tisdag 4 september 2018

Har Sverige någon energiplanering överhuvudtaget för framtiden?

2016 slöt de sex partierna S,V,MP,M,C och KD (L och SD inte med) en  energiöverenskommelse. Målsättningen är, att vår elproduktion år 2040, ska ske från förnybara källor till 100 %. De sex partierna borde ha insett det orimliga i beslutet. Hur 100% fossilfri elproduktion skall produceras, finns inte beskrivet med ett enda ord i överenskommelsen. Insåg inte de sex partierna vad de beslutade om? För att Sverige skall fungera i framtiden, behövs beslut som är långsiktigt hållbara. Det krävs ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och inte minst en konsekvensbeskrivning. Att de sex partierna inte reagerade vad de beslöt om, är sanslöst. Vi har partier som ingår en överenskommelse och de inser inte vilka konsekvenser detta beslut kommer att få, för framtiden. Det visar att vi har politiker i sex partier som inte är vuxna, en femteklassare kan räkna ut, att det är ohållbart, men bevisligen inte vårt politiska etablissemang. 

Foliehattens känsla angående miljön är, ungefär samma som den han känner för dagens politik. Båda bygger på annat än verkligheten och de problem som finns. Fakta har blivit en bristvara och de få gånger som problemen synliggörs, så försöker politiker och massmedia tiga ihjäl dem. Det vanliga sättet är att skjuta budbäraren och misstänkliggöra dennes agenda, om inte tigandet fungerar. Problemet är att de tre kvinno-miljö-partierna V, MP och Centern är globalister som är insnöade på klimatalarmism och miljöaktivisterna r "Agenda 2030." 

Agenda 2030 är vänsterliberal FN-administrerad globalism. För att få till "hållbar miljöpolitik ur ett modernt perspektiv" krävs en nationalistisk grundsyn. Du kan inte, ens i miljöpolitiken hoppas på extremistpartier som paketerar in vänsterliberal globalism i alla frågor. Tillhör man gruppen "De Goda" behöver man inte bry sig om sånt trams som fakta.

Källor är bra, men om källorna bara utgörs av ovetenskapliga spekulationer initierade och drivna av MP eller C, så är källorna av noll värde. Den dag vi får en regering inriktad på kunskap och sanning, så upphör de stora skattesubventionerna till vindkraften och solcellerna. Vindkraften och solcellerna, blir därmed mycket olönsamma. Fantasier om att lagra temporärt vindkraft eller solcellsöverskott i batterier, visar bara på miljöpartisternas låga kunskapsnivå.
 
För att hålla den olönsamma vindkraften under armarna, har man infört ett elcertifikatsystemet som tvingar genom lagstadgad kvotplikt fram subventionerad förnybar elproduktion. Augusti 2018 var det aktuella priset på elcertifikat 20 öre/kWh som subventioneras förnybar elproduktion med årets 30 % kvotplikt x 90 TWh. Det innebär att vi elkonsumenter och lätt industri subventionerar det hela med 5,4 miljarder + moms. Det är vi som får betala detta,på våra elfakturor med 6 öre/kWh + moms.

Vindkraften varierade i fjol som mest med 600 % mellan årets veckor och hamnar allt mer i paradoxen ”för mycket eller för lite.” Högtryck och torka har i augusti redan orsakat elprishöjning med 50 % jämfört med i fjol. Vi subventionerar fram en opålitlig svensk elproduktion och fördyrar kärnkraften(skatter) så att redan fyra av våra tio verk togs ur bruk. Svenska Kraftnät varnar för perioder med effektbrist.
 
Sveriges elförbrukning ligger normalt på 140 TWh/år och de förnybara källorna vatten, vind och biokraft står för cirka 90 TWh. Hur och var ska resterande 50 TWh produceras?
Elexporten från Sverige under 2017 var 19 TWh, den näst högsta någonsin. Den svenska vindkraftsproduktionen 2017 blev 18 TWh, den högsta någonsin. All producerad vindkraftenergi går i princip på export och exporten ökar tydligen med utbyggnaden av vindkraften.
Den kan utan vidare tas bort! Vi subventionerar alltså el som går till Danmark, Tyskland, Polen och Litauen, med stora pengar.

För att få en riktig kalkyl över kostnaden av vindkraftsel måste man ta med kostnaden, för nerläggning av kablar till alla verken samt kostnaderna för ersättningskraft när det inte blåser.

Svensk vindkraft producerar mindre än 30% av installerad effekt i snitt. Idag producerar vår subventionerade vindkraft just nu mindre än 10% av möjlig elproduktion vid gynnsamma vindar. Alltså vindkraften producerar med stora variationer och det är rent ljug att påstå "att det alltid blåser någonstans." Det gör det inte.

Stora kostnader ligger i all kraftproduktion som måste finnas som back up och anpassa sin produktion till rådande sol och vindförhållanden. Vi behöver elproduktion som producerar när elen behövs eller ska vi stänga ner industrin när det inte blåser tillräckligt?
Länder med mycket sol och vindel har inte minskat CO2 utsläppen. Bara gjort elen dyrare. 

Om vi går in och studerar ett vindkraftverk lite närmare ser vi:
Kort livstid
Tar stora skogsområden i anspråk
Bladen är byggda av icke nedbrytbara material som hamnar på nån sophög i tredje världen. Ca 50 miljoner ton skräp beräknas komma från vindkraft 20
40
Miljoner fladdermöss och rovfåglar dödas varje år
Störande för boende runt omkring
Farliga efter 20+ år, dåligt underhållna
Väderberoende
Fula som fan

Vindkraft kommer bli den största miljöskandalen på länge. Tillverkarna har stora ackumulerade garanti och serviceåtagande. En växellåda till ett stort vindkraftverk väger flera ton och är komplicerade att byta. Bara företaget Vesta har åtagande för 1,5 miljarder och det har pratats om konkurs. Likaså för deras stora partner i USA.

Inom 10 år kommer flera av dessa vindkraftverk stå som monument över en misslyckad miljöpolitik. Och det blir markägarens ansvar att ta hand om, när tillverkarna gått i konkurs.
 
Att ställa om till fossilfritt går, frågan är vad det kostar och det blir inte billigt. Sverige behöver ersätta cirka 50 TWh förnybar fossilfri elproduktion, när kärnkraften läggs ner redan nästa år. Det innebär en utbyggnad av minst 5500-6000 nya verk till de redan existerande 3500. Den som varit i Tyskland, ser hur det ser ut!
 
SWECO
har i en rapport ställt samman flera olika scenarion och det blir det dyrt och mycket dåligt för klimatet. Denna rapport måste vara en mardröm för den rödgröna regeringen. 
Sverige kommer att utöka sina utsläpp med mellan 20-25 miljoner ton CO2.
Kostnaden för att bygga dessa nya verk blir cirka 38-4000 miljarder. Till detta tillkommer 1500 miljarder i hårdvara och en nätutbyggnad på minst 50% av byggkostnad 2000 miljarder och expansion av export noderna till kontinenten för att hantera överproduktionen. Vem betalar 75000 miljarder?
Det kommer att bli en sämre tillförlitlighet i elnätet. Dock är detta en energibalans inte en realistisk kraftbalans då bör denna artikel vara mer prekär.

Vad gäller utökning av vattenkraften i Sverige, så är det inte att tänka på, vattenkvalitetsdirektivet kommer sannolikt leda till, nya vattendomar vilket kommer minska vår tillgängliga vattenkraft med upp till 20%. Att bygga nya dammar i de orörda älvarna vi har kvar, är inte heller att tänka på, det går lite stick i stäv med vattenkvalitetsdirektivet från EU.
 
Solenergi fungerar inte i nordliga, arktiska länder, under den tid av året, vi har som mest behov av energi, så är utvecklingen av solcellerna helt beroende av att vi snabbt gör slut på sällsynta metaller som krävs. Utan subventioner är det en ren förlustaffär! Frågan är hur lång hållbarhet de har? Det kan i slutändan bli, trots subventioner en förlust affär! Se gärna Simris projektet.

Vi har politiker som har fattat en beslut som är fullständigt upp åt väggarna! Ett fossilfritt Sverige, är en utopi med vindkraft, eftersom den också släpper ut med 8500 verk 40000 ton CO2. Det enda rätta är att behålla den gamla kärnkraften så länge den håller och börja bygga de nya små generation 4:a verken som har den fördelen, att den äter upp kärnbränslet, vi förvarar djupt ner i våra berg. kärnkraft av 4:e generationen, som ger oss ett överskott av el och äter upp vårt högaktiva avfall från den 2:a generationen kärnkraft, som vi snart lämnar.

Klimatpolitik är ren och skär plakatpolitik, utan vettigt innehåll. Idag har Sverige ingen hållbar energiplanering inför framtiden. Om inga ändringar genomförs, innebär det 50-70% högre elpris och elbrist när inte vindkraften levererar!
Vi har de politiker vi förtjänar och folk röstar på dem, ofattbart!

Lars Bern har skrivit på sin blogg, att svensk klimatpolitik subventionerar de stora bovarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar