tisdag 28 augusti 2018

50- lappen!

Vad får man för en 50-lapp idag? Inte speciellt mycket! Men för en illegal invandrare eller asylsökande kan de för en 50-lapp få tand- och läkarvård!
Svenska folket kan tacka Alliansen för denna generösa åtgärd som de genomförde 2013! 50-lappen visar med tydlighet att våra ansvariga politiker förråder den egna befolkningen. "Skammens dag" när detta historiska svek klubbades igenom av en enig 7-klöver, får aldrig glömmas. Man frångår sitt uppdrag att verka för sina skattebetalande medborgares bästa. Alliansen agerade med svenskarnas pengar för utomståendes bästa istället! Bättre bevis finns inte.

Gratis hälsokontroll.
Barn upp till 18 år helt kostnadsfri och full sjukvård.
Vuxna får för 50 kronor ”sjukvård som inte kan vänta” (upp till läkare att bedöma)
  Tandvård för 50 kronor inom folktandvården eller privata som har avtal med landstingen (tandläkaren avgör vad som är ”akut”)
  Receptläkemedel 50 kronor
  Vård med inläggning på sjukhus är utan kostnad.
  Sjukhusresa max 40 kronor
  Avgift för hjälpmedel skiljer sig åt mellan landstingen och regionerna.
  Inget krav på identifiering vid besök i sjukvården eller tandvården
Sjukvården innefattar även preventivmedelsrådgivning, mödravård, förlossning, abort och givetvis rätt till tolk.
Detta ges också till EU-migranter, ett finare ord för tiggare. Sjukvård och tandvård som man bara kan drömma om i många länder i tredje världen.

"Tandvården är för dyr” för en stor mängd pensionärer, är slutsatsen av en ny SIFO-mätning. Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Pensionärernas riksorganisation, PRO. Enligt organisationen visade en telefonenkät att 150 000 pensionärer de senaste tolv månaderna avstått från tandvård av ekonomiska skäl, trots att de ansett sig behöva vården. PRO önskar därför att tandvården ska ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd, vilket skulle innebära att man inte behöver betala mer än 1100 kr per år för tandvård.

1 044 pensionärer har deltagit i undersökningen, som genomfördes mellan den 8 januari och 1 februari i år. PRO har jobbat för
bättre tandvård i evigheter genom att stödja S. Vad gaggar de om?
Traditionell S-politik avseende rättvis fördelning, men lik
a förbanat röstar dessa äldre på S i valet ....förklara det !

Redan 2012 larmade Folkhälsoinstitutet om att cirka 15 procent av befolkningen avstod tandvård för att de helt enkelt inte hade råd. 2014 var larmet fortsatt stort och Landstingen berättade, att såväl pensionärer, arbetslösa, långtidssjukskrivna och ensamstående kvinnor med barn tillhörde de grupper som avstod att besöka tandvården. 
Fr.o.m. 15:e april 2018 kommer tandvårdsbidraget att höjas, enligt en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Det årliga bidraget för exempelvis pensionärer blir då 600 kronor, men dessa 600 kronor äts snabbt upp av Folktandvårdens höjda priser. 
 
Folktandvården: ”Vi måste stå upp för de kostnadsökningar vi har. ”Folktandvården i hela Sverige jobbar nu på högtryck för att kunna hjälpa alla asylsökande personer med akut behov av tandvård.”

Tandvårdsförsäkringen är också en bondfångarbluff. De första 3000 skall du enligt denna betala helt själv. Mellan 3000 och 15000 skall man betala 50% och därefter 15%, men det är försäkringskassans a’-prislista som gäller och folktandvården tar ut priser som betydligt överstiger denna ”Överkostnaden” får man betala till 100% själv. Detta kan bli en chock när man redan har påbörjat en behandling för tandinplantat. Dessutom gäller tandvårdsförsäkringen endast under en sammanhängande behandling under 12 månader. Sedan får man börja om igen från noll med dagens väntetider (köer) mellan folktandvården och tandtekniker, kan det bli flera 12 månaders perioder. Man får väl som pensionär vara glad så länge man har en tand i munnen! Skamligt!!!! 
 
Pengarna finns för att ge pensionärerna samma villkor som de asylsökande, det är bara illviljan mot pensionärerna hos partier som påstår att de är pensionärernas parti.
Sverige har blivit
grovt rasistiskt mot sina egna medborgare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar