onsdag 3 maj 2017

Sverige hade svängdörrar och inget gränsskydd den 12/13 april!

SVT Rapport uppgav samma dag som attentatet i Stockholm att samtliga tullposteringar vid Sveriges gränser var inoperativa=öppna ifrån fredags eftermiddag fram till lördag förmiddag.

Tullen ansåg att det förelåg ett förhöjt hot vid våra gränser och ville beväpna sin personal, en fullt rimlig begäran. Vakthavande befäl godkände beväpning av personal, efter begäran om handräckning från Polis. Handräckning betyder stöd, och tullens uppgifter kunde t.ex. vara att bistå polis vid avspärrningar, transport m.m. så polisen kan frigöra sina egna resurser.

Helt rätt beslut av tullens vakthavande i ett sådant läge. Men sen fegar Tullverkets ledning ur och ger kontraorder och skyddsombudet markerade tydligt sitt missnöje genom att tvinga fram ett skyddsstopp, att ta samtliga tullare som var i tjänst, skulle tas ur tjänst, eftersom ledningen klart markerar misstro mot den egna personalen!
Skyddsombudet ansåg att Tullen riskerade att inte kunna utföra sitt jobb, eftersom de inte tilläts vara beväpnade. Skyddsombudet menade att tullpersonalen inte kunde lösa en potentiell konfrontation med beväpnade terrorister, om de inte tilläts att bara vapen? I det fallet måste de ändå ta hjälp av polisen och blir därmed en förlorad resurs som man skulle kunnat nyttja om de hade fått bara vapen. 
Nästa gång så vet cheferna vad som händer, ifall de fattar ett lika korkat beslut.

Skrämmande vilken tankegång Tullens ledningen har. Tullen, ska skydda gränserna, dom borde vara först på plats bland annat då riket är under attack. Övar dom ens på sådana scenarion? Eller är det bara att stå och rota i väskor dom övar på?

Ingenting blev plötsligt så mycket farligare att man inte kunde ställa upp en dag som denna. Alla dagar i tjänst kan däremot innebära fara så beväpnings frågan är mer än befogad.

Foliehatten anser att det var ett extremt bra beslut av skyddsombudet. Det är helt ”jävla” galet att vi har fullt med tulltjänstemän som har tillgång till tjänstevapen, och är utbildade för det, men inte får bära det. Givetvis ska våra uniformerade tulltjänstemän vara beväpnade, istället för som idag när bara tullkrim bär tjänstevapen.

Tullverket är även en brottsbekämpande myndighet, med egen utredningsavdelning Tullkriminalen. Man driver egna utredningar och gör egna tillslag mot personer och hus/hem, med beväpnad personal.
 
Beväpning av tullpersonal och kontraorder från ledningen, är Sverige i ett nötskal. Höga chefer inom statliga verk kan inget om verksamheten, utan är politiskt tillsatta och sätter juridik/rättigheter/värdegrund, över den faktiska verkligheten.

Tydligen var ledningen totalt omedvetna om att Tullverket har rätt som myndighet att beväpna sin personal enl. ”Förordningen 2016:1332 med instruktion för Tullverket”
Det finns gott om Tullare som har utbildning för att bära tjänstevapen.

Det finns det interna styrdokument där det framgår att Tullverkets personal endast får beväpnas efter beslut av vakthavande befäl eller motsvarande. Det framgår också att personal vid gränsskyddet endast för beväpnas i syfte att bistå personal från Tullkriminalen i deras arbete, samt att tjänstevapnet endast får bäras till civila kläder, alltså inte till uniform.
Även om det finns "vanliga uniformerade tullare" vid våra gränser, som är utbildade att använda tjänstevapen och som är tilldelade ett tjänstevapen, så ligger det tjänstevapnet inlåst under tiden som de tjänstgör i uniform ute på gränsen. För arbetet på gränsen finns inte med i de styrande dokumentet som ett skäl för att få bli beväpnad.

Kontraordern kom från Övertullsnoken Therese Matsson, jurkand, tingsnotarie, skattejurist, snutchefsutbildning, snutchef, Säpo, rikskrim, tullsnokchef.
Hon tog beslutet inga ”pitoler” till Tullen.  Klart att det var ett helt felaktigt "fegt" beslut. Sverige måste beväpna sig. Hon vill inte hantera, att de skulle hända något om en tullare "stöp" och hon måste gå på begravning. Men det kommer i all fall att hända snart, utvecklingen går mot mer våld terror och vapen som vill genom gränskontrollerna. Hon kanske tror det räcker med att blunda?

En majoritet i det här landet har valt fram en feministisk regering så därför är det rimligt att Tullen inte får beväpna sig.

Det måste väl ändå ses som ganska officiellt nu, att Sverige blivit en bananrepublik. Något liknande hade aldrig någonsin under några som helst liknande omständigheter skett i ett normalt land. I ett normalt land hade beväpnade vakter posterats ut till Tullen, så de inte behövde fråga efter vapen.
 
Foliehatten undrar om skyddsombudet kan ta regeringen ur tjänst också, om det börjar bli för jobbigt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar