fredag 19 maj 2017

Kontrollen av in- och utförsel av ”olagligt” gods läcker som ett durkslag!

Det svenska samhället har totalt tappat kontrollen över lag och ordning. Istället för att satsa mer resurser på vad som smugglas in i landet och allt stöldgods som går ut ur landet har Tullen istället fått minskade resurser. I praktiken innebär det att de inte kan fullgöra det de är ålagda att göra - kontrollera in och utförsel!
Tullen i Malmö tvingas ofta släppa in vissa bilar i Sverige, trots att man misstänker att de smugglar vapen eller droger. Orsaken är underbemanning och när den enskilde tulltjänstemannen - som arbetar utan tjänstevapen - anser att det är för stor risk att göra en kontroll.
Jan Martinsson, fackordförande för tullen i Malmö: ”Vi drar oss för att plocka ut en bil med exempelvis fem stycken som tillhör något kriminellt band, eftersom vi inte har tillgång till någon backup. Det är framförallt nattetid och vid tillfällen då tullen är underbemannad, som personalen tvingas släppa förbi misstänkta fordon. Tullen känner till, att just i Malmö är det mycket vapen. Man kan säga att polisen har en viss skyldig att hjälpa oss, men den hjälpen kommer att ta alldeles för lång tid, om något skulle hända.”
Enligt Jan Martinsson borde antalet tulltjänstemän i Skåne och Blekinge vara dubbelt så stor som den är i dag, för att kontroll av fordon och personer in i Sverige ska fungera tillfredsställande.
I ett debattinlägg i Sydsvenskan skriver Johan Lindgren, för Tull-Kust, det fackförbund som organiserar anställda inom Tullverket och Kustbevakningen:
"Det är hög tid att regeringen tar sig an den gränsproblematik, med ökad smuggling av vapen och droger, som finns i Skåne. Oförmåga att visa sig handlingskraftig mot kriminalitet och smuggling kan slå hårt mot de partier som inte är villiga att sätta in tillräckliga åtgärder.”

Det är inte bara den ökade smuggling som är ett stort problem, men även stöldgods som förs ut ur landet. Bara i år har antalet stölder av båtmotorer ökat med 30%.
I Tullverkets uppdrag ingår inte att förhindra utförsel av stöldgods och en lagändring måste till för att utöka myndighetens befogenhet.
Att det
i stort sett är svängdörrar hos Tullen är väl ingen nyhet. Det här landet styrs i mångt och mycket på ett så löjeväckande och katastrofalt sätt att en parodi på parodin står sig slätt i jämförelse!

För att komma fram till ett beslut måste man första ta till politikernas paradgren: en utredning som antingen slutar med ett förslag, om det varit mycket skriverier i media. Men oftast begravs frågan, för ett beslut om några år och då hoppas politikerna att frågan är glömd.
Signalerna vi nu ger omvärlden är att vi är retarderade idioter som inte kan stå emot någonting alls, smuggling och utförsel av stöldgods ”as usual!”


Tullen gör flest kontroller vid Öresundsbron och mellan Helsingborg och Helsingör. De senaste åren har en tydlig trend kunnat dokumenterats att förutom smugglingen av cannabis, kokain och heroin har beslagen av vapen och farliga föremål ökat.

Enbart i Malmö och Helsingborg beslagtog Tullen till exempel 25 kilo heroin
och drygt 950 vapen under förra året. Det är en ökning med 44 procent på två år. Samtidigt råder det ingen tvekan om att dessa beslag bara är toppen av ett isberg.

Idag är det inga som helst problem att få tag i insmugglade varor som vapen, narkotika och alkohol. Den organiserade brottsligheten är i hög grad beroende av en icke fungerande gränskontroll. Ett av problem är den dåliga samordningen av brottsbekämpningen, men framför allt brist på resurser och personal. Flera myndigheter är inblandade och det största ansvaret vilar på polisen, men även Tullen är inblandad. Polisens konfiskeringar är bara ett ”nålstick” och det smugglas snabbt in det som konfiskerades.
Det absolut effektivaste brottsbekämpningsmetoden är att Tullen gör stora beslag vid gränsen av det som smugglas in, än att Polisen letar efter små knarkpåsar på gator och torg.

Enligt Tullverkets underlag för 2018 års budget, som lämnats till regeringen, måste antalet anställda minskas med 135 heltids tjänster och de anställda som går i pension ersätts inte nästa år, om inte mer pengar tillförs. Det blir det ännu större svängdörrar


Ett stort problem är alla stölder som genomförs i lantbruket och de som säljer lantbruksmaskiner har de senaste åren varit utsatta för enormt mycket stölder. Tjuvarna vet exakt vad de är ute efter, dyra traktorer, gps eller växtskydd.
Båtmotorstölderna har länge varit ett gissel för svenska båtägare och det stjäls varje år utombordsmotorer för mer än 100 miljoner kronor och i år har det ökat med 30 %. Kostnaderna ersätts till stor del via försäkringar vilket försäkringsbolagen tvingas bemöta med höjda premier.


Nu måste regeringen ta sitt ansvar och koncentrera insatserna till de gränsstationer som tjuvarna måste passera. Det är hög tid att vi i Sverige slutar stå handfallna inför stöldligornas framfart. Därför bör och skall Tullverket snarast ges utökad befogenhet att ingripa när man misstänker att det handlar om utförsel av stöldgods.
Nu är måttet rågat anser Svedea och menar att tullen måste ges befogenhet och uppdrag att agera för att stoppa utförseln av stulna båtmotorer.

Internationella ligor stjäl i Sverige. Stöldgodset förs huvudsakligen österut på de bilfärjor som trafikerar Östersjön. I Östeuropa är nyare båtmotorer hett eftertraktade på hälarmarknaden och eftersom ingen utförselkontroll förekommer är risken för tjuvarna att åka fast mycket liten.

Många känner stor frustration över att inget görs från statsmakten, trots att det över en tioårsperiod handlar om värden för miljardbelopp som förts ut ur landet. Statsmakterna visar en stor nonchalans inför problemet vilket är totalt obegripligt med tanke på omfattningen.
Hos Svedea har antalet utombordarestölder hittills i år varit närmare 40 procent fler än 2016. Av de inbetalda premierna för båtar med utombordsmotorer av nyare datum går idag närmare hälften till stölder. En minskning av stölderna skulle möjliggöra markanta premiesänkningar.
Det är förståeligt att trafiken fortsätter när risken att åka fast i en gränskontroll är i det närmaste obefintlig. Inte ens i de mest uppenbara fallen får tullen ingripa på egen hand mot misstänkta tjuvar.

Sverige i ett nötskal – vi har en regering som bara tittar på, medan tjuvarna får härja fritt! Ordet skandal räcker inte till!

1 kommentar:

  1. JA du, hela armadan av politiska partier gör ALLT för att sänka landet så snabbt som möjligt. Landet faller lika snabbt som Twin Towers. Alltså, vi är utsatta av en terrorregim.

    SvaraRadera