måndag 1 maj 2017

Skall vi skifta dagordningen den 1:a maj?

1:a maj är en av våra allra äldsta högtidsdagar och har varit helgdag eller festdag sen förkristen tid. Man firade vårens ankomst och att djuren släpptes ut på bete och man offrade till gudarna =majbrasan. Skråna samlades för att göra bokslut och med det så blev arbetarna lediga.

Man höll gille i många byar, eftersom de betecknades som den första sommardagen och djuren släpptes på bete. Byalaget valde ålderman och gemensamt tog man ansvar för räkenskaper och översyn av gärdsgårdar och annan inhägnad. Dagen avslutades med att ”dricka märg i ben”. Vad man drack varierade. Det kunde vara äggtoddy, en skvätt sparat julöl eller brännvin. Det förekom också att man drack björksav.

Det gällde att hålla sig frisk och stark under sommarhalvåret för att klara sådd och skörd.
Pigor och drängar hade en egen fest den 1:a maj, de festade upp de förnödenheter de samlat in i gårdarna dagen innan.
1741 drogs 1:
a maj in som helgdag, trots bondeståndets motstånd. Två år senare återinfördes den men avskaffades igen 1772. Den blev helgdag igen 1939!

Visst är det kul med ledighet. Men det är inte syftet idag.
Syftet är att politiska partier på vänsterblocket vill, att du ska ha ledigt, då de kan närmare visa upp sig inför dig och förhoppningsvis göra någon påverkan på dig.

För de flesta är 1:a Maj bara en jobbig dag när socialdemokraterna, vänsterpartiet och folk från den extrema vänstern demonstrerar och ockuperar alla gator och torg - en politisk dag för just vänsterblocket.
Det kanske förvånar en del, men även nazisterna firade första maj
Detta var faktiskt Hitlers Tyskland som införde första maj som helgdag, och blev lagstiftad 1933, och är det än idag. Detta för att skapa en gemenskap över samhällsklasserna. I Sverige blev 1:
a maj en helgdag först 1939.

Arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer var från början intimt förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. I maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, ett möte i Chicago. Polisen hade två dagar tidigare skjutit två demonstrerande arbetare. På mötet framfördes bland annat krav om åtta timmars arbetsdag. I slutet av detta möte, som ägde rum på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna. Efter mötet greps ett antal av de organiserade arbetarnas ledare och flera av dessa fängslades eller avrättades.

Faktum är att Socialdemokratin "stal" denna urgamla helgdag som är äldre än Sverige självt och fyllde den med nytt socialistiskt innehåll och exkluderade oss andra.
Därför detta ifrågasättande av helgdagen i takt med att demonstrationstågen glesnar.
Den gamla katolska kyrkan i Sverige ”stal” också de hedniska traditionerna och placerade sin kyrka på de gamla kultplatserna.

Den första förstamajdemonstrationen i Sverige ägde rum på 21 platser över hela landet 1890, bland annat till påminnelse av Haymarketmassakern 1886.
I följd av ett beslut, enhälligt fattat på den internationella arbetarkongress, som hölls i Paris, den 1 maj 1890, i likhet med hela Europas och Amerikas klassmedvetna proletariat, samlats till en världsdemonstration för lagstadgad 8-timmarsarbetsdag.

Första maj är alltså a
rbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 på initiativ av Andra internationalen. Denna dag firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer och möten.

Problemet
idag är att de flesta i Sverige som nu arbetar för sitt levebröd inte bejakar socialism och nu gäller det att återigen att fylla denna helgdag, med annat innehåll när socialismen snart hamnar på historiens sophög. Valen i Grekland, Holland och Frankrike visar detta. Socialismen är på väg att raderas ut!
Att sedan dagens unga vuxna ej vet vad arbetarrörelsen står för är med andra ord inte märkligt. Det beror primärt på att dagens fack är urvattnade på stridslust.

Varför inte återigen fylla denna helg med ett nytt innehåll nu när socialismen och dess sista anhängare går ur tiden? Vi har alltid firat vårens ankomst. Detta även om ägg och annat antyder att ursprungligen även den har med livets och vårens ankomst att göra samt årstidsväxlingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar