onsdag 8 november 2017

Vem bryr sig om svenskar som är hemlösa?

Idag finns det en grupp människor på botten i vårt samhälle som det svenska samhället totalt har svikit. Det är svenskar som är hemlösa. De är inte jättemånga, men de har det verkligen tufft. Det har varit påfallande tyst om hemlöshetsfrågan, såväl i medierna som hos regeringen och oppositionen. För mer än ett år sedan slutade regeringens nationelle hemlöshetssamordnare och det finns nu, ingen nationell aktör som håller frågan levande. Kraftfulla åtgärder mot den svenska hemlösheten krävs – annars riskerar motsättningarna mellan olika grupper hemlösa att öka.

Orsakerna till svenskars hemlöshet är många: Allt från arbetslöshet, missbruk och psykisk ohälsa till skilsmässor. Under senare tid har inslaget av utförsäkrade och fattigpensionärer blivit allt större – ett resultat av den nyfattigdom som skapats genom den politik som kallas arbetslinjen. Fattigdomen har också gjort att många dras med skulder. Väldigt ofta finns resurser, men det som ser bra och enkelt ut på pappret, leder ofta i praktiken till krav och villkor som tom fullt etablerade /fungerande människor skulle få hjärnblödning av. Men det är en komplex fråga som långt i från handlar om pengar. Du måste vara drogfri och ha ordning på dig själv och dina papper, för att få hjälp, men samtidigt är det svårt att skapa en tillvaro, när du bor i en trappuppgång.

Det finns en allmänt utbredd uppfattning om man inte som "normal svensk" kan bli hemlös i Sverige. Inget kan vara mer fel. Det kan gå fort att bli hemlös. Det räcker med en längre depression, sjukskrivning, uppsägning från arbetet och sedan faller livet samman. Det kan röra sig om människor som arbetat och betalt skatt hela sitt liv som har oturen att bli utbrända eller arbetslösa. I det läget tvingar myndigheterna dem, att först bli totalt egendomslösa, innan bistånd kan ges. Detta leder till en situation som gör det i stort sett omöjligt att komma tillbaka. Här borde finnas ett system som ger även svenskar möjlighet till det basala, medan de ges en chans att komma tillbaka.
Det är ingen som tvingar flyktingar att sälja ut a
llt de äger och har, för att de skall få hjälp med boende och mat. Som svensk kräver myndigheterna att du gör dig av med allt innan du kan få bistånd. Vilket sätter dig i en situation som nästan är omöjlig att ta sig ur. Flyktingar och ekonomiska invandrare är en grupp som i Sverige aldrig behöver vara hemlösa, häri ligger det orättvisa.
Har asylsökande också krav på sig att vara skötsamma? Förlorar de sitt boende om dom begår brott som ringa narkotikabrott, sexualbrott etc? Blir dom utsparkade i fall dom är ”berusade” på boendet? Sedan att stora delar av de svenska hemlösa har drogproblem eller psykiska problem, men det ska inte behöva spela roll.
Kommunerna ska ge specialbehandling till återvändande IS krigare med förtur till bostad och jobb och behandling och då blir det
konstigt att etniska svenskar med missbruksproblem, inte kan få samma hjälp.

Bara för 8-10 år sedan var hemlöshet en stor fråga, kändisar och politiker snyftade i media om hur skamligt det var att ett land som Sverige hade hemlöshet. Då ansågs hemlösheten kunna vara mer eller mindre hanterbart. Tv-program gjordes om hemlösa svenskar som levde i trappuppgångar och liknande. Nu är denna fråga helt död. Allt handlar istället om de nya svenskarna, om nya bostäder som de behöver.

Går vi tillbaka till 90-talet, fanns det inga svenska hemlösa innan psykiatrireformen. Hittade polisen någon som inte kunde ta hand om sig själv, så blev denne skjutsad till psykakuten för observation. Amerikaner som besökte Sverige innan psykiatrireformen sjösattes, blev förvånade över att det inte fanns några hemlösa på Stockholms gator. De ansåg det som ett starkt bevis på den svenska välfärdsmodellens överlägsenhet över USA. Vad tror ni en amerikan som besöker det moderna Stockholm idag, skulle säga?

De hemlösa har funnits under många år och man har inte lyckats lösa problemet på något vettigt sätt. 2015 kom det 35000 ensamkommande och det skrevs i medier om det och det fixades plats till alla på en gång. Det var inga som helst problem att få fram ca 30-
40 miljarder till detta. Under tiden har det även kommit EU-migranter, marockanska gatubarn och andra som inte får del av Migrationsverkets pengar. Dessa belastar de kommunala resurserna som används för hemlösa.
Hur du än vrider och vänder på det så är det ändå de hemlösa svenskarna som hamnar längst ned i prioriteringen. Och detta är inte rätt!

Det är inte ”inne” längre att bry sig om
svenska uteliggare. Idag är det romer och överåriga s.k. ensamkommande barn som är "inne." Högst pk-poäng för att bry sig om främmande folkslag. Man får visa att man är empatisk och dessutom, att man är antirasistisk. Dubbel pk-bonus och mängder med veganer, feminister och andra batikhäxor som ger likes på Facebook. Tillsammans gråter man över Trumps seger och känner oro över stöveltrampet i Europa.
Hemlösa svenskar har alltid haft det svårt, men nu är det ännu värre, om inte katastrof, när fokus bara riktas på asylsökande och tiggande romer. Det är nästan så att denna grupp helt har försvunnit ur folks medvetande.

Den stora invandringen har speciellt hårt drabbat de svenskar som har det allra svårast. Som hemlös i Sverige har du inte samma möjligheter/rättigheter som en asylsökande. De kan inte få hjälp av en myndighet med boende,mat och dagpenning. Varför gick det 2015 att lösa boende för över 160000 asylsökande? Samtidigt gick det inte på många år, att lösa problemet med svenska hemlösa?
Det verkar inte bara
vara en fråga om varken pengar eller brist på tillfälliga bostäder, det verkar handla om att svenska hemlösa inte innefattas i godhetsknarkarnas sfär.

En
afghansk ung man från Iran(utan asylskäl) kan bestämma sig för att förbättra sitt liv genom att ta sig till Sverige och leva ett väldigt ekonomiskt rikt liv på ”barnhem” i Sverige och även på sikt få hit sina anhöriga. Det finns både pengar och vilja att husera, föda och utbilda tiotusentals s.k. unga män som kommit till Sverige från Iran/Afghanistan eller Somalia!

Varför finns det inga pengar och ingen vilja att lösa livssituationen för svenska hemlösa? Kan det bero på att det inte går att tjäna pengar på de hemlösa? I fallet med de ensamkommande, så sl
ogs HVB-konsulterna om de ensamkommande.

Under många år har våra egna utslagna barn skickats runt och ibland fått bo på 20-30 olika hvb-hem /fosterfamiljer, utan att någon brytt sig nämnvärt, men när Muhammed ska byta boende en gång, blir det snyftis och uppslutning.
Antagligen skulle vi inte haft några hemlösa, om man valt att lösa deras problem med samma metod som man löst problemet med de ensamkommande. Då hade vi istället haft en massa företag som gjorde miljonvinster på hemlösa och hemlösa hade bott på fullservicehem och gått klädda i märkeskläder. Frågan är bara varför denna orättvisa?
Under många år har regeringarna i detta land satt andra länders medborgare i första rummet, medan den egna befolkningen kommit i andra eller tredje hand. Foliehatten tror svenska politiker är unika i det avseendet. Att putsa på den egna glorian inför världssamfundet, har varit viktigare än att sätta den egna befolkningen och landet främst.
Det är därför som besparingsåtgärder hela tiden drabbar alla andra samhällssektorer utom dom som har direkt koppling till migrationspolitiken.
Socialtjänsterna har sina kommunala kassor och de ensamkommande betalas i huvudsak av en statlig kassa Migrationsverkets kassa.

En grupp romer verkar inte ha problem att göra den långa resan från Rumänien till Sverige ofta med bil och husvagn för att sedan leva i tiggande, kollektiv i Sverige.
De svenska hemlösa har inte heller en massa stödgrupper i samhället, batiktanter och flyktingkramare är inte intresserade.
Skulle en Svensk uteliggare bete sig som romerna och bosätta sig på ockuperad mark, så skulle de bli bortkörda omgående. I Malmö ockuperade romerna en tomt i flera år, utan att någon ingrep. När Svenska hemlösa byggde ett liknande läger i protest, så revs det inom 24 timmar.

En svensk hemlös kan inte längre sälja hemlösas tidning, romer har förstört förutsättningarna. En svensk hemlös blir inte emottagen omhändertagen i något annat land.
I Lund får romer gratis nattlogi medan en svensk hemlös får betala 60:-!
Det finns massor med svenskar som engagerar sig i "ensamkommande" unga män. Sverige verkar inte ha några problem, att låna pengar för att härbärgera och föda hundratusentals utsatta människor från andra länder.

Skulle inte uteliggarna kunna få de platser som blir över när asylsökande lämnar asylboenden. Är det rätt att lägga ut 35 miljarder på att härbärgera tiotusentals unga friska män och lämna
svenska utslagna åt sitt öde?

Vad gäller frågan om svenska hemlösa så är det en enorm skandal att inga konkreta åtgärder görs, för att alla som bor i det här landet ska kunna ha tillgång till en varm säng, eventuellt ett eget rum samt kunna äta sig mätta och sköta sin hygien varje dag. Det är inte värdigt en självpåtagen "humanitär stormakt"
Det många reagerar mot, är att det verkar som om de hemlösa får ställa sig sist i kön för hjälp och längst fram står unga män från Afghanistan i märkeskläder ivrigt påhejade av batikhäxor som verkar ha glömt att det även i Sverige finns trasiga människor som hade behövt hjälp och stöd. Sverige har
svikit sina egna hemlösa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar