söndag 5 november 2017

Smörgåsbordet är dukat – tack säger tjuven!

Polisen har gott ut och sagt att Sverige är som ett smörgåsbord och det är bara för tjuvarna att ta för sig. På SVT Opinion live debatterade man detta faktum i förra veckan och två poliser berättade, att det slutar i snitt en polis om dagen. De efterlyste hårdare och längre straff, men då dök gubben i lådan upp, allas vår egen Jerzy! Jerzy används eftersom han säger det som PK vill höra! Att skicka fram Jerzy och låta honom säga de förbjudna orden hårdare straff, skulle skapa kaos bland PK-anhängarna, eftersom många fortfarande tror att dialog/samverkan är bästa sättet att få ordning och reda på gatorna. Däremot hade han en poäng, och det var länge sedan, polisen lyckades lösa flertalet brott och få tag i en gärningsman.

Foliehatten tror inte att det kommer bli någon minskning av brott i Sverige som utförs av utländska personer, så länge de ansvariga sover sin ”törnrosasömn", utan brotten kommer att öka. De ligor som finns nu i Sverige har varit här ett tag och de har kontakter överallt och får beställningar. Det är bara att läsa i media, vad som de för tillfället specialiserar sig på: reservdelar till dyrare bilar, båtmotorer(ökning med 40% i år) , sadlar, lantbruksmaskiner dyr utrustning(gps), verktyg från företagare och bränsle osv.

Det svenska samhället har totalt tappat kontrollen över lag och ordning. Istället för att satsa mer resurser på vad som smugglas in i landet och allt stöldgods som går ut ur landet har Tullen istället fått minskade resurser. I praktiken innebär det att de inte kan fullgöra det de är ålagda att göra - kontrollera in och utförsel!

Tullen i Malmö tvingas ofta släppa in vissa bilar i Sverige, trots att man misstänker att de smugglar vapen eller droger. Orsaken är underbemanning och när den enskilde tulltjänstemannen - som arbetar utan tjänstevapen - anser att det är för stor risk att göra en kontroll.
I ett debattinlägg i Sydsvenskan skriver Johan Lindgren, för Tull-Kust, det fackförbund som organiserar anställda inom Tullverket och Kustbevakningen:
"Det är hög tid att regeringen tar sig an den gränsproblematik, med ökad smuggling av vapen och droger, som finns i Skåne. Oförmåga att visa sig handlingskraftig mot kriminalitet och smuggling kan slå hårt mot de partier som inte är villiga att sätta in tillräckliga åtgärder.”
I Tullverkets uppdrag ingår inte att förhindra utförsel av stöldgods och en lagändring måste till för att utöka myndighetens befogenhet.
Att det i stort sett är svängdörrar hos Tullen är väl ingen nyhet. Det här landet styrs i mångt och mycket på ett så löjeväckande och katastrofalt sätt att en parodi på parodin står sig slätt i jämförelse!
För att komma fram till ett beslut, måste man första ta till politikernas paradgren: en utredning som antingen slutar med ett förslag, om det varit mycket skriverier i media. Men oftast begravs frågan, för ett beslut om några år och då hoppas politikerna att frågan är glömd.
Signalerna vi nu ger omvärlden är att vi är retarderade idioter som inte kan stå emot någonting alls, smuggling och utförsel av stöldgods ”as usual!”
Idag är det inga som helst problem att få tag i insmugglade varor som vapen, narkotika och alkohol. Den organiserade brottsligheten är i hög grad beroende av en icke fungerande gränskontroll. Ett av problem är den dåliga samordningen av brottsbekämpningen, men framför allt brist på resurser och personal. Flera myndigheter är inblandade och det största ansvaret vilar på polisen, men även Tullen är inblandad. Polisens konfiskeringar är bara ett ”nålstick” och det smugglas snabbt in det som konfiskerades.
Det absolut effektivaste brottsbekämpningsmetoden är att Tullen gör stora beslag vid gränsen av det som smugglas in, än att Polisen letar efter små knarkpåsar på gator och torg.
Nu måste regeringen ta sitt ansvar och koncentrera insatserna till de gränsstationer som tjuvarna måste passera. Det är hög tid att vi i Sverige slutar stå handfallna inför stöldligornas framfart. Därför bör och skall Tullverket snarast ges utökad befogenhet att ingripa när man misstänker att det handlar om utförsel av stöldgods
Internationella ligor stjäl i Sverige. Stöldgodset förs huvudsakligen österut på de bilfärjor som trafikerar Östersjön. I Östeuropa är nyare båtmotorer hett eftertraktade på hälarmarknaden och eftersom ingen utförselkontroll förekommer är risken för tjuvarna att åka fast mycket liten.

Många känner stor frustration över att inget görs från statsmakten, trots att det över en tioårsperiod handlar om värden för miljardbelopp som förts ut ur landet. Statsmakterna visar en stor nonchalans inför problemet vilket är totalt obegripligt med tanke på omfattningen. Sverige har världsrykte om sig att vara rövarnas favoritland. Men konstigt att sydamerikanska ligor kan härja, eftersom det krävs visum, från flera länder därifrån. Men visa-hanteringen från UD är lika slapp där som allt annat i Sverige.
Sverige i ett nötskal – vi har en regering som bara tittar på, medan tjuvarna får härja fritt! 
Polisen kallar det för ett smörgåsbord och tjuven bugar och tackar! Ordet skandal räcker inte till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar