måndag 17 september 2018

Sverige hade EU:s sämsta tillväxt i BNP per capita 2017!

Som av en händelse presenterade SCB först efter valet, Sveriges tillväxt för 2016, 2017 och 2018. Den visar sig att regeringens kraftigt uppblåst siffror inför valet, var en ren och skär lögn.

I själva verket har den ekonomiska tillväxten varit betydligt sämre än vad som rapporterats. Inte nog med att BNP i själva verket varit lägre än rapporterat väntas den svenska ekonomin även framöver, att utvecklas svagt. Det förklarar nationalekonomen Tino Sanandaji på Facebook, där han samtidigt varna
de för den överdrivna optimism som S hävdade under valrörelsen.

John Hassler, professor i internationell ekonomi och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet
publicerar i en graf : ”tillväxten per person för 2017 och 2018 i alla EU:s 28 länder och Sverige hamnade längst ut, längst ner som det enda EU-landet med en tillväxt på långt under en procentenhet i år."
Tillväxten är dock inte det enda regeringen skönmålar:
"När Socialdemokraterna inför förra valet lovade lägst arbetslöshet i EU låg Sverige på 10:e plats av de 28 länderna. Efter fyra år av socialdemokratisk arbetslöshetspolitik har vi halkat ner till plats 17, enligt Eurostat."

Att
de rödgröna skulle misslyckas med arbetslösheten var givet. För att komma tillrätta med den, måste man ta av facket dess rätt att skapa arbetslöshet och kanske ta bort arbetsmarknadslagarna. Stefan Löfvén är inte rätt person att klara detta.

En stor del av tillväxten beror sannolikt på att vi s.a.s. eldar för kråkorna. Ekonomin går på högvarv, för att svensken måste försörja och tillhandahålla bostäder och nyttigheter till ca 500-700 000 MENA migranter som aldrig kommer att skapa reell tillväxt i ekonomin. Vi lever i en konstlad mångkulturell boom och svensken betalar.

En av förklaringarna för att Sverige inte gick så bra 2017, kan bero på flera saker. En möjlighet är S,V, och MP.s skatter och övriga tillväxthämmande politik gav detta dåliga resultat.
Men visst är det så att Finansministern borde vara lite mer försiktig i sina uttalanden. Kanske mer formulera sig som att
"vår tillväxthämmande politik börjar ge resultat. Nu har vi sänkt tillväxten som Alliansen skapade ned till under 1%".
 
Enligt SCB: " Sedan januari 2008 har hushållens bolån fördubblats och ökat med knappt 1 600 miljarder kronor. I januari 2018 uppgick bolånen till drygt 3 100 miljarder kronor. Det motsvarar 82 procent av hushållens totala skulder. Bolånen hade i januari 2018 en årlig tillväxttakt på 7,2 procent."

Att staten är lågbelånad och skryter med ett av världens högsta skattetryck samtidigt som det finns stora hål i statens åtaganden lurar en del uppenbarligen. Statens tillgångar beräknas normalt i kronor, sjunker kronans värde, så blir vi relativt sett fattigare kontra länder med tillgångar i annan valuta.
Givetvis har räntan betydelse för kronans värdet. Att dollarn klättrar beror på att trycket i ekonomin höjs precis som i Sverige. Däremot har man stadigt höjt räntan.

R
iksbanken håller en låg ränta, för att de har haft ett för högt inflationsmål och för att svensken privat är tokbelånad. En ränta på 2-2,5 % skulle få bostadsmarknaden att kollapsa idag. Hade räntan hållits högre så hade aldrig priserna stuckit lika mycket som de gjorde. Den låga kronan är bara skadlig för ekonomin på längre sikt, industrin behöver inte effektivisera lika mycket och vi tappar sakta konkurrenskraft. Vi pinkar i byxan för att bli varma. Att göra det i en högkonjunktur är direkt debilt.

Det globala finanskomplexet och maktstrukturen skiter fullständigt i om Sverige har sämst BNP/capita i EU. Så länge BNP ökar. För dessa så är det BNP/land som är av intresse, man tittar strukturellt och inte på individnivå. Den finansiella tillväxten måste fortsätta till varje pris för dessa ekonomiska gangsters, annars kollapsar systemet - pyramidspelet kollapsar.
I en fri marknad så måste gamla strukturer tillåtas raseras för att skapa något nytt och bättre. Man kan lugnt konstatera att vi inte har en fri marknad idag, ekonomer gillar att snacka om fri marknad men när det väl kommer till kritan så vill man inte ha fri marknad. Den liberala demokratins spelregler är satta ur spel. Överheten tvingar på oss invandring och högre skatter för att stimulera detta finansspel.

Politikerna försöker skönmåla ekonomin för att framstå i positiv dager. Det är inte svårt att förstå. Magdalena Andersson påstod att: "Svensk tillväxt är överraskande stark och arbetslösheten är på väg väg neråt i relativt snabb takt."  Det inte MA ville säga, var att detta drivs av en negativ styrränta och en skuldsättning som ökar i ohållbar takt. Ta bort den del av BNP som drivs på av den ökande kreditvolymen, så har du en mer sann bild av den så kallade "styrkan" i den svenska ekonomin.
 
Vi har levt på, att blåsa upp en bubbla i 20 års tid nu och fallhöjden är stor. Politiker både till höger och vänster har pekat på de uppblåsta bubbelsiffrorna och sagt att "titta vad bra det går för Sverige!" Ökningstakten i M1-pengar är väl kanske ca 200-miljarder per år. I snitt omsätts varje krona som existerar, ca 2 ggr per år i BNP-transaktioner. Foliehatten gissar att omsättningshastigheten för nya pengar, är mycket högre än för redan existerande gamla pengar, men säg att siffran stämmer. Om/när bobubblan spricker och flödet av nya kreditpengar torkar upp, då gissar Foliehatten grovt, att BNP blir 400 miljarder kr lägre. Utöver det, som kommer vi få en städnota för krisande banker som lätt kan hamna i samma storleksordning. Börsen som helhet lär störtdyka.

Politiker och andra makthavare har i Foliehattens tycke, ganska lättsinnigt, låtit kunnande, industrijobb osv. flyta ut ur landet, i naiv tro på att i framtiden kommer vi försörja oss på tjänster, flyktingmottagande, e-handel, mjukvara, etc.

Ett exempel på politikernas kompetens och prioriteringar bubblade upp till ytan häromåret, i transportstyrelse-skandalen. Transportstyrelsen kan sägas ingå som den del i statens ombesörjande av transportinfrastrukturen i landet. Detta kostar tiotals miljarder varje år. För att spara några hundra miljoner, om det ens var så mycket - i sammanhanget kaffepengar- så lägger man ut IT-tjänster utomlands på entreprenad. Istället för att ha sina servrar i Sverige i bombsäkra bergrum - som kanske hade varit motiverat - så lägger man ut detta utomlands, för att det är "billigare". Man tar sig för pannan. Är det så här vårt land sköts?
 
För hur kan man förvänta sig att svenskarna, dvs landets urbefolkning, ska kunna försörja så många invandrare med skattefinansierade löner i "riktiga jobb", ge dem lägenheter via försörjningsstöd och bostadsbidrag, i stort sett gratis tandvård, skattebefrielse och mycket annat och sedan skapa god tillväxt?

Att ens betala helt vanlig välfärd såsom samhällsservice och funktioner som även de flesta svenskar använder åt familjer som aldrig betalat in en enda egenförvärvad skattekrona är ett övermänskligt åtagande, efter årtionden av historiens mest tokigaste vanstyre.

Om du frågar varför Magdalena Andersson ljuger? Rimligen för att hon är sosse. Sossarna och MP, bär merparten av ansvaret för haveriet mot svenskarna. Liberalerna och vänstern är andra som alltid hejat på. Reinfeldt var en förrädare. Annie Lööf hoppas kunna göra allt ännu sämre.
 
I DI debatt skriver Magdalena Andersson den 30 augusti att S vill höja skatterna under nästa mandatperiod med ytterligare minst 30 miljarder kronor.
Man tar sig för pannan...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar