torsdag 16 augusti 2018

MP fabulerande om klimat har satt skräck och ångest hos många!

Vi har inte tid att vänta, planeten har inte tid att vänta. Nu är det upp till alla partier vad man tar för ansvar i klimatpolitiken. Väljarna förtjänar att få veta, anser MP!
Lövin: ”Vi hoppas för planetens skull, att valet 2018 ska bli ett klimatval.”
Miljöpartiet presenterar en plan om att satsa 50 miljarder kronor för att möta klimathoten under nästa mandatperiod. Detta utöver pengar som redan avsatts till miljön.

MP vill satsa 50 miljarder av våra pengar på att kyla ner den svenska sommaren. Hur kan en tidning ens ta upp det? Miljöpartiet har varken kunnat ordna bostäder, ta hand om flyktingar, sköta polisen, skolan, sjukvården, de senaste fyra åren. Förra sommaren var den kallaste på 155 år, men ingen skrek från MP, om att öka på koldioxidutsläppen, för att få lite mera värme.

MP hävdar på fullaste allvar att det är människan som är boven och att det är koldioxidutsläppen som år orsaken till, att vi har en varm sommar!
Ska politikerna verkligen lyckats ta över ytterligare ett område, vår temperatur? Förr i tiden, när det var en solig sommar, blev man glad. Nu ska man känna skuld, ångest och bli ledsen och betala mer i skatt. Så att Isabella Lövin kan spendera enligt vad hon tycker är bäst. Vi pratar om ett parti som vill att ingen ska köra bil och ingen ska flyga. Nästan alla flyger, nästan alla har en bil.
MP vill att fossila bränslen slutar säljas senast 2030 och det är elbilen som skall ta över.

Min svåger som verkligen kan det där med el och batterier, menade att MP pratar "dynga." MP har inte sagt ett ”pip” om de åtskilliga ton batterier som elbilen kommer att lämna som restprodukt. Här pratar vi om en verklig miljöförstörande restprodukt. Vem skall ta hand och ansvar för detta? Alla elmotorer är alldeles för svaga och kommer inte att hålla lika länge som en fossildriven bil.

Idag finns framtagen teknik som reducerar utsläppen från fossildrivna fordon till nästan ingenting. Dieselbilen är idag det bästa alternativet.
Alliansen har nu också anslutit sig till MP:s tänkande om elbilen med bättre subventioner för inköp av en elbil. Återigen ett populistiskt utspel utan närmare eftertanke, typiskt för okunniga politiker!

MP satsar på klimatet och Foliehatten tar för givet, att de pengarna går till att bygga nya moderna kärnkraftverk! För varifrån skall man få el ifrån, när det är vindstilla och möllorna inte levererar någon el? Dessutom är en vindmölla en stor miljöbov. Idag är det väldigt svårt, att återvinna rotorbladen!
Är det någon som tror att MP kommer att föreslå en satsning på ny kärnkraft! Nej, inte det? I så fall har MP i handling bevisat, att klimatet inte är någon prioritet för deras del och hyckleri uppenbaras. Det handlar förstås inte om att någon verkligen tror på att MP:s åtgärder gör någon skillnad alls. Det handlar om en känsla av att man gör något.
 
De svenska politikerna är för söta! De tror på riktigt, att bara för att vi i Sverige blir sönderbeskattade, hunsade och tvingade till allehanda tokigheter i miljöns namn, kommer alla andra länder avundsjukt att ta efter oss. Vilket så klart är rent snömos. Precis som den politiskt korrekte svensken som tror att alla ser avundsjukt på dennes "like-fiskande", SD-hatande, Pride-vurmande och klimatalarmism, när det i själva verket är så, att alla skrattar bakom ryggen på dem och undrar hur de kan vara så korkade.

Det politikerna håller på med är ren populism. Nu under valspurten är det bara korkad plakatpolitik optimerad för ett fördärvat, fördummat och förlett folk som gäller.
Miljöfrågan må vara brinnande aktuell, men som alltid undviker man sanningen och istället staplas simpla budskap ovanpå varandra som slår an på folks primitiva känslomässiga reflexer. Tragedin i det hela, ligger i att precis oavsett vad man gör lokalt i Sverige, oavsett hur mycket vi straffbeskattar svensk industri, transport och konsumtion och även om vi genomför de mest idiotiska saker som MP föreslår(elcyklar) och slutar sälja drivmedel i Sverige, om ett drygt årtionde, är påverkan globalt nästan noll. Det för samhället bakåt 100 år som konsekvens, oavsett om vi är bäst i världen på allt, så kommer effekten på klimatet att vara försumbar.
Miljöpolitiken som den bedrivs i Sverige idag är ett skämt. Den moderna tidens avlatsbrev. Dock är det ett bra sätt att få in pengar till statskassan på.
Klimatet blir inte varmare, utan det blir troligen kallare. Utsläppen gynnar växtlighet och skördar. I själva verket har halten koldioxid ökat med 30 procent: Öknarna har minskat, skördarna ökat med 40 procent på 20 år enligt FAO och Världsbanken beräknar att andelen extremt fattiga minskat från 37 procent 1990 till 9,6  procent 2015.

Kärnfrågan är: Påverkar koldioxid klimatet märkbart?
Vare sig det blir varmare eller kallare säger det inget om koldioxidens verkan. Medan halten koldioxid har ökat under hela 1900-talet har temperaturen både ökat och minskat. Rekordtemperaturer är inga bevis. Satellit mätningar som pågått sedan 1979, globalt och kontinuerligt, visar att Jordens medeltemp i juli 2018 var 0,08 grader lägre än för trettio år sedan då klimathotet lanserades.

Lika litet bevisar krympande eller växande havsisar något om koldioxiden. Torka, stormar och översvämningar bevisar heller inget. Extremväder ingår i vårt vanliga klimat.
IPCC hävdar nästan fullt stöd bland "klimatforskarna" med referens till olika enkäter. I tre sådana med tusentals tillfrågade valdes svaren från 50–77 ut. Av de utvalda, hade man stöd av 97–98 procent för IPCC:s hypotes. Men de utgjorde bara 0,3 – 3,6 procent av alla tillfrågade. Med andra ord har IPCC vinklat, för att få fram ett resultat som passar agendan!
Hur många som stöder en tes är irrelevant. Det enda som räknas inom vetenskapen är uppmätta data och gjorda observationer, om så bara en enda person gjort dem
korrekt.
Riktig vetenskap förutsätter ärlighet, öppenhet och kritik. Men ”
bluffaffärerna” i Climategate visar hur tongivande forskare fuskat med rådata och vägrat andra granska att dem, vilket öppenheten kräver.
Det är väl känt att USA:s vädertjänster NASA/GISS och NOAA storskaligt har "justerat" sina databaser, så att gamla temperaturer sänkts och sedan höjts. De har ändrat på historien liksom i Sovjet.

Somliga säger att de vill "ta debatten", men ställer inte upp om kritiker kan vara med.
På en klimatkonferens med ett dussin nordiska forskare på Lidingö i oktober 2016 kom varken media eller politiker, trots personliga inbjudningar. Den moderata taleskvinnan för klimatfrågor, gick så långt, när hon på en konferens sa, att man inte skulle lyssna på vad klimatskeptikerna säger!
Det svenska folkets lynne inrymmer eller åtminstone har inrymt altruism, empati, långsiktighet, känsla för ordning och reda och kosmopolitisk nyfikenhet för att nämna några. Dessa reflexer har utnyttjats och perverterats av internationella intressen för att gagna deras globalistiska visioner. Detta genom en massmedia som mer eller mindre hjärntvättar folket under lång tid med budskap som sakta förskjuter normer och konsensus och viktigast av allt fördummar stora delar av vårt folk.

På så sätt har också partisystemet följt med i den Pavlovska metamorfosen av den svenska folksjälen. Plakatpolitik fungerar på exakt samma sätt som TV-reklam och syftar helt enkelt till att sälja något och massmedia har redan krattat manegen för valboskapet.

 
Vi vet med säkerhet att jorden har skiftat i temperatur under tidens gång, innan människan kunnat göra någon påverkan.
Vi vet med säkerhet att
MP haft fel i sina påståenden i nutid.
MP har en vänster syn på tillvaron. Deras inställning till miljön är religiös.
Enligt MP:
Kommer växthusgaserna att döda oss och våra barn om vi inte konsumerar mindre.
Flygresor ska förbjudas. Lösningen är
höghastighetståg.
Kött är skadligt. Lösningen är vegetarian kost.
Bilar ska förbjudas. Lösningen är cykel.
Plast är farligt.
Växthus gaserna och utsläpp från olja och bensin måste stoppas.
Konsumtion av saker ohållbar för jordens resurser inte räcker.
Det köps på tok för mycket kläder.
Lösningen för MP är att gå tillbaka i tiden till ett samhälle som aldrig existerat. Vi måste sänka vår levnadsstandard.
MP är helt oemottagliga för argument och oförstående för andras behov och livsstil.
Vi vet inte om människans påverkan är orsaken till dagens temperaturhöjning eller om det är något naturligt.
Vad skulle vi ha för medeltemperatur idag, om ingen påverkan från människan skulle gjorts?

Om man då påpekar
för MP, att Sverige måste göra som fransmän och finnarna, bygga ut kärnkraften, så blir de arga. De tror på fullaste allvar att vindkraft och solkraft är lösningen.
De är likaså övertygade om att Östersjön håller på att drunkna i plast. Men de har inte själva varit ute i skärgården på årtionden.
I värsta fall kan vi ju lägga alla 50 miljarder på Max Hamburgare.
MP har sagt att varje tugga, bidrar till lägre co2. Låter väldigt vetenskapligt!
Visste du att över 80% av "våra" journalister röstar på MP?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar