söndag 23 september 2018

Skivan har ”hackat” upp sig för Löfvén – ”fler måste ta sitt ansvar!”

Det har varit ganska tyst om EU-toppmötet i Salzburg, lite uppjagade känslor kring Brexitfrågan, men i princip tyst om migrationsfrågan. EU kan inte komma överens.

Den lille ”sprätten”
Macron, tror att han bestämmer. Han närmar sig nu falsettoner och låter meddela, att medlemsstater som inte håller med Macron, bör stängas ute från Schengen och den gemensamma skattkistan. Man kan fundera över om Macron talar för sig själv eller har han några fler spelare i sitt lag. En spelare som definitivt är med i Macrons lag, är Stefan Löfvén. Han vill mer än gärna axla kaptensrollen och utdela kännbara straff till de som inte följer hans spelidé!
Foliehatten undrar ändå, om inte Löfvén med sin spelidé som nu är totalt stendöd, är nu ganska ensam i laget.  Det man kan fundera över, är vilket mandat han egentligen har?

Merkel tycker att man kan göra upp genom avlatsbrevets princip, oklar laguppställning även där. Finland backar lite oväntat upp frontlinjens medlemsstater, vilka befarar att den nya Frontexorganisationen ska köra över frontlinjens medlemsstaters egna kust- och gränsbevakningar.

Med sitt utspel talar Stefan Löfvén som en sverigedemokrat på gamla dar. Har valet knäckt honom? Hur ska Annie Lööf kunna förlåta honom? Blir det inget knäsittande för Lööf nu. Det inte Lööf hängt med är, att EU nu bytt fot, från obligatorisk omfördelning, till att hindra folk från att komma?

Stefan Löfvén säger : ”Vi gör både och... Det gäller att stå upp för den skyldighet vi har att ta emot flyktingar som söker asyl, men det är också så att många av dem som kommer från Afrika inte har några flyktingskäl. De är ekonomiska migranter som vill ha ett bättre liv. Att hindra dem från att göra den farliga resan är bara en förstärkning av svensk biståndspolitik som går ut på att hjälpa människor i sina hemländer.
Vi gör inte avkall på var vi står när det gäller mänskliga rättigheter. Men vi måste också kunna hantera en situation som den här då massor av människor dör på Medelhavet. Den affärsmodellen måste knäckas. Det bästa vore om människor inte kände sig tvingade att göra den här resan överhuvudtaget.”

Orban och ungrarna säger blankt nej både till att härbärgera muslimska migranter och till att låta Brysselaktivisterna ta kontroll över EU:s gränsbevakning, alla vet hur glesa maskorna i nätet är. Polen är mer intresserat av, att förbli en kristen nationalstat, än av att vara kvar i EU, om frågan skulle spetsas till.

Frågan om obligatorisk fördelning av utomeuropeiska migranter är
ganska död. Men vad som är mer intressant, är att de riktigt stora elefanterna nu börjat dansa. För när allt kommer omkring bryr sig inte finans globalisterna om individen, vare sig nu denne är muslim eller annat. Individkulten är ett verktyg för den liberal globalistiska världsrevolutionen, inget annat. Nu tycks det som om "det individuella perspektivet" inte längre levererar önskad produkt. Individkult med identitetspolitik som exponent verkar ha börjat fösas in i slaktbilen för vidare transport till glömska eller omvandling till ordinärt gödsel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar