onsdag 10 maj 2017

40 miljarder saknas hos kommunerna!

Kostnaderna för regeringens havererade invandringspolitik vältras över allt mer på kommunerna. Nu börjar vi se resultaten av denna vansinnespolitik med invandring och ekonomisk doping. Nu tar pengabidragen slut och kvar står kommunerna med kostnaderna.  
 
I SKL:s kalkyl skriver man att de beräknade kostnaderna ökar med 67 miljarder mer än de beräknade intäkterna.

67 miljarder!!!
SKL: ”Även om ökade statsbidrag och resultatförsämring skalar bort 27 miljarder innebär det att kostnaderna skulle behöva öka med cirka tio miljarder kronor mer per år för att alla ska kunna erbjudas samma välfärd som i dag. Bakgrunden till detta är en kraftig befolkningsökning i form av nettomigration liksom födelseöverskott. Detta i sin tur leder till brist på arbetskraft bland lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor vilket gör att kommunerna tvingas ta in hyr personal.”

Åtgärderna som
SKL direkt föreslår är höjda skatter, höjda avgifter och statliga stödbidrag.
 
Och så i år igen. Har något överhuvudtaget gjorts för att få ordning på situationen?
Nu är det väl "äntligen" dags snart. Poppa popcornen, för snart ska skatterna upp rejält.
Det kan bli spännande lagom till valet! Hur ska det motiveras när allt blir sämre, men skatterna tickar uppåt.

Vad invandringen gör med landet ute i kommunerna är helt enkelt det, att det omvandlar tidigare ekonomiskt livskraftiga kommuner till Malmö.

Hult
sfreds kommun hotas med miljonböter av IVO eftersom man inte längre har råd att ge "de nya kommuninvånarna" alla de bidrag som de har rätt till. Det som blir intressant att se är var Hultsfreds kommun skall ta pengarna till böterna från, skolbarnen eller pensionärerna?

Liksom Malmö så kommer de bara att kunna överleva om staten tillför stora bidrag, för att täcka upp de massiva kostnader som den massiva invandringen medför och medfört. Detta håller naturligtvis aldrig på lite sikt om ens i närtid. Kraftiga skattehöjningar redan i realtid kommer inte folk att acceptera.

Brytpunkten nås och något annat föds. Sverige är för evigt förändrat och inga..inte ens SD..kan ändra på det. Hur länge det skall ta innan nattväktarstaten på allvar är införd?

Ladorna är tomma... men det finns gott om utrymme i Sverige i ladorna!
Magdalena fick behålla sin vårbudget av topp-klass i en månad ungefär..

Snacka om att denna regering dribblar med siffrorna.
Man kan också se det som från överskott på omkring 10 miljarder till -67 miljarder i underskott. Det är inte ett litet räknefel det...

I SVT Rapport står vår finansminister och förklarar att de prognostiserade underskotten beror på en åldrande befolkning och att vi föder fler barn. Vilket ställer krav på ökad bemanning och fler lokaler i kommunerna. Inte ett ord om invandring.
Dagens fake news! Man häpnar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar