörande överens om att ett sådant förbud behövs.
Annie Lööf ville till och med gå längre och förbjuda folk att "sympatisera" med sådana organisationer, alltså ett rent åsiktsförbud. Förmodligen det mest oliberala förslag
Foliehatten någonsin hört från en svensk politiker.
Vad Annie andemening var i huvudsak är att förbjuda samarbete med IS och att kriminalisera samarbete, ett åsiktsförbud skulle vara svårt eftersom då måste hela Koranen förbjudas, även om IS inte följer Koranen så har de ändå korrekta citat från Koranen som de tolkar enligt sin agenda.
Lööf vill faktiskt förbjuda folk att sympatisera med dessa organisationer medan Ygeman vill värna om åsiktsfriheten och bara förbjuda konkret samarbete. En stor skillnad, och de rök ihop rejält om detta under Agenda debatten.
Frågan är om Lööf ens själv visste vad hon ville, men ingen tror att hon kommer att vinna gehör för det som hon menade.
Lööf är inte insatt egentligen eller påläst om så här svåra frågor, bara det att hon stått i intervju och förnekat att hon ville ha helt fria gränser talar sitt tydliga språk trots att det är väl dokumenterat.

Många svenskar inklusive regeringen, riksdagspartierna och media tror fortfarande på propaganda myten om de ädla syriska rebellerna som slåss mot den ondskefulle diktatorn utan att förstå att al-Nusra och deras allierade är samma skrot och korn som IS. Så visst finns det en betydande naivitet i Sveriges syn på militant islamism.

Här ser vi verkligen den liberala och socialistiska lösningen: bara vi inför rätt lagstiftning så ordnar sig allt. Att införa dylik lagstiftning för att hantera islamism i ett samhälle, samtidigt som detta samhälle har beröringsskräck inför samma islamism, är förstås helt meningslöst.
Det är skandalöst att man föreslår sådant som organisationsförbud och förbud att sympatisera med åsikter, plus att det tydligen är lastbilarnas fel, för nu ska man kräva nya metoder för att hindra att vem som helst kan köra lastbilar.
Det är väl ganska uppenbart att svenska politiker vill använda hårdare terroristlagstiftning för att förbjuda nationalistiska organisationer. På så vis välkomnar de säkert fredagens terrordåd i Stockholm. Islamistisk terror går inte att komma åt genom organisationsförbud. Inte ens Annie Lööf kan vara dum nog att tro något annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar