måndag 20 november 2017

Är elbilar större miljöbovar än dieselbilar?

Dagens politiker begriper inget om vetenskap och teknologi. De förlitar sig alltför mycket på ohederliga ”experter” och rådgivare som bara levererar, det de vill höra!
Har politiker fått reda på elbilar orsakar större partikelutsläpp via däcken än dieselbilar? Om man erhållit denna kunskap, så håller man väldigt tyst om detta, eftersom elbilen för tillfället är ett "gulle objektet No 1" (stora subventioner) för MP. Asbest(bromsar) och småpartiklar i tunnelbanan struntar politiker i, men småpartiklar från dubbdäck anses jättefarliga på Hornsgatan(Sthlm). Och även här släpper tyngre bilar=elbilar ut mer småpartiklar, utan att politiker bryr sig. Politiker hycklar och har ingen helhetssyn eller konsekvensanalys.

Oslo är ett jättebra exempel på en verklighet som inte stämmer överens med politikernas. Oslo införde förbud, att köra med dieselbilar. Man mätte och mätte och konstaterade, att man inte kunde se någon effekt av dieselförbudet! Orsaken till luftföroreningarna var från alla braskaminer på höjderna runt om Oslogrytan. Men i Norge har man ”gift” sig med elbilar och Tesla. Nu har börssvärdet för Tesla gått förbi det för Ford. Tesla sålde i fjol 76 000 bilar! De har aldrig levererat vinst. Ford sålde 6.6 miljoner bilar och redovisade normala vinster. Nu börjar Teslas investerarna att blanka och förstå vilken bubbla Tesla är. Elbilen har inte en reell chans förrän man löst batteriproblemet! Igår presenterade Tesla en lastbil! Bilarna bli för tunga och blir med detta, större miljöbovar än dieselbilen!

Om några år har kanske politikerna insett hur nyttig CO2 är. Då kommer man väl att beskatta dieselbilar högre, för att de släpper ut för lite CO2 och använda dessa skatteinkomster till att ytterligare subventionera elbilarna som släpper ut (räknat från ax till limpa) dubbelt så mycket CO2 som dieselbilar. En förunderlig värld som styrs inte av klimatförändringarna utan fastmer av ”politikförändringarna”.

Om några år har väl politikerna kommit på något annat att belöna eller straffa. Det är ju bara allmänt PK-nonsens nu att dieselbilar skulle vara skadliga – som en effekt av att Volkswagen överskridit ett godtyckligt byråkratiskt gränsvärde, lämpat för Los Angeles, där NOx är ett verkligt problem i samband med smog bildning. Nu försöker man få folk att tro att de är skadliga överallt.
Okunniga politikerna verkar inte heller förstå, att NOx bildas av luftens syre och kväve vid den höga förbränningstemperaturen i en dieselbil – som ju också är grunden till varför dieselbilar är så mycket effektivare, med halva bränsleförbrukningen (och därmed också halva koldioxid”utsläppen”). Nej – det hela verkar vara orkestrerat av en religiös elbilsmaffia och allmänt bilfientliga krafter.
För cirka15 år sedan skulle Etanolbilar rädda världen eller i alla fall Sverige. Etanol skulle bli Norrlands nya guld och räddning. För tre Norrlands kommuner blev notan 1,4 miljarder när Etanol-Jesus(Maud O. barndomsvän) lyckades övertala dem att starta fabriker!
För 5 år sen skulle dieselbilar göra detsamma. Nu är det elbilar som är hoppet. Att inte journalister och allmänhet lär sig. Om det som utlovats håller måttet, så vinner man marknaden. Håller det inte måttet, så försvinner det. Hur många köper en etanolbil idag? Hur många köper en dieselbil om några år? Hur många elbilar säljs det idag? Hur många hade det sålts om inte staten hade sockrat lite?
Politikerna fortsätter att kasta skit på dieselbilarna. Dagsläget för ED95, dieselbränsle med 5% tänd förbättrare, är att det inte kan användas i Brasilien, för att man har patent på blandningsproceduren. Detta efter att SEKAB tvingats ge licenser för lokal tillverkning av själva tänd förbättraren.

Miljörörelsen inom EU har dessutom satt ned foten och tackat nej till biobränslen som konkurrerar med matproduktion. Utvecklingen drivs alltså hit och dit beroende på vilken forskare och uppfinnare som lyckas bäst med sin blandning av hot och möjlighet.

Utsläppen av kväveoxider=NOx, har halverats sedan 1990. Huvudorsaken är minskade utsläpp från transporter, som minskat med två tredjedelar sedan 1990.” Vilken framgångssaga! Finns det nån halt som minskat lika mycket, kanske bly i så fall!
Euro 2 tillät 0,50 g NOx per km Euro 6 är nu nere på 0,08 en reduktion på 85%, detta på 14 år, en normal bils livslängd. Nästa generation bilar, renar den väl luften när en körs!

I stort sätt alla luftföroreningar har minskat sedan 1990.
Bly, det har minskat med 95%.
Svaveldioxid, kadmium och kvicksilver har minskat med mer än 75%
Dioxin och kolmonoxid har minskat med 60%
Det får en att undra varför CO2 behandlas lika som dessa gifter?
Kan du den rödgröna regeringen förklara detta?

Tummen upp för riktigt miljöarbete. Klimathotet har ingenting med saken att göra. Politikerna har varit så förblindade av koldioxid skrämselpropagandan, att de har ”glömt” att kväveoxid är en giftig gas som årligen skördar många dödsoffer.

Statens uppgift är att hindra, att för mycket miljöfarliga gifter kommer ut i naturen och in i människor. Det kan man göra genom en kostnad för utsläpp eller förbud. Exempel bly från bensin. I många fall går det snett för staten. Cancerframkallande formaldehyder från etanolbränsle brydde man sig inte om. Kvicksilver från lågenergilampor struntade man i då någon miljötaliban bestämt att lågenergilampor var bra ”för miljön”. I övrigt är kvicksilver totalförbjudet. Och så har vi Värtaverket som via kol släppt ut en hel del kvicksilver och annat smutsigt i luften. Det brydde sig de rödgröna inte om. Jordbruket har ofta haft en frisedel, för sina utsläpp som övergöder Östersjön.

Politikerna promotade länge diesel, men nu är det parias. Man borde ge folk en chans att ställa om och inte bara raskt förbjuda dieselfordon i storstäder. Låt de gamla dieselfordonen köra, men kräv mer av de som fordon säljs framöver och ska köras i storstäder. Vi får då en övergång där luften successivt blir renare varje år utan att folk ruineras.
Den ny populära dieselpropagandan är bara vanlig plakatpolitik. En modern diesel släpper ut mycket små mängder av CO, HC, NOx och partiklar. NOx utsläppen är visserligen ett problem som förstorats av Wolksvagens fusk. Men det håller man på att rätta till. De slututprovar nu ett system som radikalt minskar även NOx. emissionerna. Även med nuvarande bilflotta är det en myt att dieselbilarna skulle vara boven till luftföroreningarna i vissa storstäder. Det är andra partikel emissioner.

De stora och farliga utsläppen från fordon är från däck- och asfaltslitaget. De är minst 10 ggr större. I det fallet är elbilarna den största boven. Men här har vi ett problem som man inte ännu har någon lösning för.

Den rödgröna regeringen i Sverige för en plakat- och symbol-politik. Lövin & Co förstår inte att Sveriges utsläpp från personbilstrafiken motsvarar, på ett ungefär utsläppen från ett kolkraftverk nere på kontinenten. I Sverige såldes förra året över 300000 nya bilar, hörde man några glädjeyttringar över detta. Mer än från Magdalena Andersson som kammar hem skattepengar! Fortsätter den trenden, har vi snart förnyat hela bilparken och det enbart minskar utsläppen fortare än en miljöpartist hinner säga straffskatt.
 
Miljöhoten är som något trevligare, ständiga även om föremålen växlar, politikerna är ständigt kostsamt följsamma och utvärderar ständigt!
Men,
det börjar hända lite i USA. Lamar Smith fick igenom en ny lag som kräver att EPA vid beslut måste stödja sig på vetenskapliga rapporter som är tillgängliga för allmänheten. Och detta tillsammans med att han öppet deklarerade att bakom hoten ligger en agenda inte minst att försöka kontrollera våra liv.

Människan tar 10 andetag per minut á 2 liter. Enligt uppgift innehåller utandningsluften 4 % CO2 (100 gånger mer än luftens koncentration). Man andas alltså ut en dryg kubikmeter CO2 per dygn. Med vikten 2 g/l blir detta drygt 2 kg CO2 om dagen. Eller ca 800 kg om året. Hela Sveriges befolkning andas ut runt 8 Mton om året. Hela jordens befolkning står för nästa 6 Gton CO2 per år.
Håll andan gott folk, tänk på miljön!
Isabella Lövin, kanske något att tänka på!
Lövin - här finns skatter att hämta på utandningsluften!

De gröna politiker som styrt, och fortfarande styr, Europas energipolitik har begått misstag på misstag? Deras ideologiska fanatism har fått ett alldeles för stort utrymme på bekostnad av vetenskap och tekniskt sunt förnuft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar