söndag 30 september 2018

Centerns märkliga syn på arbetskraftsinvandring!

I början av april sa Magdalena Andersson att Sverige inte har behov av lågutbildade arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige för att bli diskare. Reglerna för arbetskraftsinvandring behöver därför stramas upp.
Stefan Löfven uttryckte liknande tankar: "Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra. Flyktingar är en sak, men mer lågkvalificerad arbetskraft är inte vad Sverige behöver. "

Givetvis hade liberalerna Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic en annan mening i GP: ” Om vi i Sverige och Europa ska klara av att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid kommer vi att behöva arbetskraftsinvandring. Men vi tjänar inte bara krasst ekonomiskt på att låta människor söka ett bättre liv inom Europas gränser. Ett slutet samhälle blir snabbt intolerant, självförhärligande och bakåtblickande.”

Det är uppenbart att reglerna om arbetskraftsinvandring utformades som ett alternativ till asylinvandringen för att kunna ösa in så mycket invandrare som möjligt i Sverige. Reglerna är nästan utformade så att de ska kunna maximera fusk och bedrägeri, noggrant utformat av Reinfeldt och MP för detta syfte.

Kritik mot invandringspolitiken har faktiskt tagits upp av MSM. Även om det som skrivs i MSM om invandring totalt saknar verklighetsanknytning, är det ändå viktigt att problemen lyfts fram så alternativmedia kan fortsätta att vara i framkant, genom att agitera för en verklig förändring.

Den högmoraliska ledaren för det högmoraliska Centerpartiet reagerade på Anderssons och Löfvens skändliga uttalanden om Sveriges icke-behov av diskare, städare och personliga assistenter från Iran, Tadzjikistan, Malaysia och andra länder.
Lööf: "Socialdemokraterna borde skämmas!"
 
Det är iallafall lite logik i resonemangen. S borde vara intresserade av att hämma konkurrensen mellan arbetare. C är väl det parti som ligger längst ut till höger i de här frågorna. De är intresserade av att man ökar konkurrens och lägre löner.

Men S tyckte väl att svenskar skulle vara högutbildade och bara sitta på kontor och tänka kreativt, arbeta skulle någon annan visst göra, så frågan är vilka svenskar de menar? Dubbelspråk upphöjt till två, man säger emot sina egna argument samtidigt som man låtsas om att de inte finns. Dubbeltänk är inte en teori, i Sverige är det en praktisk realitet.

Annie Lööf springer ärenden åt tjänstearbetsgivarorganisationen Almega. Så har det alltid varit. Förloraren från Centerns ordförandestrid Anna-Karin Hatt sitter som VD för Almega. På ett sätt fungerar Almega som sossarnas LO.
I sociala medier pågick en jättekampanj som var rätt så ful, i den här frågan. Man lyfte fram Migrationsverkets statistik för 2018 som naturligtvis visar, att det är tekniker som dominerar.

De första åtta månaderna i år, har det kommit 14 928 arbetskraftsinvandrare från icke EU-länder. Det enda som krävs är att en arbetsgivare skriver ett papper om att de har jobb.
Den tidigare "svenska" banken Nordea var först ut med att införa anställningsstopp för svenska IT-tekniker. Hur ska ungdomar i Sverige kunna motiveras att skaffa sig utbildning, om det sker en massimport av arbetskraft till vissa yrken.

Här är yrkena där arbetsgivare anser att arbetskraften i Sverige inte räcker till eller är det helt enkelt ett svepskäl för att kunna pressa ner lönerna? Statistik från MV.

Arbetskraftsinvandrar från icke-EU-länder jan.-.aug 2018.

Bärplockare och plantörer m.fl. 4 881
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.  3 054
Civilingenjörsyrken 854
Kockar och kallskänkor  591
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.  580
Städare och hemservicepersonal m.fl.  396
Ingenjörer och tekniker 391
Snickare, murare och anläggningsarbetare  348
Skogsarbetare 322
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. 291
Övriga 3 240
TOTAL 14 948


2017 var det 15552 som kom som arbetskraftsinvandring - kockar, kallskänkor, snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden, städare och hemservicepersonal, skötare, vårdare och personliga assistenter är nog sådana som vi redan har i landet.

Det är sådana enkla jobb som det är skriande brist på nu, då vi importerat hjärnkirurger från när och fjärran. Självklart måste vi sysselsätta de som vi tagit in först, innan det blir inbördeskrig här.

Annie Lööf vill ha fri import. Företagen och de rikaste vill naturligtvis ha ett överflöd av billig arbetskraft till okvalificerade arbetsuppgifter och då ställer givetvis Annie Lööf och Alliansen upp. Det är inte de rikaste som skulle drabbas av en sådan politik. Säkra vägar till Sverige för flyktingar, är ett argument bland annat från C, för att bibehålla nuvarande ordning. Men varför skulle en syrier eller en person från något annat land som garanterat får asyl i Sverige, stanna kvar på eller ens börja jobba som diskare, efter att ha fått arbetstillståndet och rest till Sverige på ett säkert sätt? Det skulle vara intressant att få reda på, hur många av dessa arbetstagare som är kvar på sitt jobb, ett par månader efter ankomsten till Sverige.

Annie Lööf kan krypa tillbaka under sin sten. Lööf stora idol är Ayn Rand och Lööfs drömsamhälle är ett litet USA. Tänk ett land, där arbetarklassen måste ha två heltidsjobb och ändå inte lyckas få ihop ekonomin.

Visst är det bara trams från S som säger en sak utåt, men i verkligheten tar ett beslut som innebär ökad och relativt fri invandring.

C har idag sällat sig till tokliberalerna som inte förstår att hög invandring av lågutbildad arbetskraft i slutändan är dåligt för alla. En del tokliberaler tänker helt cyniskt, att de skiter i hur låga löner arbetare har. OK det är deras åsikt. Den kan de ha.
Vad de inte fattar är att även företagare och högutbildade tjänar på ett samhälle som är fritt från social oro och fritt från en jättestor underklass som hamnar i permanent "utanförskap", genom att man inte har råd med bra skolor och sjukvård åt dem.

Inte ens i USA så är liberaler beredda att låta fattiga svälta ihjäl eller förblöda på gatan. Man lägger enorma summor på att "hålla dem under armarna", så att de överlever, men man satsar inte så mycket, att man hjälper deras barn att ta sig ur fattigdomsfällan. I slutändan är den tokliberala inställningen kontraproduktiv. Tokliberalerna kommer inte få ett bättre liv eller lägre skatter om de inte är beredda att gå så långt som att skjuta ihjäl fattiga och sjuka.

Det som S däremot borde nämna, är att asylinvandring snarast är ännu sämre ur den synpunkten.
Socialdemokratin visade vägen framåt. Den så kallade "Alliansen" öppnade dörrarna för lönedumpning som Socialdemokratin nu vill stoppa, på pappret. Om något annat parti tagit detta initiativ hade medier och övriga partier hävdat rasism. Nu var det Socialdemokratin, skapare av välfärdsstaten och då vågar ingen hävda detta, allra minst den så kallade "Alliansen" som blott finns som namn numera.

Stefan Löfven kommer inte begränsa utomeuropeisk arbetskraftsinvandring för han är S och dom röstar inte för sådant. Det visar årets siffror för arbetskraftsinvandring. S gick ut i media, för att dra åt sig lite beröm och vissa hur duktiga de är. Det är klassisk socialdemokratisk taktik. År 1944 så ville S avskaffa kapitalismen, för att förhindra att kommunisterna skulle öka, då Sovjet var på gång. När S fick sin makt av folket, så gav S folket sitt finger. Det är äkta klassisk socialdemokratiskt taktik, att man kämpar för att få makten och sedan kämpar man för att behålla makten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar