tisdag 11 september 2018

Tjeckerna måste tro att de rödgröna var totalt korkade i huvudet.

Vem minns inte Gustav Fridolin i förra valet , när han kom med sin kolbit överallt och visade den i debatterna.
Det statliga Vattenvall ägde stora bruntillgångar i Tyskland.
Med klimathysterin i Sverige blev det en
väldigt het debatt i Sverige, främst från MP. Att staten äger brunkolstillgångar i Tyskland ansågs vara olämpligt, med tanke på klimatet och den temperaturhöjning detta ger. Regeringen med Mikael Damberg i spetsen, såg till att Vattenfall skulle sälja sina stora brunkolstillgångar i Tyskland till tjeckerna. 

Enligt regeringen var den bästa lösningen, att nära nog ge bort tillgångarna. Regeringen och Vattenfall bedyrade att brunkolsaffären var affärsmässig och den bästa lösningen för framtiden och man hoppades, att de skulle läggas ner efter försäljningen. Allt för att rädda klimatet.

I de tjeckiska bolagets årsredovisning
som är av hög kvalité och att LEAG naturligtvis måste följa rigorösa tyska redovisningsprinciperna. 2016 ser vi att köpeskillingen var på drygt 100 miljoner kronor.
I samma årsredovisningen för 2016 framgår, att de tjeckiska bolagen kort efter köpet genomförde en ”fair market valuation”, dvs en värdering baserad på bedömd framtida avkastning och vips, var det nu värderat till 564 milj €, dvs idag nära 6 miljarder kronor.
I årsredovisningen för 2017 noteras att under de två månaderna, november och december som man ägde bolaget under 2016, samt för helåret 2017, redovisades en nettovinst på mer än 190 miljoner €, dvs mer än 2 miljarder kronor. Man gör denna enorma vist på de första fjorton månaderna.
 
Det som förvånar och är skrämmande, är att Vattenfall vid försäljningen, hävdade med bestämdhet, att det skulle kosta betydligt mer för bolaget att behålla de tyska brunkolsverken, än de drygt 100 miljoner som försäljningen gav!

I
det ”heliga” klimatets namn, ser vi en regering som tillåts att agera hur som helst, på skattebetalarnas bekostnad och utan att det påverkar klimatet det minsta lilla. Hur kan detta vara möjligt? Är det bara dåligt omdöme eller har den omtalade ”klimatångesten” spelat dem ett spratt?

Tjeckerna måste skratta rejält och tro att den svenska rödgröna regeringen består av fullständiga korkskaller som ”skänker” bort miljardbelopp! Tjeckerna måste också undra vad det är för fel i huvudet på svenskarna. Insåg inte de rödgröna att stenkolen i Tyskland, i första hand står för utjämningen av produktionen, men vad händer när den sista tyska kärnkraften stängs? Då kommer vinsterna att bli enorma för de tjeckiska ägarna!

Vi kan utan vidare konstatera att de rödgröna tappat allt, vad sunt förnuft heter. De ville i sin iver, inte längre befatta sig med kolkraft som ansågs vara smutsig och dålig för miljön.
 
Hade de gjort en analys, hade de sett att brunkol kommer att vara helt centralt i det tyska systemet under överskådlig tid framöver. Istället för att ta en debatt i Sverige om de ekonomiska vinsterna och genomfört en strukturerad avveckling fram till 2035 eller till mitten på detta sekel, sålde man istället till rena rama reapriset. Brunkolsanläggningarna hade väsentligt reducerat förlusterna för den mycket riskfyllda strategi som Vattenfall har genomfört med stora investeringar av subventionerad vindkraft i UK. UK har planer på att minska subventionerna till vindkraften!
Ännu en strålande affär för Vattenfall!

Alla minns säkert den beryktade Nuon- affären. Försäljningen av brunkolstillgångarna och Neon är slående lika i beredningarna på departementet. Vattenfalls bolagsstyrelsen var enig om att göra affären och även denna gång beställde departementet en så kallad ”fariness opinion”. Även denna gång valde näringsdepartementet att lägga vikt, vid andra kriterier än de rent affärsmässiga och även denna gång gick det inte riktigt som man hade hoppats.

Tyvärr fick vi inte se att MP ramlade ur riksdagen. Nu kan de fortsätta från alla sina positioner inom statlig ideologisk produktion, genustrams och klimathysteri på skattebetalarnas bekostnad. MP kan inte existera utan skrämselpropaganda och snart måste de gräva upp något nytt, att skrämma med, om de vill överleva valet 2022.

I SVT:s valplatsundersökning
tillfrågades väljarna om vilka frågor som påverkat dem mest i valet av parti? Sjukvården, svarade över 50%, att den var den viktigaste frågan. Klimatet kom inte ens med, på tio i topp listan.
 
Foliehatten tror, att vid valet 2022 kommer klimatfrågan att vara död och begraven. Redan idag kan vi konstatera att stora länder hoppat av det tandlösa Paris-avtalet och hur ännu fler länder struntar fullständigt i att begränsa sina växtgasutsläpp. Runt om i världen bygger man massor av kolkraftverk.

Frågan är hur länge till, världens mest extrema land Sverige, kommer att orka fortsätta politiken och propagandan. Folk börjar vakna till och inser verkligheten och att den svenska klimatpolitiken är ett hyckleri i stora stycken. Vi ersätter fossila bränslen med palmolja från skövlade regnskogar som orsakar långt allvarligare miljöskador, än lite mer koldioxid i atmosfären.

För journalistkåren och MSM som ansträngt sig enormt att skrämma väljarna med klimatförändringar orsakade av våra utsläpp, måste valväljarundersökningen vara ett rejält slag i ansiktet för dem. Dagligen har de pumpat ut bilden av hur sommarens värmebölja, var ett första tecken på en av människan orsakad klimatkatastrof.
Förklaringen är enkel, eftersom nästan hälften av alla journalister enligt olika mätningar, sympatiserar främst med MP och detta parti hängde på 4 % gärdsgården, ville man rädda partiet kvar i riksdagen. Det lyckades nätt och jämt, Utan journalismens massiva hjälp, hade MP åkt ur riksdagen och det parlamentariska läget hade varit mycket enklare.
Detta är det andra övertydliga beviset under valrörelsen för hur journalisterna inom det som kallas Public Service förminskar sin roll och låter sina egna politiska värderingar styra det journalistiska arbetet.

Det ena
är värre än det andra. I GP ser vi MP:s Per Bolund. Under ett rejält regnbågsfärgad paraply, lyfter han fram en skylt med ”I love vetenskap.”Sedan får vi höra Bolund på valnatten säga i TV: skogen skall biobränsle! Bolund låg bakom succén Etanol!
Ännu en korkskalle som är politiker!

Det kostar på att ha dubbelmoral. EU driver nu på, för att göra elen dyr, för andra länder genom att CO2 certifikat som ej utnyttjas ska skrotas. Certifikatsystemet sattes upp för att få en planerad strypning av CO2. Blir det överskott så går planerad ned strypning fortare än planerat!
Tack EU, vi kan se framemot en höjning av el på 1 SKR + skatter per kW!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar