onsdag 10 maj 2017

Arbetslösheten stiger – startskottet för en lågkonjunktur?

Antalet arbetslösa stiger för första gången sedan 2013, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. 8% arbetslöshet i högkonjunktur. Räkna med ca 14% i en mindre lågkonjunktur och upp mot 20% arbetslöshet vid en stor nedgång. Då blir det ett mångkulturellt grekiskt inferno! Egentligen har statistiken manipuleras. Det räcker med att du går på ett jobbcoachprogram eller jobbar 1 timme i veckan för att tituleras som sysselsatt. Arbetslösheten är så mycket högre än vad statistiken säger.

En anledning är att många av de invandrare som kom till Sverige hösten 2015, nu räknas in i statistiken av AF. En oklarhet i statistiken är om invandrare klarat av kravet, att de skulle gå klart SFI och svenska som andra språk innan AF tar dem under sina vingar. Inte för att det gör dem speciellt mer anställningsbara.

Eftersom konjunkturen går i cykler kommer en lågkonjunktur, förr eller senare. Hur djup nedgången i ekonomin blir beror bland annat på hur väl rustad arbetsmarknaden är för olika typer av förändringar. Att arbetslösheten ökar i en högkonjunktur är ett starkt svaghetstecken för
varje ekonomi, eftersom det betyder att den kommer öka ännu mer i en lågkonjunktur. Eftersom arbetslöshet är dyrt för staten är detta ett problem som måste lösas väldigt omgående.
BNP faller per capita och de negativa räntorna kan därför ligga kvar. Länge. Ingen kris bara en högkonjunktur med obefintlig tillväxt som inte rubbar prisstabiliteten.

Alla skuldsatta och räntekänsliga hushåll kan andas ut när de kan bo kvar i sina hus och köra sina nya fina bilar några år till. De socioekonomiska problemen som följer med 100.000 nya medborgare varje år täcker vi upp med underskott, som lånas upp till nollränta på finansmarknaden. Skattehöjningar är inte att tänka på, det får kommunerna fixa på något sätt.
Genom invandring har vi fått mer arbetslöshet. Men invandring har också skapat många jobb åt svensken i något som kallas välfärdsindustrin, där de flesta i små Norrlands kommuner idag har sina jobb. Tar man bort invandrarna, så faller denna industri. Vad kommer svensken att jobba med då? Producera varor billigt gör man i Kina och andra länder i Asien. Vad är det svensken skall jobba med i dessa Norrlands kommuner?

Det är
helt uppenbart att Sverige är i fritt fall och man försöker vinna tid sedan 80-talet med att blåsa upp bubblan med låtsasjobb åt arbetslösa svenskar.
Sanningen är de där jobben krävs för att hålla 50% av BNP under armarna, dvs offentlig sektor. De har bolån och billån de också.
Men det gäller även den privata sektorn. Det är bara titta och se vilka företag som startas och som är "lönsamma": Välfärdsföretag.
Dessa kom till i stor skala under Reinfeldts tid och de fortsätter än idag, att utgöra kärnan i svensk ekonomi.
Bert Karlsson är ett bra exempel!
Många anser att startskottet på Sveriges ekonomiska kris gick hösten 2015! Det vi fått höra av politikerna är att vi har en högkonjunktur sedan "förra krisen" 2008. Men vad exakt är det som har skapat denna "högkonjunktur?"

Detta fattar inte alla
Svenssons som utgör 99% av väljarskaran i det här landet. De har hört att SCB presenterat upptrissade lyckosiffror via MSM och de köper rubbet! SVT rapport hade ett inslag om detta i går kväll.

Det
vi nu ser, är ett långt 10.000 meters lopp där kraschen sker långsamt. Och det är den farligaste typen av krasch man kan ha, då den äter sönder Sverige inifrån.

Kommuner och landsting får fe
edback. Staten höjer skatter för täcka utgifter. Företagen har svårt att växa, för det saknas utbildad kompetens. Det saknas bostäder, vilket gör att kompetensen inte kan flytta dit jobben finns. Exporten totala tjänster och varor har stått still sedan 2007. Vårdens utgifter skenar. Skolans betyg dalar. Banker lånar ut hejvilt. Pengar skapas artificiellt p.g.a värden på bostäder ökar, inte p.g.a en riktigt BNP.
När det tar stopp för detta pyramidspel och det inte går höja mer skatter så kommer haveriet. Men än så länge går det pressa ur lite till.

Löfvén har ju lovat oss att vi ska ha lägst arbetslöshet inom EU till 2020.
Men det ser ju lite kämpigt ut just nu, vi har 14 länder med lägre arbetslöshet i EU och bara 13 st med högre arbetslöshet.

Framme vid år 2020 så kommer dom som då är arbetsföra, att vara en av fyra=25% nyanlända, dessa hittas i någon form av sysselsättning och vi vet alla att vi inte menar fulla 40 timmarsveckor, utan alla former av sysselsättning, några timmar SFI i veckan, resten skall försörjas på något annat sätt. Kakan skall delas av fler.

Även exporten sjunker när invandrarna blir folkbokförda. Det beror på en lustighet i SCB:s statistik, man jämställer dom asylsökande med vanliga turister som kommer hit och spenderar sina egna pengar under sin semester. En vanlig turists pengar bokförs på exportkontot, dvs vi säljer en tjänst/vara till någon från ett annat land, vilket är en form av export och helt logiskt. Nu betraktas dessa inte längre som ”turister” i statistiken och exporten sjunker som en konsekvens.
 
Riktig tillväxt och ökning av välstånd skapas bara utav riktiga jobb i riktiga företag. Det är dåligt för imagen att låta sådana grundläggande faktorer påverka politiken i Sverige. Det visste både Reinfeldt och Borg samt senare också Löfvén.

Några ekonomer anser att det är klarlagt, att den stora invandringen till Sverige har handlat om att reglera lönerna. Politiker pratar  öppet om s.k "enkla jobb", där syftet är att hålla lönerna nere. Med tanke på hur många yrken som automatiserats bort, samtidigt som nya yrkeskategorier kräver specifik kompetens, så kommer det bildas en stor grupp, både utrikesfödda och svenskar som kommer utföra slavliknande uppgifter, för en kraftigt reducerad lön.
Det är väl ingen som tror att politiker har lekt Moder Theresa? Allt är givetvis en politisk justering, där stor invandring har varit ett verktyg för att åstadkomma ett väl kalkylerat utfall.

Det anses i det politiska Sverige bättre att gå hundratals miljarder i ofinansierade underskott, samt pressa in hushållen i en ekonomisk situation, där de rekordskuldsätter sig flera hundra procent av disponibel inkomst.
BNP-utspädningen i takt med skuldsättningen var dock ett förhållandevis imponerande sätt att blåsa upp kreditbubblan ytterligare efter år 2008.
Men politikerna lämnar efter sig ett land i totalt socioekonomiskt förfall, när lågräntepolitikens excesser ska betalas. Vänta bara tills de väljer att höja räntan, det är då det roliga börjar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar