onsdag 10 maj 2017

Den dödsdömda vindkraften!

Alla med minsta lilla sunda förnuft och inblick ser hur ett vindkraftverk och marknaden fungerar, de inser att vindkraften är dödsdömd, utom den totalt inkompetenta rödgröna regeringen som vill ersätta kärnkraften med ännu mer vindkraft. Ordet konsekvensanalys existerar överhuvudtaget inte, hos den ansvarige ministern Baylan.
 
Det Baylan inte vill inse är att vindkraftens mest kännetecknande egenskap är dess stora nyckfullhet: En vanlig vecka kan effekten svänga i förhållandet 1:10, nästan varje dag och den blir noll, då det blåser för lite eller för mycket. Detta inträffar oftast varje vecka eller månad. Det kan gälla hela landet under en hel vecka.


Innan vindkraftsutbyggnaden hade Sverige en väl fungerande elmarknad, som mötte alla behov. Sedan politikerna drabbades av ”grön hybris” = Centerpartiet, Miljöpartiet men även Socialdemokraterna. Politikerna insåg redan från början att ett vindkraftverk aldrig ekonomiskt skulle gå runt, men de såg till att införa subventioner till vindkraft.
Med subventioner pressade politikerna in mera kapacitet,
fast det inte fanns något behov av detta.

En tioåring kan räkna ut,  att pressar man in mer elproduktion på marknaden, är det en självklarhet att elpriset går ner.
Elpriset har gått ner
till de konventionella verkens marginalkostnader, vilket betyder att kapitalet i dessa anläggningar reducerats till skrot.
Vattenfall s
kriver i sin senaste årsberättelse, att de anser att det inte är ekonomiskt försvarbart, att lägga mer underhållskostnader på vindkraftverken. Detta trots att Vattenfall har en strategi att satsa på förnyelsebart och vindkraft. Vattenfall avskrev 36 miljarder kronor häromåret.

Samtidigt som politikerna pressat in mer kapacitet, har man genom kampanjer fått hushållen att spara mer el. Flera elintensiva företag har lagt ner sin verksamhet (tidningspapper) eller genomfört energibesparingar. Det har lett till mycket stora elöverskott.
I slutet av februari nådde priset på elcertifikat ett nytt bottenrekord. Det är de lägsta priserna man sett sedan elcertifikat marknaden kom till år 2003. Förra året exporterades över tio procent av all el som producerades i Sverige och exporten har ibland fått exporteras till negativa siffror!

Alla i branschen ser hur situationen ser ut. Men den rödgröna tycks sova sin ”Törnrosasömn!”
Att Löfvén fått göra eftergifter till de ”gröna khmerernas” är ställt utom allt tvivel, omställningen och klimatet som är Miljöpartiets stora paradgrenar. För Sverige är Miljöpartiet en total och fullständig katastrof. Foliehatten hoppas verkligen att partiet åker ut ur riksdagen och förpassas till soptippen där deras politik hör hemma!
 

Många ägare av vindkraftverk riskerar att förlora stora pengar de närmaste åren. Den kraftiga utbyggnaden har pressat priserna. Dessutom är de senaste vindkraftverken så mycket mer effektiva än sina föregångare, vilket gör att de gamla slås ut. När de konventionella verken blir olönsamma, läggs de ner.
Foliehatten träffade häromdagen en vinkraftsägare som var förbannad. Han förlorar miljoner idag. Han ansåg att han blivit lurad! Gissa av vem!

Det är också naturligt att nästan alla som de senaste åren planerat att bygga ny vindkraft nu drar öronen åt sig. Även om vindkraft är den billigaste energiformen, att bygga ut med elcertifikaten. Problemet är elpriserna ligger på bottennivå och kommer att göra så ett tag till. Därför har det nu blivit tvärstopp i utbyggnaden.

Idag får vi via elnotan betala el tre gånger:

1. För att den skall produceras.

2. För att subventionera den totalt olönsamma vindkraften.

3. För att subventionera vanliga kraftverk, så att de inte läggs ner.

Denna exceptionella ekonomi har motiverats av kampen mot “den globala uppvärmningen”, som påstås bero på våra utsläpp av koldioxid. Inget kan vara felaktigare. Uppvärmningen har stannat upp och de senaste nätterna har det i Sverige varit, de kallaste på 70 år! Var är alla klimatalarmisterna?
Med den ökade halten av koldioxid i luften, har den bidragit till att planeten blivit grönare, skördarna ökat med 20%, öknarna har minskat med 10% och världens fattigdom har minskat. Utsläppen har varit välgörande för hela mänskligheten. Koldioxid påverkar inte klimatet mätbart, “Koldioxidens verkan på klimatet“. Alla inser detta utan den ”rabiata” Lövin!


Med vindkraften nämns ofta som ett av de miljövänliga alternativ som i längden ska ersätta fossila bränslen och kärnkraft. Inget kan vara felaktigare!


Med sitt sanslösa agerande har den rödgröna regeringen själv försatt sig, inför ett delikat problem. Efter förhandlingar med Norge har regeringen beslutat att det ska ske en fortsatt snabb expansion av förnyelsebar energi i Norge och i Sverige. Fram till år 2020 ska produktionen i stort sett fördubblas i Sverige.

Hur det ska gå till när ingen i dagsläget vill bygga nytt är ett mysterium.

Varför går ingen ansvarig inom regeringen in på Svenska Kraftsnärts kontrollrum och ser hur produktionen ser ut?
Då kanske ett ljus går upp för dem!
Produktion idag:  19 285
Kärnkraft                8059
Värmekraft                986
Vindkraft                   449
Vattenkraft              8964
Förbrukning          17990

Överskott                 1295

Om kärnkraften skall läggas ner och ersättas av mer vindkraft, innebär det att vindkraften behöver byggas ut TJUGO gånger!

Problemet med vindkraften kvarstå: Ingen el vid vindstilla och kallt väder! Konsekvens blir att svenskarna kommer att få frysa och elransonering måste införas.
En helt sanslös politik som den rödgröna regeringen för!


Den rödgröna regeringen säger sig värna om miljöproblem! Inget kan vara mer felaktigt och i själva verket är det ”skitsnack!”

Vindkraften blir bara större och större och med dem stora hälsoproblem och myndigheterna tar inte detta nya problem på seriöst allvar!
Många som bor nära stora verk klagar på huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, depression, etc.
Människan uppfattar inte ljud med frekvenser lägre än 20 Hz, Hertz = antalet svängningar per sekund. Vindkraftverkens buller har ofta frekvenser omkring 1 Hz, infraljud. Bl.a. komprimeras luften, då en vinge passerar tornet. Vingen kan vara 80 meter lång och 4 meter bred, vilket blir 300 kvadratmeter, som alltså fungerar som ett högtalarmembran. En riktigt stor högtalare kan ha ett membran med diametern 14 tum, 35 cm. Ytan är en tiondels kvadratmeter.

Vingens buller blir flera hundra gånger starkare än från högtalaren, men branschens bullermätningar har satt infraljudets styrka till noll, “buller från vindkraftverk“.


Infraljudets egenskaper skiljer sig markant från vanligt buller. De låga frekvenserna dämpas mindre av växtlighet och bebyggelse samt går runt byggnader och kullar. Därmed når det längre än vanligt buller. Infraljudet går genom fönster och väggar samt kan förstärkas genom resonans i rum med vissa mått. Så har man mätt tiofaldig bullernivå inomhus jämfört med den utanför huset.

Myndigheterna som skall kontrollera och bevilja nya verk måste skaffa instrument, som mäter bullrets absoluta styrka för frekvenser lägre än 20 Hz. kommer också antalet platser med goda vindlägen, som kan bebyggas, att bli väsentligt färre.
Det svenska folket är bekväma och sväljer vad som helst som inte kräver några större uppoffringar.
“Makten över klimatet” var en publikation, som fick media att
gå upp i spagat och ge upp ett illvrål av global förtjusning. Yttersta domedagen har proklamerats med varierande uppslutning. Efter det att Röntgen fått Nobelpriset såldes röntgensäkra damunderkläder ett par år.
 

Det finns ingen gräns för “idioten” i Sverige! Einstein har träffande yttrat:  “Bara två saker är oändliga, människans dumhet och universum och när det gäller universum är jag inte riktigt säker!”

Att det gäller s. k. journalister och politiker skrået i Sverige förefaller bom
bsäkert.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar