söndag 16 september 2018

Vindkraften är direkt skadlig för naturen!

Johan Rockström slår fast i en rapport att sol- och vindkraft ökar exponentiellt, med en fördubbling ungefär vart fjärde år, något som forskarna inte väntade sig. Om takten håller i sig så halveras mängden elektricitet från fossila energikällor till 2030, förutsatt att exempelvis vindkraftverk ersätter kolkraftverk i stället för att adderas till dem.
Johan Rockström: ”Vi har faktiskt startat utfasningen av de fossila energikällorna. Vi är i början på slutet av den eran.”

Foliehatten undrar verkligen i vilken verklighet Rockström befinner sig i och vad är det han yrar om? Inser inte den hyllande och utan utbildning i klimatfrågor vad tyskarna håller på med? Tyskarna kommer inte att stänga sin kolkraft förrän tidigast 2038, om ens då! Kineser och indier bygger kolkraft så det visslar om det.
Rapporten som Rockström presenterat i San Francisco kan placeras i närmaste papperskorg. Den beskriver den verklighet Rockström befinner sig i och inte verkligheten!

Kinesiska forskare har i en studie(2017) från 2003 - 2014, studerat större vindkraftsparkers effekt på närområdet. Rapporter visar en stor påverkan av det lokala klimatet, temperatur och nederbörd. Studien visar negativ påverkan på den lokala vegetationstillväxten.
Den kinesiska undersökningen är baserad på satellitövervakning med spektra radiometri (MODIS), som registrerat vegetationsindex och andra fjärranalysdata från 2003 till 2014 under sommartid (Juni-Augusti).
Resultaten visade att:
vindkraftsparkerna hade en signifikant hämmande effekt på vegetationstillväxten, vindkraftverken hade också en negativ effekt på primärproduktionen sommartid (8,9 %) och den årliga nettoproduktion (4,0 %).
vindkraftverken kan bidra till mindre antal insekter i området, minskat antal daggmaskar och mindre djur som rör sig runt dem.
vindkraften slår ihjäl miljontals fåglar och fladdermöss.

Det innebär minskad pollinering och sämre jordar. Förutom minskad vegetationstillväxt och produktivitet konstateras att vegetationen inte kan återställas efter byggnadsfasen, vilket indikerar att vindkraftverken ändrar tillväxtmiljön. Studien omfattade verk inom 9 km från vindkraftverken. Effekten var störst i den förhärskande vindriktningen. Studien omfattade ett stort område med ca 1700 verk. Verken var relativt låga med höjder mellan 77 och 93 m. Högre verk borde få ännu större effekt. Det finns bilder på vindkraftsparker, där all växtlighet mer eller mindre har dött ut. De viktigaste faktorerna kan vara förändringar i temperatur och jordfuktighet. Höjd nattemperatur medför utebliven kondens och kan hämma tillväxten och produktiviteten hos underliggande vegetation.
Studien är mer eller mindre en chock för de som förespråkar en stor utbyggnad av vindkraften. Kineserna har visat att vindkraften, är en stor miljöbov! EN sak som inte kommit upp i debatten ännu, är verkens rotorblad som inte går att återvinnas!

Vattenfall tycks däremot inte vara rädda för stora risker när det gäller vindkraft och svenska ledande politiker borde läsa den här rapporten. Det kan bli ännu en affär som ger Vattenfall stora förluster!

Tyskland stänger sina kolkraftverk tidigast 2038. Detta skall tyska bundestag rösta om 2027. Om de tyska kärnkraftverken skall stängas 2022, börjar nu tyskarna att vackla och man stänger kanske inte alla. Problemet är att 5-7 Gigawatt el måste ersättas av nånting och detta någonting existerar inte idag!
Merkel väljer den väg som många antog, att hon skulle ta, skuffa fram problemen till framtiden.

Läser man statens nya ägarpolicy från 1 januari 2017, så förefaller hållbarhet och hållbarhetsrapportering vara det centrala i statlig ägande. Hög kompetens för att förstå denna statliga hållbarhetspolicy är naturligtvis viktigare än att förstå sakinnehållet i verksamheterna. Här ett exempel från punkten 3.4 Hållbart företagande:
”En minskad klimat­ och miljöpåverkan genom en hållbar och giftfri resursanvändning för att det av riksdagen beslutade generationsmålet och de beslutade miljökvalitetsmålen samt det s.k. Paris avtalet ska uppnås”.

Alla lägger sig platt för MP och C. Dessa partier har tagit riksdagen som gisslan och utövar en enorm makt. Det är skamligt att vårt högsta demokratiska organ verkar bestå av syltryggar och struntar i om de vräker ut pengar på meningslösa saker. Nu har Lööf fått för sig att biobränslen skall ersätta bensin. Ett stort problem är - varifrån skall råvaran komma?

Alla vet att Parisöverenskommelsen är verkningslöst och i praktiken fullständigt kört, eftersom få, om några stater inom EU ens kommer i närheten av vad de har lovat och det gäller både pengar till FN:s klimatfond och koldioxidminskningar.
 
Vi ser ju redan att Kina inte bryr sig om Paris“avtalet“. Trumps USA har redan hoppat av och den ”jäveln” sitter väl ännu 6 år, fastän MSM och SVT i sina dagliga rapporter och avslöjanden, underförstått att Trump skall tvingas avgå snart. Australien på väg ur Parisavtalet, Kanadas delstater revolterar mot klimatavtalet.

Samtidigt så använder alla dessa stater och många till, allt mer fossila bränslen. Norge ger inte upp sin oljeindustri (Sverige skulle väl göra det?). Kanada gräver fortsättningsvis efter oljesanden, Australien efter kol. Kolhamnen i norr skall visst åter utvidgas. De som har läst detta, inser att Rockströms senaste rapport, är fria fantasier och fabler om utfasning av den fossila användningen till 2030!

I Hombacher Forst(Tyskland) så kastar arga ”klimatagenter“ skit“ ner på poliserna från sina illegala trädhus. Husen skall rivas. Det finns 60 sådana trädhus, 10 är tömda, till mediernas stora sorg.
Om Foliehatten skall säga sanning så „Gott sei Dank „wohne ich nicht mehr da!

Enligt UNICEF finns det idag på jorden 767 miljoner människor som lever i extrem fattigdom. De är undernärda, saknar tillgång till hälso- och sjukvård och barnen saknar möjlighet till skolgång. Under 2016 registrerades omkring 216 miljoner fall av malaria i världen, enligt WHO. 445 000 människor dog samma år av sjukdomen.

Samtidigt lägger FN enligt svenska regeringen upp en grön klimatfond som ska kunna mobilisera 100 miljarder USD årligen, att användas för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. 
Svenska regeringen har beslutat att bidra med fem miljarder kronor till den gröna klimatfonden. Sveriges bidrag till FN:s klimatfond och fondens utbetalningar tas upp av Rebecca Uvell.
Man har beviljat pengar för hotellbygge. I Mongoliet bor det 2,9 miljoner personer, drygt en miljon bor i Ulan Bator. En stad mindre än Stockholm fick 500 miljoner kronor gratis av fonden. För att bygga lägenheter.
Sverige betalar in Skr 600/person, Australien 70/person och Storbritannien 140/person.
Prata om att de rödgröna fått en jätte hybris. Läs vad Uvell skriver och fundera över, om de rödgröna är riktigt friska!

Allmänna medel borde inte användas till meningslösa klimatåtgärder i synnerhet som det finns många angelägna och viktiga behov att tillfredsställa.
Miljöpartiets stora tillbakagång i valet borde få övriga politiker och media att tänka om. Meningslös klimatpolitik är inget som svenskarna prioriterar och vill bekosta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar