torsdag 6 september 2018

SVT - gör det igen, inte bara en gång, utan två gånger på samma dag!

Hycklar, skuldbelägger, ansvarsutkrävande och med en enda agenda!

I
söndagens Rapportsändning nås svensk allmänhet av den klandrande informationen om att afrikaner fortfarande dör på Medelhavet. Orsaken påstås vara, att NGO:ernas människo fiskande aktivister, inte kan bedriva sin verksamhet lika ogenerat som förr och det sägs givetvis inte i inslaget! Det sägs inte heller, att flera länder lägger verksamhetshinder mot båtarna, när de ankommer till en hamn som gör att deras verksamhet begränsas kraftigt.
Båtarna är uppbackade av FN. En FN-talesperson förklarar, att man på alla upptänkliga vis, försöker varna hugade Medelhavsresenärer, för den fara, de kommer att utsätta sig för med en resa, men enligt FN-personen, beslutar sig ändå afrikanerna för att resa. Vad som på ett ytterst flagrant inte förmedlas, är att det är, dels ett utslag av de lågt ställda förväntningarnas rasism, att afrikanerna inte fattar, att de inte har några utsikter att lyckas i Europa eller att de riskerar livet i sina fåfänga försök, att ta sig över Medelhavet.
 
När de väl gett sig av på seglatserna upphör även de låtsade förväntningarna, på att afrikaner ska fatta det mest enkla och hux flux, har de dumma afrikanerna som inte begriper bättre, fullt ut blivit européernas ansvar. FN-representanten säger också detta i klartext. EU måste sluta med sina charader och ta - ja just det - ansvar.  
Varför har SVT:s Agenda med detta inslag? Är det för att skapa en känsla av skuld och skam hos tittaren? Vad annars? För att charaden som man aldrig skulle benämna för vad den är, nämligen "the white mans burden", ska kunna fortsätta ett tag till. Hjälps afrikanerna av detta? Självklart inte. Uppvisar etablissemangets utpost SVT ett hycklande beteende? Ja visst!

Säpo har varnat för att andra länder kan försöka blanda sig i riksdagsvalet och sedan låter man president Macron, direkt efter SVT:s utfrågningen i söndags, attackera och förtala Jimmie Åkesson! Tala om utländsk påverkan och det sker helt öppet!
SVT:s Agenda
sänder ett inslag där Frankrikes president Macron uttalar sig, om att en partiledare för ett svenskt riksdagsparti, inte ville ta ställning för vare sig nämnde president Macron eller Rysslands president Putin.
Nu framställdes det förstås inte så, utan som om den svenske partiledaren inte kunde välja mellan Putin och Macron, på ett demokratiskt värderingsplan. 

Det uppenbara syftet är, att att lyfta fram fördelarna med EU och misskreditera SD. Ingen kan göra det bättre än Emmanuel Macron. Macron fick orera fritt om sin egen förträfflighet och samtidigt passa på att saluföra sin liberalglobalistiska EU-federationsagenda, kryddat med lite rysskräck

I förbifarten slapp det ur globalistens mun, att av de migranter som utgör den migrationsutmaning som måste få en överstatlig hantering, är ett ytterligt litet fåtal flyktingar. För dem som inte är flyktingar och som därför har rätt till asyl ska det, säger den store humanisten Macron, inte beredas någon framtid i Europa. Den enorma majoritet av Medelhavsresenärerna är alltså just resenärer som hoppas och kanske också tror, att just de ska röna framgångar i Europa. Skurkarna i det drama som skördar afrikanska drunkningsoffer ”en masse” påstås, helt skamlöst, vara vissa länders ledare som klart och tydligt upplyser både afrikaner och EU-kolleger om, att någon framtid för migranter aldrig kommer att bli aktuellt i deras länder.

De
n franske presidenten betraktar uppenbarligen den afrikanske migranten, med den där "koloniala blicken" som kommer ur "de lågt ställda förväntningarnas rasism." De icke bildningsbara afrikanerna bara kommer och blir till "the white mans burden" som måste hanteras "på ett ansvarsfullt sätt", när skadan redan är skedd. Att som de ondskefulla nationalisterna agera mot och tala till afrikanerna på ett sådant sätt, att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej, förutsätts inte vara verkningsfullt. Hyckleri av etablissemangets utpost SVT? Klandervärt? Så in i helvete!
 
Emmanuel Macron är den minst populäre presidenten i Frankrike  någonsin och borde ägna sin tid åt Frankrike i stället för att försöka påverka det svenska valet. Undrar om Emmanuel Macron har läst en av sina företrädares ord?

Charles de Gaulle: ”Det är bra att det finns gula fransmän , bruna fransmän och svarta fransmän. Det visar att Frankrike är öppet för alla raser under förutsättning att de inte blir för många. Ty då kan Frankrike inte förbli Frankrike. Förstår man inte det har man en hjärna som en kolibri.”

Dansk Public Service har en helt annan takhöjd och nyanseringsförmåga än svensk "Pravda Service."
En kort dokumentär sändes som handlar om afrikaans, den vita minoriteten i Sydafrika och mer specifikt projektet Orania - en by av vita som äger samfälligheten gemensamt som delägare med aktieinnehav och de strävar efter ökat självbestämmande. De ser som minoritet, den pågående kulturella och fysiska faran, av att vara vit i Sydafrika, med lagändringar som medger expropriering av land, hot och mord. Svensk "Pravda Service" lär inte visa detta, eftersom det utmanar PK-narrativets offerhierarki och hela deras värdegrund.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar