fredag 28 september 2018

Nazi-kortet viktigare än tusentals islamister!

I försöken att bilda en ny regering vill ingen samarbeta med SD, eftersom de enligt 7-klövern är nazister och rasister.
Den verkliga måltavlan för PK:s attacker mot NMR och naziste
rna är förstås SD. SD:s stigande opinionssiffror sänder kalla kårar uppför ryggen på etablissemanget. NMR är etablissemangets önskemotståndare och upphöjs till rikets fiende nr 1.

Allt i avsikt att blanda bort korten. Eliten och Bonniers behöver nazister. NMR på Gotland
var en gudagåva. Bonniers, AFA, EXPO har i stort kapat och kommersialiserat antirasismen. Hitler är en storsäljare. Hotet från trettiotalet skall ständigt påminnas. Det är en sekteristiska miljö vi talar om. Expo är en renodlad sekt av scientologisk struktur.
 
Alice Teodorescu i GP: ”De senaste årens alltmer kreativa svenska paralleller till 1930-talets Tyskland, där man hänsynslöst använder förintelseöverlevare som bulvaner i sina försök att smutskasta politiska meningsmotståndare inom borgerligheten, är vedervärdiga.”
Det är en tuff formulering och man kan förstå att den känns bland dem som träffas. Men den är sann.
 
Om 7-klöverns politiker skött sina ”uppdrag” från väljarna på rätt sätt från början, hade SD över huvud taget inte behövt bildas! Så enkelt är det!

Orsaken till att hela 7-klövern tar avstånd från SD har naturligtvis inget med bruna rötter att göra, de flesta svenska partierna har delar i sin historia som man inte vill höra talas om. Nazi-kortet är sannolikt bara en överenskommen retorik för att skapa opinion. Historier som denna visar hur tydligt som helst att den ”svenska” nomenklaturan har tappat greppet om verkligheten. Det enda som betyder någonting för ”nyadeln” är makten. Makten framför allt!

De
t som kommit bort i debatten och som är den verkliga sprickan, är att står mellan globalism och nationalism och 7 av 8 partier står på globalismens sida. Endast ett parti är nationalistiskt och förväntas inte samarbeta i NWO projektet. Annie Lööf är t.o.m. medlem en suspekt klubb, den Trilaterala globalistkommissionen.
 
300- 400 personer som kallar sig nationalsocialister, men som inte använder våld annat än som försvar, anses som ett mycket större hot mot demokratin, än 1 miljon muslimer, varav troligen minst hälften vill ersätta demokratin med sharia.
Kanske tusen av dessa, är mycket våldsbenägna(återvändande IS-krigare). Bland muslimerna frodas också antisemitism och även hat mot kristna. I det senaste valet fick NMR 2106 röster!

Etablissemanget vill inte se elefanten i rummet…det stör deras förskönande bild av massinvandringens och mångkulturens baksida. Därför projiceras
det, på några 100 talet vilsna NMR, i stället för att fokusera på det stor hotet som Islam och dess anhängare utgör för vårt samhälle. Stockholmsattentatet glömmer vill ingen.
 
Verkligheten kryper allt närmare och Svenssons sömndruckna yrvakenhet, klarnar alltmer och kommer att slå tillbaka med kraft mot förljugenheten och de dolda agendorna i 7-klöverpartierna.
Hur definierar 7-klövern ”nazism?” Vår eminenta statsvetande eller statstyckande akademi har på hundra år inte lyckats analysera våra politiska uppfattningar, annat än genom löst tyckande och prat om sådant tyckande. De har ingen aning om hur de skall skilja en nazist från en marxist, en fascist från en anarkist annat än genom löjeväckande ytliga kommunikationsattribut som hakkors, hammare och skära. Enligt svensk rättspraxis är japanska zen-tempel nazistiska. De skriver med z också!
 
De etablerade och godhjärtade riksmobbande partiledarna törs naturligtvis inte säga, att medborgarna är korkade, inte vet sitt eget bästa och är smygrasister genom att rösta på SD. Då är det ofarligare att angripa själva partiet som förleder vanligt dumt folk som inte vet bättre. Vilket syn på människors lika värde visar det på?

Gäller människors lika värde enbart för de som är födda utanför Europa? Lider en fattig, sjuk människa i Afrika eller Asien dubbelt mot en hemlös och sjuk person född och uppvuxen i Sverige? Är det så vi ska lära oss att tänka?

Om man läser dagens svenska media är det lätt att uppfatta situationen som sådan, med tanke på att topprubrikerna som behandlar nazism men inte IS terrorism.
Det finns väldokumenterade bevis som talar för att det finns IS återvändare som begår värre brott än vad nazisterna någonsin gjort.

Parodin blev fullständig när 20-30 nazister i Almedalen demostrerade. Tidningarna hade mycket reportage om detta. Varför ge nazister så mycket utrymme? Vem bryr sig om dessa människor, låt dom tycka vad dom vill.

Enligt SÄPO finns det 300-400 nazister och antalet har varit helt oförändrat och statiskt sedan 50-talet. Lindeborg kanske räknar med någon förvirrad "svans". Enligt Säpo så hoppar de flesta av i 25-30 års åldern. Många har alkoholproblem. De har aldrig varit organiserade. De byter organisation och namn vart 3-5 år och grupper kan vara direkt fientliga mot varandra. Svenskarnas Parti dog ut p.g.a. brist på medlemmar, tre månader efter att EXPO hetsat upp PK media att SVP var "Den största nazistiska sammanslutningen sedan andra världskriget." Ett budskap Bonniers och Aftonbladet odlade vidare. Något som ledde till att 5000 åkte till Limhamn utanför Malmö och slogs med polisen. Antalet medlemmar i SvP närvarande var 8 st. Åtta.
Sekten Expo betraktas som en ofelbar myndighet av journalisterna. Det är helt otroligt och ett intressant psykologiskt fenomen som borde studeras närmare rent vetenskapligt.

D
et finns bara en anledningen till hetsen mot nazisterna och den är att politiker, pk-eliten, mångkulturvurmarna och kulturmarxisterna, vill ha det så! Att vända på steken, går emot deras agenda. Detta syns också klart och tydligt hur Sverige hanterar återvändande IS-halshuggare, att då bedriva hetsjakt mot dessa är som att ”skita” i eget bo!

Leif GW Persson
satt i TV4 och förnedrade programledarna! Han sa 3-4 gånger att NMR eller nazister, får alldeles för mycket uppmärksamhet för den lilla gruppen det handlar om. Programledarna lyssnade inte och ställde frågan om och om igen, vad kan vi göra?

Gunnar Sandelin skriver om det i
Det goda samhället under titeln "Etablissemanget behöver nazisterna":
Jag har länge varit övertygad om att den politiska och mediala nomenklaturan som styr vårt land på något märkligt vis har ett aldrig sinande behov av att hata personer och grupperingar som de betecknar som högerextrema och nazistiska (och som för all del också i vissa fall kan vara det). De behöver dem som ständiga fiender för att legitimera sitt eget maktinnehav. På så vis kan de leda uppmärksamheten bort från hur den havererade invandringspolitik som de själva genomfört har förvandlat Sverige från ett sammanhållet välfärdssamhälle till vad som allt mer liknar en mångkulturell dystopi.”
Att tala om IS-jihadisterna riktar ju bara strålkastarljuset på den "mångkulturella dystopi" som svenska sjuklöverregimen och hela det regimlojala svenska etablissemanget har skapat.

Edit: Glöm inte att många i Sverige tidigare blev förföljda om de offentligt nämnde islamisternas verksamhet i Sverige och resorna från Sverige för att bedriva jihad och terrorism i en rad andra länder. Det var först när IS verksamhet blev alltför påträngande och allmänt känt som man gav upp med det, inte minst på grund av att andra länder skrev om dem och om jihadresorna från Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar