söndag 7 maj 2017

Kyrkovalet 2017 – är det dags att göra kyrkan opolitisk!

Söndagen den 17:e september 2017 är det kyrkoval. Då ska medlemmar i kyrkan välja (politiska) representanter till kyrkans församlingar – kyrkomötet, högsta beslutande organ, stift och samfälligheten. Det är ett viktigt val.
Skall kyrkan och kyrklig verksamhet i framtiden fortfarande vara politisk eller skall man kasta detta ”ok?” Redan nu börjar de politiska partierna forma sina valplattformar, hemsidor och kampanjer.

Sedan senaste
kyrkovalet 2013 har mycket hänt inom kyrkan. En ny ärkebiskop, Antje Jackelén har tillträtt. Den svenska kyrkan har fått se en allt mer politiserad kyrka. En kyrka som är politiskt korrekt ut i fingerspetsarna och har övergett allt, vad den kristna tron står för.
Svenska kyrkan av idag, vurmar för invandringen till Sverige, man gömmer invandrare i sina lokaler, man välkomnar Islam att ta mer och mer plats i vårt samhälle, man försvarar värderingar som inte tillhör en tidigare Svensk kyrka
och står långt ifrån värderingarna vi haft inom svensk kyrklighet.

Allt fler medlemmar har valt att lämna kyrkan efter Ärkebiskop Antje Jackelén svepande formuleringar och hennes ståndpunkt, att dialog är det bästa sättet, att möta det ökande islamistiska hotet och attacker på kristenheten. Jackeléns citat ur Bibeln, att vi alla tror på samma Gud har knappast gjort Svenska kyrkans kristna profil eller stödet för utsatta tydligare. Snarare tvärtom. Att kyrkan politiserats med invandringsvurm och vurmande för Islam är extremt illa. Än mer illa att man tycker det egna korset är en provokation som ska gömmas.
 
Har kyrkan en gång blivit politiserad kommer det vara svårt att få det ogjort. Precis som alla andra offentliga institutioner i Sverige är det extremvänstern som tagit över makten. Svenska kyrkan klarar inte ens av att stå upp för förföljda kristna runt om i världen så varför skulle någon engagera sig i Svenska kyrkan p.g.a. religiösa övertygelser?
 
Många medlemmar känner att det nu, är än viktigare att ta tillbaka kontrollen, för att värna om kristna värderingar. Medlemmar fattar inte hur man kan vara så ”sjuk”, att man som präst låter en kyrka fungera som moské, vilket nu svenska präster pratat om. De är inte kristna längre, utan bedriver ett självmord av den kristna läran. De ”skiter” sedan fullständigt i att den kristna läran står under attack överallt i världen och uppmuntrar till invandring av just, den skara människor som nu stått för denna attack d.v.s. muslimer.
 
Självklart skall kyrkan i respektive land verka efter vad som är viktigt i det landet, efter dess traditioner och dess värderingar. Därav skiljer sig den evangelisk-lutherska kyrkan åt från den romersk katolska.

Valet 2017 handlar definitivt om förutsättningarna i Svenska Kyrkan och många vill se att den bli svensk igen, istället för att den vurmar för invandring och Islam i Sverige och att man ska slippa höra från kyrkans företrädare, att man borde skämmas för sitt kors. Det är provokativt!
Svenska Kyrkan bör stå upp för att män inte har rätt att slå sina fruar, ha fyra fruar, kunna hålla henne hårt och inte låta henne gå ut utan sina manliga familjemedlemmar? Det är sådant Svenska Kyrkan bör arbeta för!

Nej, Svenska Kyrkan ska aldrig någonsin tolerera typiska beteenden eller värderingar som hör hemma i
Mellanösterns sämsta exempel på muslimska länder.
Jesus är kristen och står för kristna värderingar, som är långt från typiska värderingar inom Islam och i Mellanöstern.
 
Kyrkovalet är inget religionsval. Det är ett val av representanter inom Svenska Kyrkan. Medlemmar behöver knappast vara särskilt troende på ett speciellt vis, för att värna om kyrkor, kyrkogårdar, kulturarv, gamla psalmer och hur kyrkan ska utforma sin politik de närmaste åren. Dom flesta döps, gifter sig och begravs inom Svenska Kyrkan trots allt. För många är det viktigt att svenska traditioner förs vidare och fortsätter leva genom och inom Svenska Kyrkan.
Det är nog få av Svenska Kyrkans 6 miljoner medlemmar som är så särdeles troende på så sätt.
För den som är intresserad av att veta mer om hur denna process av vänster extrism har gått till, kan med fördel läsa Omvägen om Gud av prästen Annika Borg och Eli Göndör. http://timbro.se/allmant/rapporter/o...ionsbildningen

Inför år
ets kyrkoval finns det all anledning för medlemmarna, att diskutera vad Svenska Kyrkan har varit, har blivit och borde reformeras till. All politisk kraft för att återskapa den traditionella Svenska Kyrkan bör mobiliseras, ty detta är ett kulturarv av helt avgörande betydelse för landet och svenska folket.
Kan nämnas att Foliehatten lämnade kyrkan när Jakelén tillträdde!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar