onsdag 26 september 2018

Gymnasielagen fick OK i Migrationsöverdomstolen!

Migrationsöverdomstolen har tagit ställning till, om det har funnits brister i beredningen av lagstiftningsärendet. De anser att stadgad ordning inte har satts åt sidan i något väsentligt hänseende, när bestämmelsen kom tillI den tillfälliga lagen medges avsteg från kravet på klarlagd identitet för utlänningar som vistas i landet och som kan beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det kan tilläggas att alla sju domare, var överens om att gymnasielagen kan tillämpas.

Det argument som aktivisterna använde, var att vissa ensamkommande till följd av Migrationsverkets(MV) brist på resurser, inte fick sina asylskäl prövade, inom erforderlig tid.
 
MV har skrivit en kommentar på sin hemsida, att man analyserar domen och inom kort kommer de med besked, om hur man går vidare. Tidigare har MV pausat många ärenden i väntan på denna dom, däremot har man gett avslag till uppenbart ogrundade ansökningar (som inte uppfyller tidskriterierna för ansökan eller avslag). Man publicerar också statistik: 
Sedan den 1 juli 2018 har totalt 9650 ansökningar kommit in till Migrationsverket.8453 ärenden är öppna, det vill säga ärenden som för närvarande handläggs.1159 ärenden är avgjorda, den överväldigande majoriteten är avslag.
Foliehatten gissar att de allra flesta av de 8453 öppna ärendena nu kommer att få bifall, möjligen tillkommer några innan ansökningstiden går ut den 30:e september. Det blir alltså ungefär de 9000 män som man antog när lagen presenterades.

Problemet ligger i att domen (och lagen) av väldigt många ses som materiellt felaktig, den strider mot synen på ”rättvisa” och ”opartiskhet”. Vi har alltså en situation där merparten av de 9000 som ärendet berör, bedömts sakna asylskäl och som fått sin ålder uppskriven (då de bedömts ljuga). Nu ger man vuxna män, utan asylskäl rätt att stanna och gå på gymnasiet. Om Sverige ska vara ett konsekvent rättssamhälle utan rasistiska tendenser, så ska de givetvis aldrig behöva legitimera sig. Bara vi andra. Är det konstigt att svenska folket, reagerar på detta?

Vidare finns det ingenting som säger, att de hade bedömts ha asylskäl för det fall man prövat deras ärenden ”i tid.” Dessutom blev det en komplicerande faktor, att så många ljög om sin ålder, vilket i sig, påverkade handläggningstiden.
 

I praktiken har man ett system som belönar människor för att ljuga, samtidigt som man kastar ut människor som gör sitt bästa för att göra rätt. Detta leder till, att man tappar förtroendet för systemet. Förtroendet för rättsstaten eroderas till slut. Det är dessvärre det som blir den yttersta konsekvensen, av att den materiella rättvisan i för hög grad åsidosätts.
 
Gymnasielagen gäller för de som går på gymnasiet och nu blivit 18 och upp till 24 år De kan ansöka om att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att slutföra sina påbörjade gymnasiestudier. Flyktingstatus har dom inte fått p.g.a. den nya lagen.
De kan nu ses som utländska studenter, förutsatt att de uppfyller betygskraven för gymnasieutbildning (övervägande delen gör det inte)? Utländska studenter har inte rätt till vare sig gratis bostad eller ”socialbidrag”? Så var skall dom bo och hur skall dom försörja sig?

De kan ansöka om ytterligare uppehållstillstånd, om de har jobb och kan försörja sig själva inom 6 månader efter avslutat gymnasium.

 
Asylaktivister förväntar sig att staten tar kostnaden. Lägg till, var ska de som kommer in, gå i skolan. Redan idag är det ont om platser och lärare på gymnasium, komvux och folkhögskolor.

Det många har missat är att gymnasielagen i princip är värdelös för dem det berör.
De får stanna om de studerar på gymnasienivå i Sverige. Redan i och med detta försvinner de flesta p.g.a. bristande språkkunskaper. Sedan har de ej längre rätt till flyktingboende, utan får klara sig på CSN-studiebidrag. Du får inget lån för gymnasienivå, förutom Komvux som är till för vuxna.
Summa summarum: du ska studera på heltid och fixa boende med en budget på ca två
tusen i månaden. Hur många kommer att klara av detta.

Frågan är vilket ansvar kommunerna vill ta för de ensamkommande? Kommunen har ett ansvar för alla sina invånare, så det
kan bli minst existensminimum, enligt socialens norm i det fallet. Det kan bli ekonomiska problem för de kommuner som har många ensamkommande. För att kunna stanna så måste de bo gratis någonstans eller …...

Det man inte får glömma, att det är S, V, C och MP de ensamkommande skall kan tacka och inte domstolen, att de får denna chans. Det är dessa 4 partiers ställningstagande som är de ansvariga i denna fråga. I förlängningen bygger man också upp en sådan misstro och ett sådant hat mot politiker och rättsväsendet, att det med råge kommer slå tillbaka i förlängningen. Förmodligen någon gång i nästa lågkonjunktur, om något år.
Tyvärr är det inte beslutsfattarna som kommer drabbas utan istället de grupper som man nu gynnat, utan att ha moraliskt eller folkligt stöd för denna gymnasielag.

Detta betyder att de 5000 som fått avslag upptill 3 ggr, får söka på nytt och de 4000 som inte sökt eller inte fått svar. Alla 9000 får en ny chans att stanna i Sverige och får de ett ja får också familjen komma efter. Eftersom gymnasieexamen inte ingår i obligatorisk skola, har alla gymnasium rätt att säga nej, om de inte har plats till skillnad mot samtliga grundskolor som måste bereda alla elever en plats.

Så nu har plötsligt en hel stad fått stanna och kostnaderna för detta spektaklet har beräknats till cirka 2-3 miljarder. Detta betyder stora besparingar på annat, och vad det blir får väl alla se och känna av. För att många blir drabbade, behöver man inte vara Einstein för att begripa.
De tre miljarderna som det talas om, är statens bidrag till kommunerna för skolgång. Till detta kommer kostnader i samma storleksordning för mat, boende och annat som utgör existensminimum. Vi talar då om 6-8 miljarder.

Sen kommer nya krav. De stackars unga behöver få hit dina föräldrar och syskon. Det får de idag inte, men vi kan absolut räkna med nya ”tillfälliga” lagar där också. 

 
Nu behöver vi inte bekymra oss om vad vi ska göra med alla miljarder detta kostar samhället och skolan behöver inte bekymra sig över vad de ska göra med sina icke existerande lediga resurser.
Med tanke på hur situationen ser ut, i den svenska gymnasieskolan, är det här precis vad som behövs, för att lyfta nivån på utbildningen och integrera svenska gymnasietjejer i den afghanska kulturen.

2 kommentarer:

 1. Att denna lag nu tydligen godkänt är fullkomligt otroligt!
  Vart är Sverige på väg?
  Som en naiv person sade till mig: ..men de flyr ju från krig, blod och död!"
  Hon tycks inte vara ensam om de åsikten.
  Expressen gjorde ju en undsersökn om dessa "ensamkommande
  78% fick ålder uppskrivem
  0 % hade idhandlingar (och hur har man tagit sig genom Europa utan ID-handlingar. Jag fick visa mitt pass igår vid gränsen..)
  Mera konstigheter hade man hittat (jag hittar inte undersökningen nu..)

  SvaraRadera
 2. Här var det..
  https://www.expressen.se/nyheter/qs/de-9-000-afghanerna--vilka-ar-de-egentligen/

  SvaraRadera