måndag 8 maj 2017

Är systemkollapsen i Sverige nära?

Det är väldigt svårt att bevisa något som inte har hänt och systemkollaps är en definitionsfråga.
Vad man kan säga helt klart är, att det svenska välfärdssystemet har det väldigt kämpigt i nuläget. Varken staten, landsting eller kommuner har pengar så det räcker, så man måste låna pengar och ta från andra verksamheter och det drabbar även de som kanske har det ännu värre än flyktingarna.

Man kan också säga så här, att om
anhörig- och invandringen fortsätter med oförminskad styrka så kommer läget att förvärras, för varje dag som går, om man inte får slut på eller ändring av invandringen. Ganska snart så kommer vi kanske att hamna i ekonomisk situation, som är värre än den i Grekland.

Vi har ett helt samhälle som konsekvent vägrar att ta fram statistik över samtliga migrationskostnader. Det enda vi på riktigt har att gå på är budgeten och Migrationsverket siffror som spräcks varje år.
Annars får man börja gräva i statistik från Norge eller Danmark och sedan använda detta, för att få ett hum om vilka kostnader vi pratar om. Men om man gör det tycker somliga, bekvämt nog, inte längre att man rör sig med fakta, trots att
samhället givetvis aldrig vill komma med egna fakta som inte är rent fabricerat strunt som Sandvikenrapporten.

Det saknas dock en överskåd
lig och generell X kostnad/flykting och X kostnad/invandrare. Man måste givetvis ta hänsyn till att inte räkna in arbetskraft som "invandrare", då det sällan är det folk menar, när det pratar om problematisk invandring, utan detta rör uteslutande utomeuropeiska migranter.

De viktigaste indikatorerna på systemkollapsen är att staten inte förmår upprätthålla sina grundläggande funktioner. Några tydliga exempel:
1) Rättsväsendets haveri. Varken polis, tull, åklagarväsende eller domstolar klarar av att upprätthålla lagar och skydda skötsamma svenskar.

Vi har redan sett i invandrartäta orter där varken polis eller ambulans kan rycka in obehindrat - No-Go-Zoner. Polisen är inte de som har våldsmonopol på en rad olika orter i Sverige. Om de inte ens kan ha kontroll på ungdomsligister är det knappast något som pekar på att de har kontroll över resten av samhället. Något som är minst sagt oroväckande. Vad utgör polisen för hot, mot den estniska maffian och liknande när de inte ens kan ta itu med ”dryga” ungdomar?

2) Försvarets haveri. Ett enveckasförsvar 2018 - om man får pengar. Det får man inte…
Försvaret är nog det mest tydliga exemplet som faktiskt finns på en kollaps. Varför dra ned på försvaret så mycket när Sverige är "ett rikt land" som förespråkare av hög migration påstår? Försvarets tillstånd ger svart på vitt, att vi i Sverige har en mycket ansträngd budget.

3) Utbildningsväsendets förfall. PISA-rapporterna beskriver närmast en rutschkana för utbildningsresultaten.
Bör inte ha gått någon obemärkt förbi. Ett problem här är att det bara vid enstaka tillfällen tagits upp, att det främst är invandrare som sänker resultat. SVT har faktiskt tagit upp, att det är skillnader mellan invandrare och svenskar, men att det förhåller sig så är inte i närheten av att vara känd fakta bland den allmänna befolkningen.

4) Sjukvårdshaveriet. Akutmottagningarna är rena slagfälten tidvis, ambulanserna överfalls och BB invaderas av hela klaner.
Är svårast då det bara är sjuka, gamla osv som använder sjukvården och dessa kommer i regel aldrig fram i medierna. Att säga att den statliga sjukvården är dålig för att den är överbelastad får man visserligen lov att göra, men det tar givetvis stopp sedan då man aldrig får diskutera varför det faktiskt förhåller sig så.

Vi har en stor grupp människor i samhället som fullständigt ”skiter” i det svenska samhället, vilket gör att det gamla och trevliga sättet vi hanterat människor och verksamheter på, inte längre fungerar. Det här bäddar givetvis för vad man skulle kunna kalla för "systemkollaps" då våra nuvarande system måste anpassas för att ta itu med dessa grupper vilket samtidigt gör att vettigt folk, de som också betalar för detta får lida.
Det kommer förmodligen i framtiden bli helt omöjligt att föra en socialistisk politik i framtiden, när den i princip går ut på att fördela om pengar från laglydigt och vettigt folk till sådana som fullständigt kör över alla i deras väg och inte har några som helst problem med att utnyttja systemen till max för egen vinnings skull. Detta är förmodligen den stora anledningen till, att hela den samlade högern i Sverige bara sitter och tittar på, då de vet att vänstern i Sverige håller på och göra det helt omöjligt att föra vänsterpolitik i framtiden.

Kollapsen handlar inte bara om ekonomi det handlar lika mycket om en social kollaps. Många kommuner och landsting går på knäna till följd av ett stort antal nyanlända flyktingar. På så sätt har flyktingkrisen också blivit en kris för socialtjänst, grundskola, gymnasier och bostadsförsörjning, barn- och ungdomspsykiatrin och folktandvården. Ovanpå detta kommer alla kommuner och landsting, att få stora ekonomiska problem och med det sociala bekymmer. Hundratusentals människor som ska försörjas och ha del av alla välfärdssystem, utan att själva arbeta på lång tid, om någonsin.
Som om detta inte räckte avskaffade regeringen ID-kontrollerna i förra veckan. Många befarande att en ny migrationsvåg skulle inträffa och det verkar som om de får rätt. Under helgen ökande invandringen och många håller andan, för att se om vi står inför en ny invandrarvåg! Vi får snart besked.

Några exempel på kollapser:

Stölder i handeln
Det handeln har varnat för och larmat om i åratal är nu på väg att få allvarliga konsekvenser – butiksägare ger upp och stänger i utsatta områden. Dags att reformera svenskt rättsväsende för att få bukt med vardagsbrotten.

Svensk Handels egna undersökningar visar att två tredjedelar av stöldsvinnet i butik är systematiska stölder som begås av ligor. De har en utvecklad infrastruktur så att varorna snabbt kan säljas vidare. Kött och kaffe går till restauranger och andra butiker i grannskapet, och många varor exporteras antingen via den vanliga posten, eller med lastbil till länder i Östeuropa. Utförselkontrollen från Sverige är obefintlig, så riskerna är små.

De barn och ungdomar som stjäl i butiker möter inget motstånd. De får inga straff om de åker fast och lär sig snabbt att begå grövre brott. De är en rekryteringsbas för den organiserade brottsligheten.

Internationell brottsstatistik visar att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller antalet anmälda brott. Per Geijer kommenterar detta med att om Sverige toppar en lista i ett ofördelaktigt sammanhang så borde ansvariga politiker och tjänstemän känna sig manade skyndsamt ta reda på varför och inte bluddra bort det med förklaringar som ”svenskar har hög anmälningsbenägenhet”.

Per Geijer:
"Det anmäls många fler brott per capita i Sverige än i exempelvis Norge, ett land som har ungefär samma anmälningskultur som Sverige, så något måste vara fel."Polisbilar
Allt fler polisbilar vandaliseras – stort problem för polisens arbete
Trasiga rutor, sönderskurna däck och fordon som brinner. Fler och fler polisbilar i Stockholms län blir vandaliserade och på bara ett år har reparationskostnaderna fördubblats.

Hanif Azizi, områdespolis i Rinkeby, Tensta och Husby:"Det är jätteallvarligt och så som jag ser det är det ett angrepp på hela samhället."
Under 2016 skadeanmäldes 87 polisbilar. Reparationskostnaderna uppgick i 1,2 miljoner kronor, vilket är en kostnadsfördubbling sedan föregående år.


Migration
34 000 asylansökningar och 30 000 överklaganden till domstolarna under året - ny prognos Migrationsverket ska beta av alla öppna ärenden tillbaka till 2015 och samtidigt fatta beslut om de 34 700 nya asylansökningar som beräknas komma in i år. Totalt handlar det om 95 000 beslut. Samtidigt väntas migrationsdomstolarna få ta emot 30 000 överklaganden. Det framgår av den senaste prognos som nu har lämnats till regeringen. 

Migrationsverket skriver upp prognos för avvikare.

Antalet personer som förväntas avvika efter att de fått avslag på sin asylansökan förväntas öka. Det meddelar Migrationsverket i sin nya verksamhetsprognos. Totalt ökar antalet avvikare med 2 100 ärenden under perioden 2018 till 2020.

Dessutom ljög Stefan Löfven om asylkrisen 2015. Han hade full information om situationen utan att göra något!!!
 
Riksgälden avslöjar Regeringens bluff.
Riksgälden rapporterar ett stort underskott i Mars i statsfinanserna. Ett förväntat överskott på 7,4 miljarder blev ett underskott på 9,1 miljarder. Detta beror både på lägre intäkter och större utgifter. Är detta början på en ny trend?

Vi kan se framemot en försämring av välfärden och samhällsservice i allmänhet. Och det handlar inte om en kollektiv ansträngning på ett år eller två, utan det är en irreversibel process som kommer att försämra livsvillkoren för låg och medelklassen under åtminstone en generation och förmodligen längre än så. Regeringar kommer att komma och gå innan vi ser de fulla effekterna. Framförallt hur vi ska klara pensionerna om 20-30 år, blir ett stort frågetecken. Försämringen kommer således inte att bli omedelbar och dramatisk utan det blir ett par procent varje år - ibland mer, ibland mindre. Vi talar inte om en fallande bila mot samhällskroppen utan om ett evigt, ostoppbart hackande av en osthyvel.

Det som skulle behövas är en seriös, oberoende studie av de långsiktiga konsekvenserna av det som pågår nu, och som redovisar utfallet av olika scenarion. Om vi lyckas med integrationen som vi gjort hittills, hur ser ekonomin ut om 30 år? Om det går sämre? Om det går bättre?

En alltför stor mängd svårintegrerade personer kan bli en mycket tung börda i framtiden, särskilt om vi skulle drabbas av en recession eller depression på grund av yttre eller inre ekonomiska problem. Det vi kan förvänta oss i en sådan situation är just en gradvis försämring av välfärden.
Av den anledningen bör invandringen anpassas efter hur många vi långsiktigt klarar av att integrera, inte efter hur många vi akut klarar av att ta emot. Hur många det är, är svårt att veta. Sannolikt
mycket färre än dagens volymer!


Löfvens massiva profilering leder till ökad främlingsfientlighet, uppsving för rasistiska partier, uppsving för ultraliberaler. Vi kommer att få fler samhällsklasser, större skillnader och för all del, alla som tycker det är bra och rätt, tackar. Det konstiga är att Löfven borde tänka att det inte är en bra utveckling, eller är han kanske inte representativ för det gamla gardet av sossar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar