söndag 19 augusti 2018

Sämst i klassen - den svenska flumskolan i ett nötskal!

Den finska skolan ligger i topp bland EU:s länder, medan den svenska flumskolan ligger i botten. I Finland får skolorna mindre pengar än i Sverige. Trots detta presterar dom finska eleverna bättre än våra elever. Det politiker inte förstår, är att resultaten i skolan beror inte bara på, hur mycket resurser går till en viss kolan, utan också på hur resurserna används, men framför allt behövs ordning, disciplin och arbetsro i skolan. Sveriges skolresultat har försämrats något kopiöst jämfört med andra länder. Det är mycket tydligt att den svenska utbildningspolitiken leder åt fel håll och skolans problem är inte ett tillfälligt olycksfall, utan ett system fel!  Med sin värdegrund har politikerväldet även lyckats infektera skolan.

 
Enligt Skolverket kommer skolor och förskolor de närmaste fem åren att behöva rekrytera totalt 77 000 lärare, lika många som det totala antalet lärare i den kommunala grundskolan i dag. Den kraftiga befolkningsökningen i Uppsala län gör behovet större där, än på många andra håll. I dag finns cirka 6 000 lärare i länet, fram till 2021 behöver närmare 2 500 till anställas och så ser situationen ut på flera andra håll i Sverige. Problemet är, att det inte på långa vägar kommer att finnas så många lärare, att få tag på. Redan 2019 räknar regeringen med att det saknas 60 000 lärare.

Fredrik Svensson som är utredare på Universitetskanslersämbetet: ”Lärarbristen kommer inte att lösa sig över tid, utan snarare tillta. Vi kommer att ha obehöriga lärare i skolan under lång tid framöver.”


Under många år har för få utbildat sig till lärare. Något som i kombination med stora pensionsavgångar, många nyanlända barn och högre födelsetal lett fram till dagens situation.
När man ser vilka betyg som behövs för att komma in på lärarutbildning, blir man förskräckt!
"19 elever med resultaten 0,05 på högskoleprovet kommer in på höstens lärarutbildning. Mer än var fjärde elev kommer in på ett resultat på 0,5 eller lägre.
På Uppsala universitet har många elever svårt att klara utbildningen. Johan Prytz som är ämneslärare och docent i matematikdidaktik på Uppsala universitet: ”Ungefär hälften av eleverna klarar inte kursens första tentamen. Vi har stödinsatser och räknestugor för att hjälpa eleverna med matematiken, men det hjälper inte så mycket.”
Johan Prytz undervisar kommande låg- och mellanstadielärare i matematik och han menar att många av eleverna har bristande förkunskaper.

“Lärarutbildningens status är körd i botten.” Så inleder DN den artikel som granskar hur låga kraven är, för att ta sig in på utbildningen. Att få 0,1 i resultat på högskoleprovet är faktiskt en bedrift i sig, om man satte svar “C” på alla frågor skulle man i senaste provet ha fått resultat 0,4.

Det finns nästan 50 000 inaktiva behöriga och legitimerade lärare i Sverige. Lärare som väntar på att komma tillbaka till ett skolsystem som fungerar. Lösningen sitter enbart 1 år bort, ett år som det tar, att ändra den förvaltningsjuridiska biten, där lärare inte skall behöva styras av ett dussin lagar, där lärare inte skall behöva ta vårdnadshavarens ansvar för barnen, där lärare inte skall behöva oroa sig, för att bryta mot någon lag, när denne försöker upprätthålla detta ansvar. För upprätthåller läraren ansvaret för en elev, så kränker läraren den andra eleven. Det är bara lärare som kan sättas i 2 års fängelse, för att denne inte har hunnit stoppa Anders som slår alla med bandyklubban. Det är bara lärare som kan få näringsförbud, för att en förälder inte är nöjd med betyget, eller inte år sin vilja igenom.

Ingen förändring av lärarutbildningen kommer att lösa problemen i skolan, ingen löneförhöjning kommer att locka lärarna tillbaka. Lärarna är den enda yrkeskår som samhället tyst låter gå in i väggen multipla gånger. Lärarna är de enda personerna i hela Sverige som har garant ansvaret (dvs. det absoluta totala ansvaret) för varje enstaka barn som går i klassen. Vilken familj, vilken förälder har totalansvar för över 20 barn på samma gång?

 
Årets affärsbragd 2018 är en utmärkelse som gick till Barbara Bergström, grundaren till Internationella Engelska skolan. Skolan är känd för arbetsro och goda resultat. Hon kände en stor frustration över tillståndet i den svenska flumskolan och startade Engelska skolan för 25 år sedan. Den omsätter idag 2 miljarder och ger god vinst.
Bergström har givit ut en bok "Tough Love (ISBN 9789188193711)" som skildrar hennes erfarenheter från 25 år i skolan. Eftersom hon lämnat skolan kan hon prata i klartext. Bergström menar att det måste till en förändring i skolan, men det kommer att ta tid. Hon pekar ut tre områden där Sverige omedelbart bör införa ändringar:
Tydligt skolledarskap och klart fokus på inlärning
Höjda krav vid lärarrekrytering och bättre lärarutbildning
Arbetsro och disciplin i klassrummen. Detta är områden som hon redan åtgärdat vid sina skolo
r.

Trots att hennes skolor fungerar bättre än andra, har hon haft stort besvär med skolmyndigheterna. Hennes erfarenhet är att Sveriges skolor skulle kunna vara bättre, utan Skolinspektionen som har 500 och Skolverket som har 600 anställda till en förvaltningskostnad per år på 1 500 miljoner kronor, förutom de kostnader som uppkommer i skolorna som följd av deras verksamhet.
 
Hennes slutsats är hård: "De har stört vår verksamhet i en skala och med en regularitet som har åstadkommit allvarlig skada under åren", och de har "med maktens verktyg drivit linjer i fråga efter fråga som varit negativa för svensk skola och som senare visat sig gå på tvärs med kvalificerad forskning."

En finländsk rektor som efter pension vikarierade ett par månader i en svensk kommunal skola. Han är inte nådig i sitt omdöme:
"Det var roligt med elevkontakterna. I övrigt var det rena katastrofen. Som lärare gäller det att ligga lågt och ge bra betyg. Samtidigt som den svenska skolan har minskat sin kunskapsnivå med 30 procent har betygen höjts med 30 procent. Gud nåde den lärare som inte följer trenden. Då blir läraren utsatt för elever, föräldrar och skolledning. Den senare försvarar aldrig sina lärare utan ställer hellre ut dem på torget och skyddar sig själv. Det kommer att ta en generation att rätta till den svenska skolan."

Vi har alltså ett land där politikerna inte ens vågar införa centralrättade nationella prov i rädsla för akademikervänstern och lärarförbunden, trots att det minskar arbetsbördan med 100 timmar per år hos den enskilda läraren.
Det starkaste skälet till sjunkande resultat i den svenska skolan är invandringen, det behöver man inte vara rasist för att förstå. Men svenska barns resultat har också sjunkit, säger du kanske?
Ja, det stämmer, men nivån på undervisningen har anpassats till de språkliga förutsättningarna, för de nyaste svenskarna. Därmed sjunker resultaten för alla. Om du tror, att ett mycket enkelt språk är lika effektivt som ett mera normalt, kan du jämföra Klartext och Ekot i Sveriges radio och fundera över i vilket du får mest nyhetsinnehåll.

Landets 23 särskilt utsatta områdena präglas enligt polisen av social utsatthet, hög kriminalitet och parallella samhällsstrukturer. Till detta kommer alltså skolresultat som i många områden måste klassas som närmast katastrofala.
Värst är situationen i flera av Göteborgs utsatta stadsdelar. I Bergsjöskolan i Bergsjön gick 69,8 procent av 15-åringarna förra året ut nian utan behörighet, i Sjumilaskolan i Biskopsgården var andelen 67,3 procent. Det ska jämföras med rikssnittet på 17,5 procent.
På en majoritet av skolorna i Göteborgs särskilt utsatta områden klarar inte ens hälften av niondeklassarna godkända betyg i de ämnen som krävs. Situationen är liknande i Rosengård och Seved i Malmö, liksom i Stockholmsförorterna Husby och Rinkeby och Skäggetorp i Linköping.I många av skolorna tycks trenden dessutom gå åt fel håll, med försämrade resultat jämfört med för fem år sedan."

Hur man skall lösa skolans alla problem med nuvarande politiker, är ingen ekvation som går att lösa!

1 kommentar:

  1. Bra rutet! Håller med till 100%. Du kunde även nämnt "Monroedoktrinen" som har samma recept för framgång.

    SvaraRadera