måndag 1 maj 2017

”Kopian” Kawesa!

Kawesa har sannerligen inte legat på latsidan i att utnyttja sin ställning som privilegierad svart kvinna. På kort tid har hon med hjälp av sin rastillhörighet avancerat i den politiska hierarkin för att berätta för oss andra att hon är ett offer och att det existerar en manlig vit konspiration som håller henne tillbaka.

Nättidningen Feministiskt perspektiv skriver nu om hur Kawesa ertappats med att plagiera andra forskares verk om "vithet". Undra hur långt det ska gå innan hon får gå? Först kopplingen till islamisterna, sedan detta... blir bara bättre och bättre!

Victoria Kawesa inbjöds till G16, arrangerad av Nationella sekretariatet för genusforskning, som en av huvudtalarna. Ämnet var
svarta kroppar och vit vrede – reaktioner på Black Lives Matter i Sverige. I publiken fanns doktoranden Therese Svensson som forskar om vithet och icke-vithet inom ämnet litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Therese Svensson kunde identifiera ett stort antal formuleringar på Kawesas powerpoint presentation som sina egna, utan att det fanns en referens till hennes arbeten. Inte heller i sitt tal nämnde Kawesa att texten var hämtade ur Svenssons arbete. Formuleringarna, närmare 20 stycken, finns i Therese Svenssons magisteruppsats ”Trött på vithet”. Intersektionalitet i Dan Anderssons Kolarhistorier och Chi-mo-ka-ma samt i en vetenskaplig artikel med liknande rubrik i Edda. Nordisk tidskrift för litteraturforskning.

Enligt Doktorandkommittén på Göteborgs universitet som har satt sig in i ärendet är det fråga om plagiat, stöld av annans verk. Detta är riktigt allvarligt i den akademiska världen. På den nivå att man får sparken.
Plagiering som Kawesa sysslade med lär försvaga hennes ställning i F! betydligt mer än hennes otaliga betalningsanmärkningar och FB-vänskap med islamister. Ovanligt många av F!:s medlemmar är akademiker eller högskolestuderande. Många av dessa känner sig garanterat obekväma med att företrädas av någon som begår så allvarliga brott mot de akademiska spelreglerna.
 
Ta er gärna tid att läsa jämförelsen som presenteras:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/sa...forskares-verk
Förutom det självklara att Kawesa har plagierat sin text kan man få sig ett litet skratt. Detta är akademin år 2017:
"Vitheten är inte först och främst en egenskap hos kroppar utan ett historiskt tillstånd, och de kroppar som passerar därigenom utan att bli stoppade är de kroppar som vi i vardagligt tal kallar vita".

Tydligen är plagiatoffret den vita kroppen som startade den antirasistiska twitter kampanjen #inteerkvinna, där kvinnliga vita kroppar undanbad sig beskydd av vita manliga kroppar från sexuella övergrepp från svarta manliga kroppar.
Vidrigt, dehumaniserande dravel som skulle ha gjort Hitler avundsjuk.
"Men det är ju människor ni har föst in i gaskammaren,
människor!!!" "Nej då, det är bara vita kroppar. Cirkulera.”

Det här debaclet är en perfekt bomb som slår åt två önskade håll.
Internt inom F! bland dess ”skitnödiga” akademiker är det extremt graverande att hon ägnat sig åt att plagiera eller snarare appropriering. Det är som att sitta i styrelsen för Ung vänster och bli ertappad med att vara riskkapitalist. Hon har ”skitit” i det blå skåpet och kommer att få många onda blickar från publiken hädanefter.
Utåt är det besvärande att vanliga
Svenssonkvinnor som sympatiserar med F! för att det känns lite oskyldigt progressivt sådär nu får läsa vilka sjuka, sjuka jävla idéer som florerar bland dessa feminister.

Polisanmälan mot Kawesa är rolig på många olika sätt.
Texten i sig: Vithet. 2017!
”Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, är en av initiativtagarna till #inteerkvinna – en nationell protestaktion mot rasistiskt våld."

Fattas bara att dessa två feministiska och vithets normkritiska kvinnor råkar i våldsamheter med varandra för att föreställningen skall bli komplett.
Det mest spännande som skulle kunna hända härnäst är utifall Kawesa anklagar Svensson för att kritiken egentligen bottnar i att hon är svart. Då kanske äntligen ett statligt finansierat praktskämt som Svensson inser hur absurd debatten kring hudfärg är och kan ägna sig åt sådant som adderar värde istället.
Jisses, vilken cirkus av människor. Vilket hade gått an om
vi skattebetalare inte hade betalat detta. Det visar ju återigen att genusvetenskap och liknande "vetenskap" långt ute i vänsterkanten är allt annat än riktig vetenskap.
 
Efter att ha rådgjort med jurister och ordföranden för disciplinnämnden beslutade Linköpings universitet att inte föra saken vidare. Någon disciplinär påföljd verkar det inte bli, eftersom Kawesa är doktorand och att plagiatet inte skedde vid examination. Hon verkar dock ha fått någon form av "varning" vad nu det innebär.
 
För den som är intresserad är här Svenssons uppsats: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/207...77_31471_5.pd
”Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vithet och svarthet som litterära formationer
tar gestalt i Dan Anderssons Kolarhistorier och Chi-mo-ka-ma samt hur detta påverkar texternas formulerande av människoskapet. För att uppnå detta syfte när läser jag texterna ur ett vithetskritiskt perspektiv och tar fasta på den diskursivitet som aktualiseras i en sådan läsning. Användningen av begreppet diskurs ansluter uppsatsen igenom till den tradition som etablerats av Michel Foucault.3"
Om jag hade varit handledare eller examinator hade jag kommenterat otydligheterna som jag har markerat ovan. Rena snurren. Hur kan detta få passera på magisternivå?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar